Arhive lunare: noiembrie 2007

Plan de citire a Bibliei într-un an

boy_reading_bible.jpgplan_citire_biblie.pdf
Obiceiul de citire a Sfintei Scripturi pe parcursul unui an calendaristic nu este nou. Încă din Antichitate evreii din Ţara Sfântă parcurgeau Pentateuhul în lectură sinagogală pe durata a trei ani. În diaspora babiloniană, evreii realizau acelaşi lucru în numai un an. Acestor texte din literatura mozaică li se adăugau şi altele din Profeţi (haftorot), iar unele dintre suluri erau citite în ocazii speciale. Este vorba despre Cântarea-cântărilor, Rut, Lamentaţii, Eclesiastul şi Estera.

Planuri alternative de citire a Bibliei într-un an sunt numeroase pe internet. Astăzi mai mult ca oricând există posibilitatea cumpărării unei copii a Bibliei, în traduceri diverse şi în prezentări originale. Singura problemă, aproape la fel de veche ca şi omul, este dorinţa lui de a se îndeletnici cu citirea Cuvântului lui Dumnezeu. Chiar dacă practica aceasta debutează ca o obligaţie zilnică, undeva pe traseu – este garanţia Scripturii însăşi – se va petrece îndrăgostirea de Cuvânt. Cine a depăşit momentul presant al datoriei de a citi se va bucura şi de roadele pasiunii.

Planul de citire a Bibliei propus aici porneşte de la premisa că lectura Bibliei este o datorie a fiecărui credincios şi reprezintă condiţia sine qua non a maturizării spirituale a fiecărui credincios în parte. În plus, din moment ce Scriptura în întregime este autoritară din pricina inspiraţiei sale divine, nu se face deosebire între texte, ca şi cum unele ar fi mai importante decât altele. În fine, întrucât secvenţele revelaţiei sunt prestabilite de Dumnezeu, vom începe de la Geneza şi vom încheia la Apocalipsa, recunoscând astfel prioritatea unor învăţături în raport cu altele. Astfel, din moment ce în Geneza este pusă temelia tuturor lucrurilor, nu putem începe în altă parte.

Reclame

Comentarii închise la Plan de citire a Bibliei într-un an

Din categoria Utilităţi pentru adunare

Semne

picture-3.pngpicture-5.png
Duminică, 2 decembrie, orele 8.30, Televiziunea română transmite partea a doua a unei emisiuni de Arhelogie biblică, de data aceasta secţiunea pentru Noul Testament. Prima parte corespunzătoare Vechiului Testament a fost difuzată în 14 octombrie. Vezi anunţul postat pe acest blog în 15 octombrie la categorie „Publicaţii”. Programul este realizat de Cristian Ţepeş, iar producătorul său tv. este Dan Micu. Spicuim de pe situl TVR:

„Filmul îşi propune să refacă firul istoric al locurilor şi evenimentelor la care se face referire în Noul Testament, prin intermediul unei discipline moderne şi ştiinţifice. Arheologia, urmăreşte o incursiune în universul relaţiei controversate dintre Biblie şi istoria primului secol în Israel, încercând să reliefeze contextul social-politic-cultural în care a trăit Iisus Hristos şi apostolii care au iniţiat Biserica Creştină. Dincolo de confirmările arheologice ale istoriei biblice vor fi urmărite şi implicaţiile pentru istoria contemporană. De la Qumran, locul unde au fost descoperite cele mai vechi manuscrise biblice, parcurgând Betleemul, Nazaretul, Capernaumul şi, bineînţeles, Ierusalimul pe urmele Mântuitorului, călătoria ne poartă până la Cezareea, portul din care Apostolul Pavel a plecat spre Roma pentru a duce strămoşilor noştri Vestea Bună despre Dumnezeul întrupat în istorie.”

Comentarii închise la Semne

Din categoria Publicaţii

Regii: Istoria celor două săbii care nu au încăput în aceeaşi teacă

regii.png10_regi.ppt

Comentarii închise la Regii: Istoria celor două săbii care nu au încăput în aceeaşi teacă

Din categoria Curs online SVT1

Samuel: Condiţiile apariţiei monarhiei în Israel

samuel.png09_samuel.ppt

Comentarii închise la Samuel: Condiţiile apariţiei monarhiei în Israel

Din categoria Curs online SVT1

Rut: ilustrarea îndurării

rut.png08_rut.ppt

Comentarii închise la Rut: ilustrarea îndurării

Din categoria Curs online SVT1

Cercetare ugaritică

ms1955_62.jpg
Am bucuria de a anunţa apariţia unui nou articol academic în spaţiul publicistic internaţional. De data aceasta este vorba despre un capitol din teza mea de doctorat. După ce capitolul introductiv a văzut lumina tiparului la Journal for the Study of Religions and Ideologies anul acesta (www.jsri.ro), ultimul capitol din teză este publicat într-un volum omagial prezentat profesorului N. Wyatt de prestigioasa editură germană specializată în studii ugaritice Ugarit-Verlag. Oportunitatea oferită mi-a permis a mă alătura unei galerii prestigioase de ugaritologi strânse pentru a-l omagia pe fostul meu profesor de ugaritică de la New College în Edinburgh, motiv pentru care m-am alăturat cu bucurie proiectului. Conţinutul volumului poate fi vizualizat la adresa URL www.ugarit-verlag.de.

Teza de doctorat se află în pregătire pentru a fi publicată de editura Gorgias. Cercetarea mea a indicat puncte de contact
între poezia ebraică clasică şi poezia ugaritică, mai veche, dar şi puncte de contrast între cele două, în ce priveşte secvenţa verbală folosită la nivel de cuplete poetice.

Comentarii închise la Cercetare ugaritică

Din categoria Publicaţii

Judecători: cartea evului întunecat

judecatori.png07_judecatori.ppt

Comentarii închise la Judecători: cartea evului întunecat

Din categoria Curs online SVT1