Arhive lunare: decembrie 2007

Cine este Acest Copil … pentru tine?

 

jesus_manger.jpg 

craciun_2007.pps 

Naşterea este evenimentul care marchează începutul existenţei omului ca persoană în societate. Cu toate acestea, creştinii, şi nu numai ei, susţin că fătul este o persoană care îşi începe existenţa încă de la concepţie. Se poate spune fără să greşim că, dintre toate situaţiile prin care trece cineva pe parcursul vieţii sale, naşterea este cea în care persoana respectivă nu are opţiuni. Dumnezeu aduce evenimentul naşterii peste oameni prin medierea sorocului, a circumstanţelor şi a diverselor persoane. Naşterea este un eveniment în care intrăm fără să ne fi dorit lucrul acesta. Este cineva care a hotărât circumstanţele naş

terii sale?

Uneori se întâmplă că părinţii noştri hotărăsc împrejurări favorabile naşterii noastre: o maternitate la oraş în locul unei naşteri improvizate de moaşa din sat, o maternitate mai bună, chiar dacă este să coste mai mult, o maternitate în altă ţară pentru a oferi o cetăţenie mai bună nou-născutului. Alteori copiii se nasc în circumstanţe care scapă controlului părinţilor, pur şi simplu venind pe lume când le este lumea mai dragă

.

Indiferent de circumstanţele în care are loc evenimentul acesta, naşterea trebuie autentificată. În acest sens este folosită mărturia personalului de specialitate care a asistat naşterea, pe baza căreia funcţionarii primăriei eliberează un certificat de naştere. Din acest moment nou-născutul poate fi socotit în recensăminte şi este tratat ca o persoană în viaţă

.

Pentru că sărbătorim naşterea lui Isus, fiul Mariei, să vorbim puţin despre ea. Naşterea Sa nu a fost diferită de a altor copii din vremea sa. Pe atunci nu existau maternităţi. Naşterea se petrecea oriunde se putea improviza un loc retras şi intim. Asistenţa de specialitate era asigurată de alte femei cu experienţă în naştere sau asistarea naşterilor. De cele mai multe ori complicaţiile la naştere nu puteau fi rezolvate. Aşa se face că

 pierderea copilului, a mamei sau a amândurora nu se întâmplau prea rar.

Părinţii lui Isus s-au pus pe drum în pragul împlinirii sorocului Mariei, pentru că împăratul decretase ca obligatoriu recensământul persoanelor în localitatea de origine. Recensământul avea menirea de a stabili cota de impozitare pe fiecare persoană în raport cu venitul populaţiei. Cum atât Maria cât şi Iosif era de origine iudei din Betleem, deşi locuiau în Nazaretul Galileei, au trebuit să se pună pe drum lung atunci când ar fi fost mai necesar să stea acasă

.

În casa unde au găsit adăpost Maria şi soţul ei Iosif, Maria a dat naştere Pruncului Isus, şi pentru că era o casă fără pretenţii, au trebuit să-l culce pe micuţ în ieslea animalelor. Astfel de locuinţe aveau o singură încăpere împărţită între vite, la nivelul de jos, şi oameni, pe o platformă la câteva trepte mai sus. Cu siguranţă animalele erau în câmp, după cum confirmă şi Luca, ceea ce înseamnă că nu era iarnă. Aşa se face că locul animalelor nu era folosit, iar Matei spune în relatarea întâlnirii magilor cu Pruncul că familia era „în casă”

.

Pentru a avea siguranţă că evenimentul a fost unul real, evangheliştii ne spun că el s-a petrecut pe vremea împăratului Cezar August, pe când guvernator al provinciei Siria era Publius Sulpicius Quirinius. Aşa se socoteau anii în vechime, cu referire la stăpânitorii politici ai ţării, sau la evenimente importante de anvergură naţională sau internaţională: cutremur, foamete, ră

zboi, încheierea de tratate de pace etc.

Ca guvernator al unei provincii foarte bogate, Quirinius se afla pe cea mai înaltă treaptă a ierarhiei din administraţia imperiului roman, dând socoteală doar împăratului şi având în subordine patru legiuni de soldaţi. El avea datoria de a ţine sub control şi Palestina aflată în sudul Siriei, o regiune foarte agitată. În Palestina Irod cel Mare avea dreptul de la Cezar de a reprezenta interesele Romei. După moartea lui Irod cel Mare, împăratul a împărţit Palestina între cei trei urmaşi ai lui Irod cel Mare. În cele din urmă, pentru că s-au dovedit incapabili a păstra ordinea în imperiu, împăratul a decis transformarea coloniei în provincie şi a impus supravegherea militară

 a acesteia printr-un prefect, care conducea de la Cezareea, iar apoi prin procuratori.

Isus s-a născut ca orice om sărac din Palestina de la sfârşitul domniei lui Irod cel Mare. Părinţii săi au fost printre cei săraci care s-au supus autorităţilor, căutând liniştea căminului mai presus de orice justificare a dreptului divin al evreilor asupra Palestinei şi refuzând implicarea militară proclamată de unii concetăţeni ai lor. S-au retras în Nazaretul Galileei deşi aveau iniţial dorinţa de a se stabili în Iudeea, cel mai probabil pentru a sprijini cariera mesianică a fiului lor anunţ

at de îngeri ca Fiul lui Dumnezeu.

Totuşi, spre deosebire cei mai mulţi copii născuţi vreodată pe pământ, naşterea lui Isus a fost specială. Isus a fost conceput doar de o femeie. Concepţia sa supranaturală este descrisă prin cuvintele „Duhul Sfânt a umbrit-o pe Maria” care a zămislit fără să fi cunoscut un bărbat. Iosif a fost doar un tată adoptiv care s-a achitat cu toate cinstea de datoria primită

.

Apoi, naşterea lui Isus a fost confirmată de numeroşi martori neobişnuiţi. Pe lângă gazdele din casa unde găzduit familia sfântă şi despre care evangheliştii păstrează tăcerea, au fost alţii care au ajuns la cunoştinţa aceasta în mod miraculos. Luca susţine că au fost nişte ciobani care se aflau pe câmp cu turmele când s-a născut Isus în Bethlehem, care au fost anunţaţi printr-o vedenie cu îngeri de faptul că s-a născut un mântuitor şi rege pe care îl vor găsi într-o iesle de animale (Luca 2:8-20). Câţi dintre noi am avut naşterea anunţată

 de îngeri?

După 33 de zile, când mama şi copilul trebuiau să aducă jertfe pentru curăţire pentru a marca perioada de lehuzie, pentru că erau aproape de Ierusalim, Iosif şi Maria au dus pe Prunc la Templul din Ierusalim. Acolo, i-au întâlnit doi oameni pe care îi avertizase Dumnezeu că nu vor muri până când nu-L vor vedea pe Mesia. Este vorba despre Simeon şi Ana. E un sentiment atât de plăcut să ţii în braţe un copil. Aţi ţinut şi voi un bebeluş în braţe? Sentimentul nu se poate compara cu nimic altceva. Simeon şi Ana, înaintaţi în vârstă cum erau, s-au bucurat cu atât mai mult cu cât copilul pe care îl ţineau în braţe nu era un copil oarecaare, ci le fusese confirmat că urma să fie Mântuitorul lumii. Îţi poţi imagina sentimentele pe care le poţi avea când ţii în braţe un copil ce urmează să fie o personalitate când va fi mare? Dar dacă ai ştii că acel copil urmează să fie Mântuitorul lumii cel mult aş

teptat?

După ce s-au întors la Bethlehem, înainte să se pună pe drum pentru a se întoarce la Nazaret, aşa cum îşi imaginau că se va întâmpla, familia a fost vizitată de un alai impresionant al unor persoane importante venite din ţări străine pentru a-şi aduce închinarea unui copil necunoscut despre a cărui naştere au citit printre astre. Câţi dintre voi aţi avut parte de oaspeţi de seamă din străinătate după ce v-aţi născut? Câţi dintre voi aţi primit daruri scumpe la naşterea voastră? Din câte ştiu de cele mai multe ori nou-născuţilor li se fac cadouri hăinuţe, scutece, creme şi pudre, şi uneori şi jucării. Aceşti astronomi-astrologi care l-au vizitat pe Isus i-au adus aur, smirnă şi tămâie. Cu siguranţă nu erau de folos pentru înfăşarea sau pentru liniştirea bebeluşului când avea crampe. Darurile acestea erau semnul că oamenii din răsărit aveau convingerea că se aflau înaintea unui viitor rege. Darurile aveau să se dovedească de mare folos în călătoria pe care familia va fi obligată să o facă în Egipt, pentru a-l scăpa pe Prunc de mânia lui Irod. Regele Iudeii aflase de la magi că s-ar fi născut un bebeluş care, încă de pe acum, ridica pretenţii de rege şi nu era fericit cu această situaţ

ie.

Magii ca şi cei care l-au vizitat pe Isus credeau că naşterea fiecărei personalităţi era anunţată printr-un fenomen astronomic. Printre români există obiceiul a se vorbi mai degrabă despre moartea omului a fi anunţată de astre. Cum spune şi ciobanul Mioriţei: „la nunta mea a căzut o stea” vorbind despre cununia lui cu moartea. Câţi dintre voi aţi avut naşterea anunţată printre stele? Isus a avut parte de o naştere normală ca orice alţi copii până la un punct, dar copilul care s-a născut a fost cu totul neobişnuit pentru că la naşterea sa au fost puse în mişcare forţele cerului şi oamenii cei mai neobişnuiţi ai pă

mântului.

Totuşi, tabloul ar fi incomplet dacă ne-am opri doar aici cu relatarea naşterii lui Isus. De fapt, evangheliştii care au relatat despre naşterea lui Isus sunt atenţi să atragă atenţia asupra faptului că evenimentul a împlinit profeţii demult fă

cute.

1. Balaam fiul lui Beor, un alt mag din Mesopotamia sec. al XIV-lea a.Chr., anunţa ridicarea unei stele pe harta astrelor care va anunţa apariţ

ia unui mare lider din Israel (Num. 24:17).

2. În sec. al X-lea, Dumnezeu îi promisese lui David că dinastia sa va fi veşnică (2 Sam. 7:16). De la exilarea regelui Ioiachin, Ierusalimul a rămas fără rege. Era important ca Dumnezeu să se ţină de promisiunea aceasta. Chiar de la început, îngerul o anunţa pe Maria că

 va prelua domnia lui David (Luca 1:32-33).

3. Profetul Isaia anunţa în sec. al VIII-lea a.Chr. încetarea întunericului prin naş

terea unui Copil care va continua dinastia lui David (Is. 9:6-7).

4. Profetul Mica, un contemporan al său, vedea chiar mai mult. El spunea că acest fiu al lui David se va naşte în Bethlehem, iar genealogia lui va fi neîntinată şi completă până la Adam (Mica 5:2). Această profeţie este corect identificată de către consilierii regelui Irod, astfel încât magii pot fi îndrumaţi precis înspre Bethlehem ca locul de naştere al regelui de curând nă

scut (Matei 2).

5. Măcelul copiilor este anunţat după inspiraţia primită de Matei încă din cuvintele profetului Ieremia (sec. al VI-lea a.Chr. –

 Ier. 31:15).

6. În cele din urmă, chiar părinţii copilului sunt anunţaţi de importanţa copilului lor. Câţi dintre părinţi au aflat la naşterea copiilor lor, oricât de ambiguu, despre ceea ce se va alege de copiii lor? Preotul Zaharia şi soţia sa Elisabeta au primit confirmarea că fiul care li se va naşte lor la bătrâneţe urma să fie precursorul lui Mesia, despre care vorbeau şi profeţii Isaia ş

i Maleahi.

Dacă aşa stau lucrurile cu Pruncul Isus născut în Bethlehem, atunci ce înseamnă aceasta pentru mine. Cum ar trebui să mă raportez eu la El? Martorii naşterii Sale I s-au închinat, fără excepţie. Apostolul Pavel este convins că naşterea Sa din seminţia lui David, precum şi învierea Sa sunt semne ale unicităţii Sale, chiar ale divinităţii Sale (Rom. 1:3-4). Bătrânul Simeon atrăgea atenţia Mariei că acest copil nou-născut avea să fie perceput diferit în Israel: pentru unii va fi spre prăbuşire, pentru alţii va fi spre ridicare; că va stârni împotrivire (Luca 2:34). Întrebarea care se pune astăzi te priveşte pe tine personal: Acest Isus este un motiv de bucurie sau de dezinteres pentru tine. Faptul că Dumnezeu S-a întrupat este pentru tine un motiv de înălţare sufletească şi de ieşire la lumină, sau de prăbuşire şi mai adâncă în întunericul propriilor păcate şi a propriilor îndoieli? Ceea ce contează cu adevărat de acest praznic nu este ce înseamnă adevărata sărbătoare, ce presupun un Crăciun autentic, cât de autorizat este numele sărbătorii şi tradiţiile din jurul lui. Ceea ce contează este dacă te-ai întâlnit cu adevărat cu Isus şi i te-ai închinat. Închinarea înseamnă mai mult decât un gest sau o postură a trupului. Închinarea înaintea lui Isus înseamnă capitularea minţii tale înaintea Dumnezeirii Sale şi începerea unei noi vieţi sub controlul stăpânirii Sale. Câtă vreme nu L-ai întâlnit pe Isus în acest fel, rămâi mai departe în întunericul pe care venirea Sa a avut menirea să Îl răpună. Isus este Lumina lumii. Lasă lumina Lui să te aducă la viaţă

!

Reclame

Comentarii închise la Cine este Acest Copil … pentru tine?

Din categoria Utilităţi pentru adunare

Studii biblice în cartea Genezei

sistine-chapel.jpg (Michelangelo, Crearea lui Adam – Capela Sixtină, detaliu) Aici propun o primă serie de lecţii biblice, cele pentru luna ianuarie, primul trimestru al programei de doi ani. Anterior temelor se pot găsi câteva elemente cu caracter introductiv pentru acest studiu, inclusiv principiile hermeneutice propuse a sta la baza organizării studiului. Nădăjduiesc ca cei interesaţi să găsească materialul suficient de productiv pentru organizarea studiilor biblice.sbs_1.pdf 

Comentarii închise la Studii biblice în cartea Genezei

Din categoria Utilităţi pentru adunare

Cronicile regilor lui Iuda

cronici.png
Continuăm seria prezentărilor introductive pe VT cu Cronicile. După Anul Nou vom încheia seria Cărţilor istorice cu Ezra, Neemia şi Estera. Deocamdată mirosul cozonacilor şi al zăpezii de curând căzute ne îmbie la vacanţă şi colind.  11_cronici.ppt

Comentarii închise la Cronicile regilor lui Iuda

Din categoria Curs online SVT1

Cum este Dumnezeu în Sfintele Scripturi

images.jpeg Aceasta este o propunere de studiu biblic săptămânal pentru bisericile care încă mai cred în datoria de a sprijini studiul biblic personal şi comunitar. Planificarea propune parcurgerea întregii Scripturi pe durata doi ani, cu câte un subiect pe fiecare lună. Cu foarte puţine excepţii, subiectul lunii este inspirat de cel puţin câte o carte biblică o dată. Frecvent sunt asociate mai multe cărţi biblice, pentru că aceeaşi temă este regăsită în mai multe cărţi biblice alăturate. M-am străduit să păstrez fiecare subiect în limitele unor cărţi biblice prestabilite. Pe alocuri am invocat ajutorul unor fragmente şi din alte părţi ale Canonului. Fiecare temă este descompusă pe părţi componente şi primeşte un set de texte biblice din care se sugerează a se desfăşura studiul. Voi pregăti materiale ajutătoare în perioada următoare astfel încât înainte de începutul lunii de studiu cei interesaţi să primească asistenţa necesară. Pentru fiecare temă s-a propus şi un verset sau un grupaj de versete a căror memorare este recomandată. Biblia este parcursă de la Geneza la Apocalipsa. Am alocat câte un trimestru pentru Vechiul Testament şi altul pentru Noul Testament, astfel încât să progresăm cu intermitenţă prin ambele părţi ale Bibliei. Luna august a fiecărui an, considerată luna concediilor anuale, este alocată parcurgerii unor psalmi, deşi unii psalmi sunt convocaţi şi pentru susţinerea altor teme. Aici este propusă în formă definitivată planificarea primului an de studiu biblic, căreia i-am ataşat şi temele pentru anul al doilea. Astfel, înainte de a se lua un angajament ferm, se poate observa traiectul planului de studiu biblic. stbiblic_partea1.pdf 

Comentarii închise la Cum este Dumnezeu în Sfintele Scripturi

Din categoria Utilităţi pentru adunare

Proiect nou: „Dicţionar de imagistică biblică”

cover_dib.png Editura Casa Cărţii din Oradea a demarat lucrarea de traducere şi editare a volumului Dictionary of Biblical Imagery (1998, InterVarsity Press Academic) în editarea lui Leland Ryken, James C. Wilhoit şi Tremper Longman III. Unicitatea lucrării pentru mediul creştin evanghelic este general acceptată în apus şi este bine articulată în prefaţa editorilor. Îmi revine plăcuta şi onoranta datorie de a coordona ediţia românească, care  va ocupa o bună parte din energia şi timpul meu pentru următorul an calendaristic. Nădăjduiesc ca după zece ani de la apariţia sa pe piaţa internaţională, dicţionarul să servească scopului pentru care a fost creat şi printre cititorii români. Până atunci, însă, se poate consulta cartea „Dumnezeu a vorbit în vechime prin profeţi” unde sunt sondate câteva dintre metaforele biblice privitoare la Dumnezeu şi la mântuire şi se poate folosi lucrarea dominicanului Maurice Cocagnac, Simbolurile biblice: lexic teologic (Humanitas, 1997).

Prefaţă

Acest Dicţionar de imagistică biblică a fost conceput ca lucrare de referinţă care să asiste pe cititorii, studenţii şi predicatorii Bibliei în explorarea fascinantei şi variatei lumi a imagisticii, metaforelor şi arhetipurilor din Biblie. Dicţionarele şi enciclopediile biblice convenţionale ofereau puţină asistenţă în acest domeniu. Acelora în ale căror Biblii referinţele încrucişate la imagini, motive literare şi alte artificii de natură literară erau marcate cu creionul, lipsa unei asemenea lucrări de referinţă a părut a fi aproape ca şi o crimă – sau mai degrabă o oportunitate publicistică!

De aici a pornit ideea Dicţionarului care a crescut încluzând articole asupra tipurilor de personaje, motivelor intrigii, tipurilor de scene, artificii retorice, genuri şi specii literare, şi chiar asupra cărţilor Bibliei. În cele din urmă, unele articole s-au extins asupra unor domenii largi (precum „Animale” sau „Imagini juridice”), iar altele s-au focalizat mult (precum „Lira” sau „Sămânţa de muştar”). Numeroase articole sunt inovatoare şi conferă acestui dicţionar o clară notă de originalitate în raport cu alte dicţionare biblice (articole precum „Fântână, Întâlnirea de la ~” sau „Înşelarea oracolului”). Chiar şi acolo unde anumite articole ca şi „Zid” sau „Turn” declanşează dezinteresul cititorului cu activitate cerebrală în emisfera dreaptă pentru descrierea şi detaliul de natură arheologică, accentul este pus pe dimensiunile evocatoare ale acestor subiecte.

Deşi conţine 850 de articole, dicţionarul nu este comprehensiv. Această recunoaştere atestă atât imensitatea şi varietatea fondului de imagini biblice cât şi timpul şi energia limitată a editorilor şi a editurii. Crearea unei lucrări de referinţă într-un domeniu unde niciun predecesor nu a stabilit un standard de articole este întotdeauna o datorie dificilă. Datoria poate devine o aventură încântătoare pe măsură ce editorii interferează pe traseu, în mod repetat, cu noi perspective şi unghiuri de vedere şi încearcă să-i ajute şi pe alţii să le vadă. După şapte ani de planificare şi trudă – o muncă mai îndelungată decât estimată iniţial – a sosit vremea încheierii, a încetării activităţii şi a publicării. Ne consolăm la generosul gând că cititorii noştri, parcurgând dicţionarul acesta, vor constata că se pot lansa pe cont propriu şi pot explora alte faţete ale imagisticii biblice.

Încă de la început, editorii au căutat să reconcilieze talentul şi perspectiva specialiştilor de critică literară cu cea a erudiţilor biblişti într-un mariaj al complementarităţii de expertiză. Curând a devenit evident că, pentru a produce un volum satisfăcător, paternitatea articolelor individuale trebuie să fie subordonată viziunii editoriale. S-a decis folosirea unei metode care să garanteze mână liberă editorului în modelarea, rescrierea şi adăugirea articolelor. Experienţa în domeniul creării lucrărilor de referinţă de acest tip a arătat că, pe măsură ce lucrarea progresează, editorii înşişi îşi dezvoltă o perspectivă mai profundă şi mai extinsă asupra subiectului. Conexiuni colaterale şi percepţii noi prind contur pe măsură ce se acumulează articole şi pagini. S-a creat astfel o metodă care să permită accesul acestei perspective editoriale în lucrare. De aceea articolele nu sunt semnate. (O listă  a colaboratorilor poate fi găsită la începutul cărţii.) Deşi unele articole apar în mare măsură aa cum au fost concepute de autorii lor, marea majoritate a lor au fost prelucrate de mai multe mâini editoriale, ajungând frecvent mai lungi decât originalul. Drept urmare, acest dicţionar a devenit un mare efort de colaborare în cadrul căruia pretenţiile de paternitate asupra articolelor individuale (chiar şi acelea produse de editori) a fost respinsă pentru avantajul a ceea ce noi credem a fi o contribuţie valoroasă pentru înţelegerea şi savurarea Bibliei. Oferim since mulţumiri şi aprecieri celor aproximativ 150 de colaboratori care au trudit pentru a face această lucrare o realitate. Totuşi, acceptăm responsabilitatea deplină pentru deficienţele produsului final, oricare ar fi acestea. (vezi colaboratori.pdf)

Audienţa primară a acestui dicţionar nu este reprezentată de cărturari ci de necărturari. Am încercat să creăm o lucrare accesibilă şi interesantă, care să servească nu numai ca unealtă de referinţă indispensabilă şi complementară altor dicţionare biblice convenţionale dar să şi deschidă noi căi de citire şi apreciere a Bibliei. Cartea aceasta sperăm să dezvăluiască perspective noi pentru toţi studenţii Bibliei, noi abordări pentru predicatorii Bibliei – chiar şi celor din artele plastice – şi idei ce încălzesc inima cititorilor devoţionali ai Bibliei. Dacă cititorii vor capta o măsură cât de mică din bucuria experimentată de editori chiar şi în procesul corecturii acestei cărţii în formare, ne-am atins scopul nostru.

Editorii ediţiei în limba engleză

Comentarii închise la Proiect nou: „Dicţionar de imagistică biblică”

Din categoria Publicaţii