Interpretare

Interpretarea presupune extragerea mesajului central al naraţiunii în lucru de o manieră coerentă cu toate elementele identificate pe parcursul exegezei.

Acum este momentul pentru a da consistenţă rezultatelor exegezei şi ultima oportunitate de a clarifica funcţiile discronologizărilor (dacă sunt), funcţiile anonimatului referenţilor (Tatu 2004, 100-107), funcţiile repetiţiilor (Tatu 2004, 162-171) şi sensul figurilor artistice folosite.

Dintre funcţiile pragmatice pe care le poate juca anonimatul persanajelor ilustrăm cu câteva exemple din ciclul narativ „Avraam”.
1. Anonimatul ca expresie a rolului secundar pe care îl joacă personajul în desfăşurarea acţiunii: slujitorii lui Faraon (Gen. 12.10-20), Picol, căpetenia oştirii (Gen. 21.22-34), slugile lui Avraam (Gen. 22).
2. Anonimatul ca focalizare: „unul care a scăpat” (Gen. 14.13), ginerii lui Lot (Gen. 19.14).
3. Anonimatul ca topicalizare: regele Sodomei (Gen. 14.17, 21), robul lui Avraam (Gen. 24).
4. Anonimatul ca facilitare a identificării cititorului cu personajul: cetăţenii din Sodoma (Gen. 19.4-11).
5. Anonimatul ca expresie a caracterului conspirativ al acţiunii: „cei doi bărbaţi” trimişi incognito a investiga situaţia morală a locuitorilor din Sodoma (Gen. 19).
6. Anonimatul justificat dogmatic: îngerul lui Dumnezeu (Gen. 167-16; 21.8-21).
7. Anonimatul ca protecţie socială: fiicele lui Lot (19.30-38).
Pentru exemple din Judecători sau din alte naraţiuni biblice se poate consulta manualul.

Repetiţiile pot fi uzate cu funcţii variate:
1. repetiţia marchează tensiunea narativă în procesul creşterii sale: „legământul” în Geneza 17, „poate că se vor găsi în ea numai …” (Gen. 18.29-32), „şi au mers amândoi împreună înainte” (Gen. 22.6, 8), „a îngropa moarta” (Gen. 23).
2. repetiţia marchează punctul culminant al intrigii: stânga-dreapta (Gen. 13.9), Avraam (Gen. 22.11).
3. repetiţia marchează simultaneitatea cadrelor: regele Sodomei (Gen. 14.17, 21).
4. repetiţia marchează focalizarea: incestul fetelor lui Lot (Gen. 19.33, 35).
Pentru exemple suplimentare din Judecători sau din alte naraţiuni biblice se poate consulta manualul.

Comentarii închise la Interpretare

Din categoria SVT2

Comentariile nu sunt permise.