O nouă publicaţie pe marginea unor texte din Vechiul Testament

În această lucrare sunt incluse expuneri din profeţiile lui Amos, Ţefania şi Hagai. Deşi interesul pentru exegeză nu lipseşte, preocuparea primordială este pentru relevanţa textului antic la problematica societăţii contemporane. Cartea se poate procura direct de la editură (www.ecasacartii.ro) sau de la librăriile creştine din ţară. Actualmente mă aflu în procesul scrierii unui comentariu la cartea Amos în care mă voi adânci în discuţii de natură exegetică şi teologică pe care aici abia dacă am avut ocazia să le ating.

Doresc să menţionez două dintre cele mai nefericite erori: la cuprins Capitolul 5 al cărţii priveşte capitolele 5 şi 6 din cartea Amos, nu numai capitolul 5; în consecinţă (pagina 79), textul din Amos supus exegezei ar trebui să fie Amos 5:1-6:14. Sunt convins că descoperirea altor erori, mai semnificative, le va umbri pe acestea.

Anunțuri

Comentarii închise la O nouă publicaţie pe marginea unor texte din Vechiul Testament

Din categoria Publicaţii

Comentariile nu sunt permise.