Pregătire seminarii SVT3 pentru anul universitar 2007-2008

În vederea calificării pentru susţinerea examenului de absolvire a cursului de SVT3: Exegeza literaturii profetice, studenţii sunt obligaţi să facă dovada interacţiunii cu literatura obligatorie selectată. Pentru aceasta vor trebuie conspectate, adică trebuie rezumat conţinutul fiecărui paragraf şi redactat cu scris lizibil, următoarele capitole din lucrarea în mai multe volume a lui Carl F.H. Henry, Dumnezeu, autoritate şi revelaţie:
1. Teza a zecea: Revelaţia lui Dumnezeu ca şi comunicare raţională transmisă într-o formă conceptual-verbală – Revelaţia ca act mental (vol. 3, p. 312-342).
2. Teza a zecea: Revelaţia lui Dumnezeu ca şi comunicare raţională transmisă într-o formă conceptual-verbală – Dumnezeul cel viu care vorbeşte (vol. 3, p. 511-543).
3. Teza a unsprezecea: Biblia ca normă interpretativă – Autoritatea divină şi Cuvântul profetico-apostolic (vol. 4, p. 24-41).
4. Teza a douăsprezecea: Duhul Sfânt ca iluminator şi interpret – Ce înseamnă inspiraţia (vol. 4, p. 140-174).
5. Teza a douăsprezecea: Duhul Sfânt ca iluminator şi interpret – Duhul ca Iluminator divin (vol. 4, p. 286-315).
6. Teza a douăsprezecea: Duhul Sfânt ca iluminator şi interpret – Failibilitatea exegetului (vol. 4, p. 343-82).
7. Teza a douăsprezecea: Duhul Sfânt ca iluminator şi interpret – Perspectiva asupra pasajelor-problemă (vol. 4, p. 383-399).

Temele de seminar se depun la secretariatul facultăţii până în ultima zi de cursuri a acestui semestru.

Anunțuri

Comentarii închise la Pregătire seminarii SVT3 pentru anul universitar 2007-2008

Din categoria Curs online SVT3

Comentariile nu sunt permise.