Arhiva zilnică: 10 noiembrie 2007

Pregătire seminarii SVT3 pentru anul universitar 2007-2008

În vederea calificării pentru susţinerea examenului de absolvire a cursului de SVT3: Exegeza literaturii profetice, studenţii sunt obligaţi să facă dovada interacţiunii cu literatura obligatorie selectată. Pentru aceasta vor trebuie conspectate, adică trebuie rezumat conţinutul fiecărui paragraf şi redactat cu scris lizibil, următoarele capitole din lucrarea în mai multe volume a lui Carl F.H. Henry, Dumnezeu, autoritate şi revelaţie:
1. Teza a zecea: Revelaţia lui Dumnezeu ca şi comunicare raţională transmisă într-o formă conceptual-verbală – Revelaţia ca act mental (vol. 3, p. 312-342).
2. Teza a zecea: Revelaţia lui Dumnezeu ca şi comunicare raţională transmisă într-o formă conceptual-verbală – Dumnezeul cel viu care vorbeşte (vol. 3, p. 511-543).
3. Teza a unsprezecea: Biblia ca normă interpretativă – Autoritatea divină şi Cuvântul profetico-apostolic (vol. 4, p. 24-41).
4. Teza a douăsprezecea: Duhul Sfânt ca iluminator şi interpret – Ce înseamnă inspiraţia (vol. 4, p. 140-174).
5. Teza a douăsprezecea: Duhul Sfânt ca iluminator şi interpret – Duhul ca Iluminator divin (vol. 4, p. 286-315).
6. Teza a douăsprezecea: Duhul Sfânt ca iluminator şi interpret – Failibilitatea exegetului (vol. 4, p. 343-82).
7. Teza a douăsprezecea: Duhul Sfânt ca iluminator şi interpret – Perspectiva asupra pasajelor-problemă (vol. 4, p. 383-399).

Temele de seminar se depun la secretariatul facultăţii până în ultima zi de cursuri a acestui semestru.

Reclame

Comentarii închise la Pregătire seminarii SVT3 pentru anul universitar 2007-2008

Din categoria Curs online SVT3

Pregătire seminarii SVT1 pentru anul universitar 2007-2008

Pentru a li se permite intrarea în sesiunea de examene, toţi studenţii sunt obligaţi să producă următoarele materiale:
(1) Un caiet cu rezumatul fiecărui capitol din Vechiul Testament pe care l-au citit. În primul semestru va fi parcurs materialul de la Geneza la Estera inclusiv (cărţile legislative şi istorice). În al doilea semestru va fi parcurs textul din Iov la Maleahi (cărţile poetice şi profetice).
(2) Compoziţii pe următoarele teme:
2.1. Diferenţe între relatările biblice ale creaţiei şi potopului şi versiunile din literatura eroică şi mitologică a Orientului Apropiat al Antichităţii.
2.2. Sacrificiile şi sărbătorile religioase din VT şi înţelesul lor în NT.
2.3. Pasaje mesianice din Pentateuh.
2.4. Legămintele dintre Dumnezeu şi om în Pentateuh.
2.5. Valenţe ale teocraţiei în Israelul postmozaic.

Bibliografie recomandată:

Alexander, Pat (ed.). 1996. Enciclopedia Bibliei. Cluj-Napoca: Logos.
Dillard, Raymond B. şi Tremper Longman III Jr. 1994. An Introduction to the Old Testament. Grand Rapids, Mich.: Zondervan.
Douglas, J.D.(ed.). 1995. Dicţionar biblic. Oradea: Cartea Creştină.
Fee, Gordon şi Douglas Stuart. 1998. Biblia ca literatură. Traducere de Adrian Pastor. Ediţia a II-a. Cluj-Napoca: Logos.
Goldberg, Sylvie Anne. 2001. Dicţionar enciclopedic de iudaism. Traducere de Viviane Prager et al. Bucureşti: Hasefer.
Lawrence, Paul. 2007. Atlas de istorie biblică. Traducere de Tabita Adam şi Lucian Ciupe. Casa cărţii: Oradea.
Negoiţă, Athanase. 2004. Teologia biblică a Vechiului Testament. Ediţia a II-a. Bucureşti: Sophia.
Packer, James, Merill Tenney şi William White. 1998. Viaţa cotidiană în vremurile biblice. Traducere de Olimpiu S. Cosma. Făgăraş: Agape.
Petercă, Vladimir. 2003. Mesianismul în Biblie. Plural: Religie. Iaşi: Polirom.
Prelipceanu, Vladimir, Nicolae Neaga, Gheorghe Barna şi Mircea Chialda. 2003. Studiul Vechiului Testament. Ediţia a III-a. Cluj: Renaşterea (retipărit în 2006).
Schultz, Samuel. 2001. Călătorie prin Vechiul Testament. Ediţia a II-a. Oradea: Cartea Creştină.
Tatu, Silviu. 2007. Dumnezeu a vorbit în vechime prin profeţi: studii în Vechiul Testament. Oradea: Metanoia.
Talpoş, Vasile. 1996. Pentateuhul, istoria şi poezia Vechiului Testament. Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică.
Walton, John. 1993. Diagrame şi tabele cronologice ale Vechiului Testament. Cluj-Napoca: Logos.

Temele de seminar se depun la secretariatul facultăţii cel târziu în ultima zi de cursuri a acestui semestru.

Comentarii închise la Pregătire seminarii SVT1 pentru anul universitar 2007-2008

Din categoria Curs online SVT1