Segmentare

Subdiviziunile literare ale naraţiunilor biblice (vezi Tatu 2004, 31-38)

Scena (S)
Def: Unitatea literară caracterizată de existenţa unui singur cadru locativ-temporal sau de preocuparea unui singur personaj pentru avansarea acţiunii din perspectiva sa.
e.g. Gen 14.1-4, 5-6, 7, 8-9, 10, 11-12, 13, 14, 15, 16, 17, 18-20, 21-24; 15.1-4, 5-6, 7-11, 12-16, 17-21

Episodul (E)
Def: Unitatea literară care asociază mai multe scene în limitele unui grup limitat de personaje, reluate la nivelul scenelor apropriate
e.g. 14.1-4, 5-7, 8-12, 13-16, 17-24; 15.1-21

Naraţiunea (N)
Def: Unitatea literară constituită din mai multe episoade organizate unitar în jurul unui personaj principal cu o misiune unică (eroul).
e.g. 11.27b-13.18, 14.1-15.21 (fragmentat pe subunităţi mai sus), 16.1-15, 17.1-27, 18.1-19.38, 20.1-21.21, 22.1-24, 23.1-20, 24.1-67, 25.1-18

Actul narativ (An)
Def: Unitatea literară care asociază mai multe naraţiuni în jurul unui erou cu mai multe misiuni.
e.g. 11.27b-15.21, 16.1-17.27, 18.1-19.38, 20.1-22.24, 23.1-25.6

Ciclul narativ (Cn)
Def: Unitatea literară care asociază mai multe acte narative în jurul unor preocupări similare.
e.g. „Geneze”: 1.1-11.27a; „Avraam”: 11.27b-25.19a; „Iacov”: 25.20b-36.43

Cartea narativă (CN)
Def: Unitatea literară care asociază mai multe cicluri narative în jurul unei teme centrale sau a unui scop editorial unitar.
e.g. Geneza

Pentru ilustrare oferim un exemplu de naraţiune cu subdiviziunile sale şi cu referinţă la personajele participante în acţiunea descrisă de fiecare secţiune în parte.

N: 11.27b-13.18: Avram caută să asculte de Dumnezeu migrând în Canaan
E1: 11.27b-32: Terah, Avram şi Lot
S1: 11.27b: Terah şi fiii săi
S2: 11.28: Terah şi Haran: Lot
S3: 11.29-30: Avram şi Nahor
S4: 11.31-32: Terah, Avram şi Lot

E2: 12.1-5: Dumnezeu, Avram şi Lot
S1: 12.1-4: Dumnezeu şi Avram: chemarea
S2: 12.5: Avram, Sarai şi Lot

E3: 12.6-9: Dumnezeu şi Avram
S1: 12.6-7: Dumnezeu şi Avram la More
S2: 12.8-9: Avram şi tabăra sa prin Canaan

E4: 12.10-13: Avram şi Sarai
S1: 12.10: Avram şi tabăra sa către Egipt
S2: 12.11-13: Avram şi Sarai

E5: 12.14-16: Egiptenii, Faraon şi Avram
S1: 12.14-15: Egiptenii şi Faraon
S2: 12.16: Faraon şi Avram

E6: 12.17-20: Dumnezeu, egiptenii, Faraon şi Avram
S1: 12.17: Dumnezeu şi egiptenii
S2: 12.18-20: Faraon şi Avram

E7: 13.1-2: Avram
S1: 13.1-2: Avram şi tabăra sa în sudul Canaanului

E8: 13.3-5: Avram şi Lot
S1: 13.3-4: Avram şi tabăra sa la Betel
S2: 13.5: Lot şi tabăra sa la Betel

E9: 13.6-7: slujitorii patriarhilor
S1: 13.6-7: Ciurdarii şi ciobanii lui Avram şi ai lui Lot

E10: 13.8-18: Avram şi Lot
S1: 13.8-13: Avram şi Lot: despărţirea
S2: 13.14-17: Dumnezeu şi Avram
S3: 13.18: Avram şi tabăra sa la Mamre

Anunțuri

Comentarii închise la Segmentare

Din categoria SVT2

Comentariile nu sunt permise.