Analogia

Această ultimă etapă presupune discutarea contribuţiei mesajului unei cărţi în raport cu altele similare din literatura biblică sau chiar extra-biblică. Observarea conexiunilor existente între mai multe texte produse de autori diferiţi este numită de Sailhamer (1995, 197-215) intertextualitate. Unele conexiuni de acest tip pot fi explicite (vezi Mica 3:12 citat în Ieremia 26:18), altele pot fi implicite („Cine este Cel care vine din Edom?” în Is. 63:1 este un ecou al poemelor din Pentateuh), sau pot fi doar aluzii (vezi aluzia din Is. 1.9 la „Sodoma şi Gomora” din Gen. 19).

Conrad (2003, 92-160) evidenţiază numeroase legături între profeţia lui Amos şi cea a lui Ieremia.

Acestea sunt singurele cărţi din secţiunea profetică a Canonului care debutează prin formula „acestea sunt cuvintele (profet)-ului …”.

Domnul este imaginat ca un leu care rage (Amos 1:2, 3:8; Ier. 25:30-31).

Dumnezeu judecă popoarele (Amos 1-2; Ier. 25).

Amos şi Ieremia sunt profeţi iahvişti care luptă singuri împotrivi profeţilor cultici.

Sunt folosite imagini de război (Amos 1-2; Ier. 1:7-19), imagini câmpeneşti (turme, ciobani, cazane, coşuri cu fructe etc.).

Profetul este un mesager, cu diferenţa că Ieremia este cel care şi-l scrie.

2. DE LA TEXT LA OMILIE

1. Extragerea mesajului reprezintă scopul celor şapte etape ale exegezei; acesta se va reflecta şi în ideea centrală.

2. Punctele predicii sunt date de ideile subliniate în mesajul textului.

3. Principalul artificiu necesar în această etapă este contemporaneizarea mesajului, care presupune identificarea elementelor corespondente din societatea modernă care sunt ecoul societăţii antice.

Exemplu:

Dumnezeu este suveranul care Acordă milă (4:1-13)
a. Dumnezeu este în controlul circumstanţelor care ne produce nouă disconfortb. Dumnezeu foloseşte suferinţa ca mijloc extrem pentru recuperarea părtăşiei cu poporul Său
c. Deşi Dumnezeu este îndelung răbdător cu poporul Său, dreptatea Sa se va revărsa cu siguranţă peste rebelii care au abuzat de aceasta

Bibliografie:

Conrad, Edgar.
2003. Reading the Latter Prophets: Toward a New Canonical Criticism. JSOTSupl., 376. London: T&T Clark, A Continuum Imprint.

Sailhamer, John H.
1995. Introduction to Old Testament: A Canonical Approach. Grand Rapids, Mich: Zondervan.

Anunțuri

Comentarii închise la Analogia

Din categoria Curs online SVT3

Comentariile nu sunt permise.