Când Domnul trece prin mijlocul lui Israel … bocet!

women_mourn

Amos 5:16–17 

De aceea, aşa vorbeşte Domnul,

Dumnezeul Oştirilor, Stăpânul:

În toate pieţele va fi jelire,

şi în toate uliţele oamenii vor zice: «Vai! Vai!»

Ei îl vor chema pe plugar la plâns,

şi la jelire – pe cei ce ştiu să bocească.

În toate viile va fi jelire,

pentru că Eu voi trece prin mijlocul tău,

[zice] Domnul.  

 

Primul oracol de bocet se încheie cu o sentinţă în care receptorii sunt imaginaţi ei înşişi participând la un bocet general, atât în spaţiile publice din zona urbană, cât şi în spaţiile private din zona rurală. Orăşeanul şi ţăranul, comerciantul şi agricultorul sunt surprinşi într-un doliu naţional. Numele lui Dumnezeu apare de o manieră unică, inversă celei din Amos 3:13. Până şi podgoriile, locuri de extremă jubilare în perioada culesului, vor fi îndoliate.

Generalizarea bocetului este dovedită şi de frecvenţa cu care apar termenii din categoria semantică a celor ce descriu jalea. Practic toate liniile poetice care reproduc vorbirea Domnului, cu excepţia ultimei (5.17aB), conţin cel puţin un astfel de termen, dacă nu chiar doi (vezi liniile 5.16bB şi 5.16cB). Numai termenul „jelire” (ebr. mişpad) apare de trei ori (5.16bA, 5.16cB, 5.17aB). Se vorbeşte chiar despre convocarea profesioniştilor bocetului (5.16cB).

Surprinzător, motivul bocetului este dat de faptul Domnul, Dumnezeul Oştirilor, va trece prin mijlocul lui Israel. Tristă şi ironică este observaţia aceasta: Dumnezeu care obişnuise să locuiască în mijlocul lui Israel, evident prin reprezentarea asigurată de Chivotul Legământului, acum va trece doar prin mijlocul lui Israel. Imaginea este clar una de judecată pentru că, pe lângă folosirea epitetului „Dumnezeul Oştirilor”, traversarea aceasta aduce aminte de judecata pe care Dumnezeu a adus-o odinioară asupra Egiptului.

Reclame

Comentarii închise la Când Domnul trece prin mijlocul lui Israel … bocet!

Din categoria Curs online SVT3

Comentariile nu sunt permise.