Exegeza textelor narative: etape de lucru

D.I.S.E.C.T.I.A.

Delimitarea
• Identificarea caracteristicilor unui text narativ
• Identificarea mărcilor disjunctive şi evidenţierea subunităţilor textuale: capitole, pericope, paragrafe, versete

Încorporarea
• Citirea textului în original
• Rezolvarea problemelor de critică textuală
• Studiul comparativ al textului în lucru în diverse versiuni moderne în limba română (TDC, GBV, TSS, LXX-CNE)
• Clarificarea chestiunilor de context social şi istoric

Segmentarea
• Scanarea textului cu vizualizarea formelor verbale
• Evidenţierea şi marcarea reprezentării vorbirii
• Identificarea repetiţiilor
• Evidenţierea scenelor şi episoadelor

Evaluarea
• Discutarea aspectelor de temporalitate
• Discutarea cazurilor de sens figurat
• Evidenţierea contribuţiei nemijlocite a naratorului
• Evidenţierea contribuţiei personajelor

Conturarea
• Identificarea eroului şi a misiunii sale (cu obstacolele corespunzătoare)
• Aprecierea personajelor din perspectiva misiunii eroului ca opozanţi, asistenţi sau neutri
• Identificarea momentelor subiectului

Tabelarea
• Cartografierea pragmatică
• Profilul intrigii

Interpretarea
• Evaluarea funcţiei pragmatice a discronologizărilor, anonimatului referenţilor, repetiţiilor şi a figurilor de stil identificate

Analogia
• Evaluarea contribuţiei pericopei la nivelul Vechiului Testament
• Discutarea mesajului central al pericopei sau al unor elemente componente în relaţie cu Noul Testament (tipologie)
• Actualizarea mesajului (extragerea principiilor moralizatoare)

Anunțuri

Comentarii închise la Exegeza textelor narative: etape de lucru

Din categoria SVT2

Comentariile nu sunt permise.