O nouă lucrare de Vechiul Testament

coperta.jpg

Cartea poate fi găsită în librării începând din 17 noiembrie, sau va putea fi comandată direct la editură (www.sbro.ro).

Din cuprins:

I. Vechiul Testament ca Sfântă Scriptură
1. Cărţile canonice ale Vechiul Testament
2. Limba Vechiului Testament
3. Transmiterea Vechiului Testament
4. Traducerile antice ale Vechiului Testament
5. Tipologia textelor din Vechiul Testament
6. Teme teologice din Vechiul Testament
7. Natura Bibliei

II. Revelaţia de Sine a lui Dumnezeu prin creaţie şi istorie în Geneza
1. Geneza – cartea începuturilor
2. Geneza în contextul Pentateuhului
3. Geneza – un document redactat din texte arhaice
4. Problematica relatării creaţiei din Geneza 1
5. Credibilitatea ştiinţifică a Genezei

III. Legământul lui Dumnezeu cu omul în cărţile Pentateuhului
1. Legământul ca şi concept central al Vechiului Testament
2. Legământ şi promisiune
3. Centralitatea legământului în Geneza
4. Legământul mozaic
5. Originalitatea legământului mozaic în contextul societăţii antice
6. Anticiparea legământului davidic

IV. Canaanul în cărţile istorice
1. Canaanul lui Moise
2. Canaanul lui Iosua
3. Canaanul lui David

V. Monarhia şi dinastia davidică în cărţile istorice
1. Pentateuhul despre regi
2. Alternativa saulită
3. Regele „după inima lui Dumnezeu”

VI. Templul în Samuel, Regi şi Cronici
1. Preliminariile construirii Templului şi cele două locaţii probabile
2. Identificarea „locului ales de Domnul”
3. Templul lui Solomon

VII. Istoria „rămăşiţei” în Ezra, Neemia şi Estera
1. Salvarea „rămăşiţei” prin împărăteasa Estera
2. Reforma spirituală a lui Ezra
3. Reforma administrativă a lui Neemia

VIII. Înţelepciunea divină în Iov, Proverbe şi Eclesiastul
1. Înţelepciunea în Iov
2. Înţelepciunea în Proverbe
3. Înţelepciunea în Eclesiastul

IX. Teologia Sionului în Psalmi
1. Dumnezeu este Regele
2. Dumnezeu este Protectorul Cetăţii
3. Dumnezeu Îşi susţine cetatea şi pe poporul Său

X. Dreptatea lui Dumnezeu în cărţile profetice
1. Terminologie
2. Dumnezeu este Drept
3. Dumnezeu este just în sentinţele sale

XI. Disciplinele spirituale în Vechiul Testament
1. Introducere
2. Întoarcerea / Pocăinţa
3. Rugăciunea
4. Postul
5. Cântarea
6. Meditarea şi memorarea Scripturii

XII. Imagini vechi-testamentale despre Dumnezeire: imagini preluate din viaţa publică
1. Dumnezeu ca preşedinte al Consiliului Suprem
2. Dumnezeu ca judecător
3. Dumnezeu drept comandant
4. Dumnezeu ca rege

XIII. Imagini vechi-testamentale despre Dumnezeire: imagini preluate din viaţa privată
1. Dumnezeu ca olar
2. Dumnezeu ca păstor
3. Dumnezeu ca tată

XIV. Imagini vechi-testamentale despre mântuire
1. Apele şi arca
2. Cetatea şi migraţia
3. Instituirea ocnaşului într-un oficiu public
4. Pustia şi festinul
5. Muntele şi câmpia

Reclame

Comentarii închise la O nouă lucrare de Vechiul Testament

Din categoria Publicaţii

Comentariile nu sunt permise.