Cu Amos în Ucraïna

Propunerea de a vizita Ucraina a venit din partea fraţilor români, absolvenţi ai Universităţii Emanuel şi slujitori ai bisericilor româneşti din Ucraina. Ei doreau o întâlnire de lucru pe marginea unei cărţi din VT. Iniţial s-au anunţat aproximativ 15 persoane interesate a participa la seminariul de exegeză în cartea Amos. În loc de 15 câţi fuseseră anunţaţi am găsit 40 de fraţi de toate vârstele pregătiţi de studiu. Am petrecut doar opt ore de studiu în cartea Amos, trecând prin carte paragraf cu paragraf, încercând să punem bazele unei exegeze a literaturii profetice.

În cele două zile de la sfârşitul lunii noiembrie de şedere în Ucraïna au fost vizitate trei biserici româneşti şi au fost întâlnite, învăţate din Cuvânt şi încurajate în credinţă aproximativ 130-150 de persoane: slujitori ai Bisericii, fraţi şi surori şi vizitatori ai Bisericii. Am avut o părtăşie mai specială în trei familii ale unor absolvenţi ai Universităţii Emanuel. Am distribuit literatură către 19 biserici din regiunea Cernăuţi, cu speranţa utilizării acesteia de către fraţii slujitori ai Bisericii.  Numărul cărţilor s-a potrivit în mod providenţial cu numărul bisericilor reprezentate, după ce la frontieră am fost lăsaţi să trecem cu ele în ciuda faptului că ar exista o interdicţie de introducere de literatură. (Alţi fraţi români care erau aşteptaţi să intre în Ucraïna în aceeaşi săptămână au fost întorşi din drum pe acest motiv.)

Am constatat că nevoia cea mai mare a bisericilor româneşti din Ucraïna este cea de lucrători. Din pricina condiţiilor economice ale ţării, păstorii nu pot fi întreţinuţi de bisericile pe care le slujesc. Prin urmare marea lor majoritate lucrează în diverse domenii şi slujesc bisericile voluntar. Unii păstori, primesc sprijin financiar din partea unei asociaţii misionare organizate de românii din Ucraïna cu sprijinul unor biserici din România prin care plătesc în regim de misionarism pe unii dintre păstori, cu sume cuprinse între 100-200 USD. Faptul acesta ridică probleme de eficienţă în slujire, dat fiind că numărul slujitorilor este totuşi mic şi fraţii slujitori nu au cu cine să împartă povara slujirii. Există un număr crescând de copii şi tineri care necesită educaţie şi călăuzire.  

Reclame

Comentarii închise la Cu Amos în Ucraïna

Din categoria Utilităţi pentru adunare

Comentariile nu sunt permise.