Tabelare

Tabelarea presupune variate artificii grafice de reprezentare a rezultatelor exegezei. Se recomandă folosirea celor mai adecvate artificii pentru scopurile urmărite. Se propun următoarele variante de tabelare:

Schiţa cărţii: este o reprezentare schematică a conţinutului unei cărţi biblice cu referinţe textuale de rigoare. Am preferat formularea secţiunilor de o manieră care să redea eroul şi misiunea sa. Textul ciclului narativ „Avraam” poate fi schiţat după cum urmează:
1. Avram caută să asculte de Dumnezeu migrând în Canaan (11.27b-13.18)
2. Avram caută să-l salveze pe Lot din robia mesopotamiană (14.1-15.21)
3. Sarai caută să obţină un urmaş legitim pentru Avram (16.1-16)
4. Dumnezeu reglementează relaţia Sa cu Avra(a)m şi cu descendenţa sa
5. Dumnezeu îl salvează pe Lot din pricina şi cu contribuţia lui Avraam (18.1-19.38)
6. Dumnezeu îi dă lui Avraam un urmaş din Sara (20.1-21.32)
7. Avraam caută să asculte de Dumnezeu oferindu-şi fiul ca sacrificiu (22.1-24)
8. Avraam caută să obţină un teren pentru înmormântarea Sarei (23.1-20)
9. Robul lui Avraam caută o soţie adecvată pentru Isaac (24.1-67)
10. Epilog (25.1-19a)

Cartografierea pragmatică reprezintă o aranjare pe rânduri a propoziţiilor care compun un text, marcându-le pe cele care nu participă la firul narativ prin indentare spre stânga (contribuţiile nemijlocite ale autorului), sau prin indentare spre dreapta (mărcile temporale).

Profilul intrigii reprezintă graficul prin care se exprimă tensiunea narativă în raport de referinţa textuală. Tot aici pot fi incluse referinţele la momentele subiectului după cum arată graficul de mai jos oferit pe textul din 2 Samuel 13.1-22.

Comentarii închise la Tabelare

Din categoria SVT2

Comentariile nu sunt permise.