Profeţii antici israeliţi şi printre românii secolului al XXI-lea

coperta_noua.png

Sunt bucuros să vă anunţ apariţia unei noi lucrări de specialitate în domeniul Vechiului Testament. Începând din 2005 lucrarea a devenit manualul studenţilor de la Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti pentru cursul de exegeză a textelor profetice. În această carte am investigat contribuţia culturilor din Mesopotamia, Anatolia, Levant şi Egipt asupra profetismului israelit, în măsura în care acestea au fost relevante pentru înţelegerea fenomenului israelit.

M-am străduit să identific însuşirile profetului iahvist aşa cum sunt ele reflectate de reprezentanţii genului din galeria iniţiată de patriarhi şi încheiată cu profeţii scriitori. Fiind, de regulă, o ocupaţie temporară şi vocaţională, descrierea fenomenului atinge şi manifestarea sa printre mireni şi printre femei. Am discutat atât tehnicile preferate de profeţii iahvişti pentru receptarea mesajelor: sorţii, efodul, visul, precum şi fenomenele profetice specifice activităţii profetice şi genului literar creat de aceasta: experienţa extatică, săvârşirea de miracole şi vindecări, predicţia şi acţiunile simbolice.

Printre sursele primare, alături de textele biblice stau texte din arhivele asiriene, arameice, hitite, ugaritice şi egiptene (tăbliţe de lut, papirusuri, suluri sau codexuri), dar şi fragmente de pe ostraca, de pe sigilii, sau de pe monumente. Interpreţii contemporani ai documentelor antice consultaţi permit atingerea unor soluţii credibile la problematica abordată şi integrarea lucrării în contextul cercetării ştiinţifice de actualitate.

Cartea poate fi procurată direct de la editură (www.ecasacartii.ro) sau de la librăriile din ţară. Domnul să fie slăvit pentru harul Său!

Reclame

Comentarii închise la Profeţii antici israeliţi şi printre românii secolului al XXI-lea

Din categoria Publicaţii

Comentariile nu sunt permise.