Tabelarea

Se propun trei modele de diagramare a rezultatelor exegetice: schiţa cărţii, cartografierea textului (elemente prozodice – linii, versuri, strofe; elemente discursive: replici/perechi adiacente; elemente retorice: progresia temporală şi logică), profilul profeţiei

1. Schiţa cărţii

Introducere (1.1-2)

Oracole împotriva naţiunilor (1.3-2.16)

Oracol împotriva arameilor (1.3-5)
Acuzaţia (1.3)
Sentinţa (1.4-5)
Oracol împotriva filistenilor (1.6-8)
Acuzaţia (1.6)
Sentinţa (1.7-8)
Oracol împotriva fenicienilor (1.9-10)
Acuzaţia (1.9)
Sentinţa (1.10)
Oracol împotriva edomiţilor (1.11-12)
Acuzaţia (1.11)
Sentinţa (1.12)
Oracol împotriva amoniţilor (1.13-15)
Acuzaţia (1.13)
Sentinţa (1.14-15)
Oracol împotriva moabiţilor (2.1-3)
Acuzaţia (2.1)
Sentinţa (2.2-3)
Oracol împotriva iudeilor (2.4-5)
Acuzaţia (2.4)
Sentinţa (2.5)
Oracol împotriva israeliţilor (2.6-16)
Acuzaţia (2.6-12)
Sentinţa (2.13-16)

Oracole suplimentare împotriva lui Israel (3.1-6.14)

Israel ca recipient al cercetării prin mesaje (3.1-15)
Premisele sentinţei (3.1-8)
Acuzaţia (3.9-10)
Sentinţa (3.11-15)

Israel ca recipient al cercetării prin suferinţe (4.1-13)
Acuzaţia (4.1-5)
Întârzierea aplicării sentinţei (4.6-11)
Sentinţa şi doxologia (4.12-13)

Israel ca recipient al cercetării prin reforme (5.1-6.14)
Primul bocet (5.1-17)
Sentinţa (5.1-3)
Soluţia (5.4-6)
Acuzaţia (5.7-13)
Soluţia (5.14-15)
Sentinţa (5.16-17)

Al doilea bocet (5.18-27)
Sentinţa (5.18-20)
Soluţia (5.21-24)
Acuzaţie şi sentinţă (5.25-27)
Al treilea bocet (6.1-14)
Acuzaţia (6.1-6)
Sentinţa (6.7-14)

Vedenii şi oracole finale (7.1-9.15)

Primele vedenii (7.1-8.3)
Prima vedenie: invazia lăcustelor (7.1-3)
A doua vedenie: pârjolul (7.4-7)
A treia vedenie: placa de tablă (7.8-9)
Conflictul cu preotul Amaţia (7-10-17)
A patra vedenie: coşul cu fructe (8.1-3)

Oracole finale (8.4-9.15)
Primul oracol (8.4-14)
Acuzaţia (8.4-8)
Sentinţa (8.9-14)
Al doilea oracol (9.1-15)
Sentinţa (9.1-6)
Excepţia (9.7-10)
Promisiunea (9.11-15)

2. Cartografierea textului presupune marcarea liniilor poetice cu litere majuscule (A, B, C etc.), versurilor (a, b, etc), dacă sunt mai multe versuri în acelaşi verset, şi despărţirea strofelor prin blancuri de o linie. Spre exemplu s-a ales o strofă din Amos 1:3-5.

1.3aM Aşa a vorbit DOMNUL:
1.3bA „Pentru trei păcate ale Damascului,
1.3bB pentru patru chiar, nu-l voi lăsa să se întoarcă,
1.3bC pentru că a treierat cu treierătoarea de fier Ghiladul.
1.4A Voi arunca foc în casa lui Hazael,
1.4B iar acesta va mistui fortăreaţa lui Benadad;
1.5aA voi sfărâma porţile Damascului,
1.5aB îl voi nimici pe stăpânitorul câmpiei Aven,
1.5aC sceptrul va fi luat din Bet-Eden,
1.5aD iar poporul lui Aram va merge în exil la Chir“,
1.5bM a zis DOMNUL.

3. Profilul profeţiei reprezintă o diagramă cu două coordonate: încadrarea temporală şi referinţa textuală. Din moment textul este deja împărţit în versuri şi linii, referinţa textuală (linia orizontală) se poate face cu multă precizie. Pe linia verticală se fac trimiterile la încadrarea temporală a acţiunii/stării descrise de verbe. Acţiunea/starea referitoare la viitor apar cu valori pozitive, cea referitoare la trecut apare cu valori negative, iar cea referitoare la momentul vorbirii profetice apare cu valoare zero. Astfel, fiecare oracol poate primi un grafic personalizat în funcţie de conţinutul oracular. De regulă, acuzaţia apare cu valori negative, iar sentinţa apare cu valori pozitive. Multiple referinţe temporale de viitor, prin formulele specifice „în ziua aceea”, „vin zile”, etc. permite schiţarea unui grafic cu multiple creste. Acestea însă nu descriu evenimente aflate în succesiune imediată ci datorită efectului în racursi specific discursului profetic ele se succed mai mult sau mai puţin imediat.

Anunțuri

Comentarii închise la Tabelarea

Din categoria Curs online SVT3

Comentariile nu sunt permise.