Există arhaisme utile în traducerea Bibliei? (partea a patra)

jordan_river_entering_sea_of_galilee_aerial.jpg
Iordanul la intrarea în Marea Galileii. (Fotografia – www.Bibleplaces.com)

Se vor folosi comparativ Noua traducere în limba română şi Versiunea Dumitru Cornilescu.

NTR
Când preoţii ce duceau Chivotul au ajuns la Iordan, iar picioarele lor au atins marginea apelor Iordanului (căci Iordanul inundă ambele maluri pe toată perioada secerişului), apele care curgeau din amonte s-au oprit adunându-se grămadă pe o mare distanţă, până la Adam, cetatea din vecinătatea Ţortanului, iar cele care coborau în aval spre Marea Arabei (Marea Sărată), s-au scurs de tot. Şi astfel poporul a traversat ajungând în faţa Ierihonului. (Iosua 3:15-16)

VDC
Cînd preoţii, cari duceau chivotul, au ajuns la Iordan, şi cînd li s’au muiat picioarele în marginea apei, -căci Iordanul se varsă peste toate malurile lui în tot timpul secerişului,-apele cari se pogoară din sus s’au oprit, şi s’au înălţat grămadă, la o foarte mare depărtare de lîngă cetatea Adam, care este lîngă Ţartan; iar cele ce se pogorau spre marea cîmpiei, care este marea Sărată, s’au scurs de tot. Poporul a trecut în faţa Ierihonului. (Iosua 3:15-16)

Segond
Quand les sacrificateurs qui portaient l’arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l’eau, -le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson, les eaux qui descendent d’en haut s’arrêtèrent, et s’élevèrent en un monceau, à une très grande distance, près de la ville d’Adam, qui est à côté de Tsarthan; et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer Salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho.

Dacă aceasta se doreşte a fi o descriere cât mai exactă a situaţiei şi dacă lectura Bibliei este un act de cultură atunci folosirea termenilor „amonte” şi „aval” nu ar trebui să ridice obiecţii. În plus referinţele geografice, cel mai probabil necunoscute celor mai mulţi cititori, care nu au copilărit nici în preajma Iordanului sau a Mării Moarte, obligă la folosirea dicţionarului sau cel puţin a unei hărţi adecvate. Ceea ce nu pot tolera este folosirea expresiei „cînd li s-au muiat picioarele” care poate avea sensul de „a avea o senzaţie de slăbiciune fizică; a nu se putea stăpâni (de emoţie, de durere etc.)” unde verbul „a muia” este un termen învechit care a ajuns în jargon ca substantiv. Cu siguranţă nu ne dorim astfel de complicaţii pentru un text biblic. Corectarea numeroaselor probleme de punctuaţie din VDC nu merită oboseala. De notat, însă, cât de aproape este urmărită versiunea lui Segond la nivelul punctuaţiei.

NTR
După ce a traversat tot poporul, Chivotul DOMNULUI şi preoţii au trecut înaintea poporului. (Iosua 4:11)

VDC
După ce a isprăvit de trecut tot poporul, chivotul Domnului şi preoţii au trecut înaintea poporului. (Iosua 4:11)

Un alt termen învechit, de origine slavonească este „a isprăvi”, care are sinonime ceva mai uzuale în secolul XXI, precum „a încheia” sau „a termina”. Cu siguranţă Cornilescu nu a avut în vedere o uzanţă poetică a termenului într-un text narativ ca acesta când apare şi de două ori la rând (4:1, 11). Versiunea NTR nici măcar nu a mai considerat semnificativ a sublinia ceea ce poate fi descris natural prin intermediul unui singur verb, „a traversa”. De fapt, în ebraică predicatul este realizat de verbul „a încheia” celălalt verb fiind un infinitiv construit, care se poate reda printr-un conjunctiv. De notat cât de aproape urmăreşte Cornilescu traducerea lui Louis Segond. Singura diferenţă o constituie locul subiectului în prima propoziţie.

Segond
Lorsque tout le peuple eut achevé de passer, l’arche de l’Éternel et les sacrificateurs passèrent devant le peuple.

NTR
Poporul a ieşit din Iordan în ziua a zecea a lunii întâi şi şi-a aşezat tabăra la Ghilgal, în partea de răsărit a Ierihonului. (Iosua 4:19)

VDC
Poporul a ieşit din Iordan în ziua a zecea a lunii întîi, şi a tăbărît la Ghilgal, la marginea de răsărit a Ierihonului. (Iosua 4:19)

Aici şi în alte părţi, Cornilescu a folosit termenul „a tăbărî” cu sensul învechit de „a-şi face tabăra”. Din păcate, termenul preferă un alt sens în contextul actual, acela de „a se năpusti”, aşa cum şi apare în VDC în Judecători 6:4. În acel context ar fi fost preferat termenul „a invada” care descrie mai bine situaţia madianiţilor. Când se referă la o armată regulată se poate folosi sinonimul neolog „a cantona”, dar când se referă la o masă de oameni aşa cum este poporul Israel în această situaţie din Iosua, se preferă expresia verbală „şi-a aşezat tabăra”. Diferenţa se poate constata şi în Judecători 7:1, unde cele două versiuni folosesc termenii preferaţi pentru a descrie aşezarea unei tabere militare. Din păcate nici chiar NTR nu a sesizat utilitatea termenului „a cantona” preferând mai neutrul „a-şi aşeza tabăra”.

Anunțuri

Comentarii închise la Există arhaisme utile în traducerea Bibliei? (partea a patra)

Din categoria Biblia românească

Comentariile nu sunt permise.