Critica delimitaţională

30227.jpgAnunţ cu bucurie şi cu satisfacţie profesională în acelaşi timp, apariţia editorială a unui articol la care am lucrat o îndelungată perioadă în anii 2004-2005, incluzând un stagiu de câteva săptămâni prin arhiva Bibliotecii Bodleiene din Oxford. Deşi cercetarea respectivă a izvorât dintr-o temă necesară tezei de doctorat, până la urmă nu a mai putut fi cuprinsă în aceasta din pricina dimensiunilor sale. Articolul, de aproape 50 de pagini, a fost acceptat de grupul Pericope spre publicare in volumul 6 al seriei, de curând incorporată de editura olandeză Brill de la o altă editură olandeză – Van Gorcum. Sunt onorat că munca mea a ajuns publicată alături de nume consacrate în cercetarea internaţională.Critica delimitaţională presupune observarea împărţirii pe pericope a textului biblic în diverse tradiţii iudeo-creştine şi extragerea principiilor exegetice şi hermeneutice pe care comunitatea respectivă trebuie să le fi aplicat pentru producerea textelor în discuţie. Critica delimitaţională este practicată de un grup restrâns de exegeţi în lume la ora actuală. Deşi a fost primită cu multe aprecieri la nivel internaţional, tehnica este oarecum restrictivă pentru că impune accesul la manuscrise. Intenţia grupului este de a construi o bază de date la care să aibă acces cei interesaţi şi demararea unei Biblii poliglot în care diverse tradiţii textuale să poată fi comparate. Pentru detalii se poate consulta www.pericope.net.Numărul viitor al seriei Pericope va publica un alt articol care aplică critica delimitaţională la naraţiunile patriarhale. Cei interesaţi a cumpăra volumul îl pot găsi la www.brill.net.

Anunțuri

Comentarii închise la Critica delimitaţională

Din categoria Publicaţii

Comentariile nu sunt permise.