Teme de seminar la profeţia lui Amos

Studenţii în regim special, sau cei care, pentru diverse motive, nu pot fi prezenţi la unul dintre seminarii, vor trebui să scrie o lucrare pe tema corespunzătoare seminarului la care s-a absentat. Admiterea la examenul final este permisă numai pe baza participării la seminarii sau a prezentării lucrărilor corespunzătoare seminariilor la care s-a absentat.

Tema seminarului 1: Precizaţi segmentele textului din Amos 1-2 în funcţie de prezenţa mărcilor disjunctive specifice tradiţiei masoretice şi creştine. Studiaţi comparativ în versiunea Cornilescu, versiunea Sfântului Sinod (1988) şi NIV.

Tema seminarului 2: Precizaţi elementele de context cultural din Amos 3-4.

Tema seminarului 3: Împărţiţi textul pe linii poetice, versuri, strofe şi oracole în Amos 5-6.

Tema seminarului 4: Identificaţi şi marcaţi corespunzător perechile adiacente din Amos 7.

Tema seminarului 5: Identificaţi figurile discursului figurat din Amos 8-9.

Tema seminarului 6: Discutaţi tehnica telescopării şi a anticipării în Amos 8-9.

Tema seminarului 7: Conturaţi teologia profetului Amos.

Anunțuri

Comentarii închise la Teme de seminar la profeţia lui Amos

Din categoria Curs online SVT3, Notificări

Comentariile nu sunt permise.