Evaluarea, I

1. Aspecte ale temporalităţii (Tatu 2004, 46-56)

Timpul discursiv (td)
Def: Timpul necesar pentru parcurgerea unei naraţiuni prin lectură.
Factori care influenţează td: limba textului, complexitatea discursului, densitatea exprimării figurate.
Td se măsoară cantitativ prin determinarea echivalenţei verbale: prin numărarea cuvintelor sau prin cronometrarea timpului de lectură.

Timpul narativ (tn)
Def: Totalitatea secvenţelor temporale incluse de un narator în naraţiunea sa.
Uneori, naratorul poate recurge la artificiul încetinirii timpului, relatând pe-ndelete un incident petrecut în câteva ore (Gen. 16.1-15). Alteori, naratorul demonstrează că nu are intenţia de a discuta despre numeroase alte incidente, pe motiv că sunt irelevante pentru mesajul său, motiv pentru care trece în mare viteză peste numeroşi ani, creând senzaţia comprimării timpului (Gen. 16.16).

Timpul real (tr)
Def: Desfăşurătorul evenimentelor aşa cum au avut loc în realitate. Tr este, aşadar, reconstituit de o manieră cronologică din evenimentele puse la dispoziţie de autor.
Când apar verbe diferite de cele specifice firului narativ (în româneşte firul narativ este realizat prin verbe la perfectul compus, iar opţiunile alternativă sunt imperfect, mai mult ca perfect, sau perfect simplu – pentru trecut, viitorul simplu şi viitorul anterior – pentru viitor). Referinţa la trecut este cunoscută ca retrospecţie (prolepsis, flashback), iar cea referitoare la viitor este cunoscută ca anticipaţie (analepsis, flashforward). Evenimentele la care autorul a ales să nu se refere fac parte din timpul ascuns (ta).

Discronologizări
Dezmembrare simplă A C B D
Dezmembrare reluată proleptic A C B C D
Dezmembrare reluată analeptic A B C D B

Cronologia evenimentelor (Geneza 21.22-34)

Reguli pentru redarea evenimentelor dintr-o naraţiune:
(0) Formularea evenimentului se face cu ajutorul verbelor la indicativ afirmativ prezentul simplu. Teoretic fiecare verb din textul ebraic poate reprezenta un eveniment distinct.
(1) Expresiile verbale pot reprezenta acelaşi eveniment atunci când se poate demonstra coeziunea dintre verbe în textul ebraic
(2) Se preferă formularea succintă cu propoziţii scurte cu subiect, predicat şi obiect
(3) Evenimentele care ţin de viitor sau sunt redate în text cu ajutorul negaţiilor se formulează tot la indicativ afirmativ prezentul simplu, menţionându-se în paranteză – irealis (lat. fictiv).
(4) Evenimentele se scriu în ordinea în care apar în text şi se marchează cu cifre arabe.
(5) Evenimentele reluate ulterior în texte se notează cu referire la menţionarea cronologică a evenimentului respectiv. Astfel evenimentul „Avraam încheie legământ cu Abi-Melek”, al şaptelea în ordinea menţionată în text este reluat proleptic de evenimentul 3 şi reluat analeptic de evenimentele 12 şi 15.

1. Abi-Melek şi Picol îl vizitează pe Avraam
(-) 2. Dumnezeu îi dă prosperitate lui Avraam (Dumnezeu este cu Avraam)
(+7) 3. Avraam încheie legământ cu Abi-Melek
4. Avraam îl înşeală pe Abi-Melek (irealis)
(-) 5. Abi-Melek arată bunăvoinţă faţă de Avraam.
(+) 6. Avram arată bunăvoinţă faţă de Abi-Melek şi faţă de urmaşii lui.
7. Avraam încheie legământ cu Abi-Melek
8. Avraam acuză pe Abi-Melek pentru o fântână.
(-) 9. Robii lui Abi-Melek pun stăpânire peste o fântână săpată de robii lui Avraam.
10. Abi-Melek află despre incident (irealis)
11. Avraam îl anunţă pe Abi-Melek despre abuzul servitorilor săi (irealis).
(-7) 12. Avraam încheie legământ cu Abi-Melek.
13. Avraam pune deoparte şapte mieluşele.
14. Avraam oferă mieluşelele ca răscumpărare pentru fântăna săpată de slujitorii săi.
(-7) 15. Avraam încheie legământ cu Abi-Melek.
16. Abi-Melek şi Picol pleacă de la Avraam.
17. Avraam plantează un tamarisc.
18. Avraam se închină lui Dumnezeu.
19. Avraam locuieşte în Gherar multă vreme.

2. Contribuţia nemijlocită a naratorului: Relaţia autor-personaje (Tatu 2004, 89-98)

2.1. Autorul creează impresia că este omniscient. Cu siguranţă, personajele şi cititorii sunt dependenţi de autor.

2.2. Autorul poate lua partea unuia dintre personajele sale
E.g. alegerea lui Lot este greşită (Gen. 13), negocierea lui Avraam pentru Lot (18.16-33), insistenţa îngerilor de a-l salva pe Lot este contagioasă (Gen. 19), modalitatea de descoperire a unei soţii pentru Isaac este providenţială (Gen. 24).

2.3. Autorul poate prefera să rămână echidistant
E.g. Conflictul dintre Sarai şi Agar (Gen. 16), iniţiativa fetelor lui Lot (Gen. 19), negocierile cu Abi-Melek (21.22-34), sacrificiul lui Isaac (Gen. 22), negocierile pentru un loc de îngropare pentru Sara (Gen. 23).

2.4. Autorul îşi poate victimiza personajele coalizându-se cu cititorii împotriva personajelor sale
E.g. Faraon este victima planului lui Avraam (12.10-20), „Îngerul Domnului a găsit-o pe Agar” (16.7), „Domnul I S-a arătat la stejarii lui Mamre” (18.1), motivaţia descoperirii intenţiei sale lui Avraam (18.17-19), Lot întâlneşte îngerii (19.1), regele Gherarului este victimă a planului lui Avraam (cap. 20), Sarai împotriva lui Agar (21.8), experienţa lui Avraam este o încercare (22.1)

2.5. Autorul ascunde adevărul de cititorii săi coalizându-se cu personajele sale împotriva cititorilor săi
E.g. Doar Avraam ştia rostul celor şapte mieluşele pregătite pentru Abi-Melek (21.28-31); iniţiativa lui Simeon şi a lui Levi este necunoscută cititorilor până în momentul realizării ei (Gen 34).

2.6. Autorul deconspiră cititorilor săi adevărul despre personajele sale
E.g. Dumnezeu intenţiona să-l salveze pe Lot (Gen. 19.16); minciuna profetului israelit faţă de profetul anonim din Iuda (1Regi 13.18).

2.7. Informarea
Def: Contribuţia nemijlocită a naratorului prin care se oferă informaţii de fundal despre mentalităţi, obiceiuri, sau acţiuni preliminare semnificative pentru acţiunea prezentă.
E.g. Gen. 12.6b, 10b; 14.4, 10a; 16.1b; 19.37a, 38a

2.8. Descrierea
Def: Contribuţia nemijlocită a naratorului prin care se acordă atenţie unor detalii statice privitoare la contextul temporal, geografic sau privitoare la personaje
E.g. Gen 12.4b; 13.2, 10b, 13; 16.16; 17.24-25; 18.11; 24.1, 16

Reclame

Comentarii închise la Evaluarea, I

Din categoria SVT2

Comentariile nu sunt permise.