Conturarea

CONTURAREA presupune:

1. Identificarea eroului şi a misiunii sale (cu obstacolele corespunzătoare)
2. Aprecierea personajelor din perspectiva misiunii eroului ca opozanţi, asistenţi sau neutri
3. Identificarea momentelor subiectului

REFERENŢII (Tatu 2004, 109-119)
Prima menţiune: modalitatea în care autorul a ales să-i introducă în naraţiune
Următoarele menţiuni: modalităţile în care autorul a continuat să-şi prezinte personajele în mod direct sau indirect, prin intermediul celorlalte personaje
Referenţi principali sau secundari: nume proprii, porecle, apoziţii, etc.
Pronume: personale, posesive, etc.
Zero anaforic: referinţa la un personaj doar prin desinenţa verbului

PERSONAJELE: criterii de clasificare
Gen: masculine şi feminine
Asociere: individuale şi colective
Contribuţie (calitativ): active şi pasive
Contribuţie (cantitativ): plate (mono-dimensionale) şi rotunde (multi-dimensionale)
Caracter (etică): pozitive şi negative (în raport cu standardul mozaic)
Relaţia faţă de intrigă: principale şi secundare
Relaţia faţă de erou: susţinători, opozanţi, neutri
Relaţia faţă de adevărul istoric: reale, fictive, mitologice
Relaţia faţă de autor: anonime sau numite

EROUL (Tatu 2004, 121-135)
– Personajul principal aflat în centrul atenţiei (protagonistul).
– Are o misiune, anchetă, acţiune.
– Iniţiază misiunea respectivă sau o preia de la un alt personaj.
– Se implică activ pentru împlinirea/realizarea acesteia.
– Uneori are sprijinul altor personaje şi/sau cu opoziţia altora.
– Antagonistul (mişelul) crează probleme eroului.
– Uneori are succes în împlinirea ei, alteori nu are.

MISIUNEA
– Scopul urmărit de erou pe tot parcursul naraţiunii.
– Scopul pentru a cărui împlinire interacţionea-ză personajele unele cu altele.
– Scopul care generează opoziţie.
– Scopul a cărui împlinire solicită sacrificiu.
– Scopul a cărui împlinire poate fi eşuată.

MOMENTELE SUBIECTULUI (Tatu 2004, 135-141)
1. EXPOZIŢIUNEA: introducerea naraţiunii, referinţe la circumstanţele naraţiunii.
2. INTRIGA: conflictul, motivul care dezlănţuie confruntarea dintre personaje.
3. DESFĂŞURAREA ACŢIUNII: totalitatea evenimentelor care sumarizează interacţiunea dintre personaje şi obstacolele depăşite de erou în împlinirea misiunii sale.
4. PUNCTUL CULMINANT: momentul în care acţiunea eroului în vederea realizării misiunii sale nu mai progresează, ultimul obstacol fiind pe punctul de a fi depăşit.
5. DEZNODĂMÂNTUL: sfârşitul intrigii, clarificarea misiunii eroului.
6. SUSPANS FINAL: ocazional, mai pot apărea condiţiile favorabile relansării conflictului cel vechi, sau a lansării unui conflict nou.

Comentarii închise la Conturarea

Din categoria SVT2

Comentariile nu sunt permise.