Arhiva zilnică: 21 ianuarie 2009

Liderul ca păstor

picture-21

În ton cu rolul păstorului ca lider şi furnizor, scrierile pastorale biblice adesea îi zugrăvesc pe liderii religioşi ca păstori iar pe popor ca pe o turmă. Într-un sens patriarhii se potrivesc tiparului, considerând atât faptul că erau păstori cu vocaţie cât şi progenitori ai poporului Israel. Primul exemplu sigur este Moise, care a fost un păstor înainte de a ajunge lider al israeliţilor (Ex. 2:15–3:1), impresionându-l într-atât pe unul dintre psalmişti încât să spună că Dumnezeu Şi-a condus poporul „ca pe o turmă, prin mâna lui Moise şi a lui Aaron” (Ps. 77:20). Succesorul lui Moise, Iosua, a fost desemnat de o manieră asemănătoare să-şi conducă poporul în ordine „pentru ca adunarea Domnului să nu fie ca o turmă fără păstor” (Num. 27:17). David este păstorul-conducător prin excelenţă, cel pe care Dumnezeu „l-a luat de la staulele oilor … ca să păstorească pe poporul Său, Iacov” şi care i-a păstorit pe israeliţi „în curăţie de inimă şi i-a condus cu mâini pricepute” (Ps. 78:70–72). Deşi regii străini erau de regulă numiţi păstori, chiar şi în Biblie (Is. 44:28), scriitorii biblici sunt mai rezervaţi cu folosirea acestei imagini pentru propri lor regi. Singurul rege care a fost numit în mod explicit păstor a fost David (2 Sam. 5:2), deşi 1 Împăraţi 22:17 poate generaliza imaginea. Amos este un exemplu de profet ca păstor, fiind un cioban pe care Dumnezeu „l-a luat de la oi” şi l-a chemat să profeţească lui Israel (Amos 7:15; cf. Amos 1:1). Judecătorii au fost şi ei numiţi profeţi (2 Sam. 7:7).

Satira eclesiastică – un atac la adresa liderilor religioşi nevrednici – a constituit o subspecie literară în tradiţia pastorală. Se obişnuieşte în Biblie şi denunţarea faşilor lideri religioşi ca păstori răi. În aceste texte denunţiative nu este întotdeauna posibil a se face diferenţa între liderii civili şi cei religioşi. Pasajul clasic este Ezechiel 34, un pasaj extins de reproş satiric împotriva liderilor egoişti şi fără garanţii care nu s-au îngrijit de poporul Israel. Din sentinţele pronunţate de Ezechiel asupra acestor păstori infami putem deduce faptul că rolul lor era acela de a prezerva şi îngriji poporul (nu de a-i exploata), a întări pe cei şovăitori, a vindeca pe bolnavi, a bandaja pe invalizi şi a-i aduce înapoi pe cei rătăciţi, a-i călăuzi cu blândeţe şi a-i ţine împreună (Ez. 34:2–6). Din moment ce păstorilor nevrednici le păsa mai mult de ei înşişi decât de responsabilităţile lor şi le-a jefuit mai mult decât să se preocupe de căutarea lor, Dumnezeu îi va trage la socoteală, îi va deposeda de slujbele lor şi le va lua mijloacele de trai (Ez. 34:8–10). Din această situaţie izvorăşte promisiunea ridicării unui păstor din dinastia lui David căruia îi va păsa în mod autentic de poporul său (Ez. 34:23).

Şi alţi profeţi ai VT vor folosi satira religioasă de o manieră pastorală. Ieremia îi atacă pe liderii care nu şi-au îndeplinit datoriile şi sub a căror conducere poporul s-a rătăcit (Ier. 10:21; 50:6). Aceşti păstori falşi vor fi nimiciţi (Ier. 25:34–36; cf. Zah. 10:2–3; 11:15–17) şi înlocuiţi de păstori aleşi de Dumnezeu (Ier. 3:15; 23:1–3). Această satiră pastorală culminează cu expunerea lui Isus despre păstorii angaţi din Discursul bunului păstor (In 10:1–18) şi cu comentariile negatice ale lui Petru despre presbiterii-păstori care îşi exercită rolul cu lăcomie şi despotism (1 Pt. 5:2–3). 

Pe latura pozitivă, în NT metafora păstorului este folosită pentru a desemna modul în care păstorii şi presbiterii ar trebui să se achite de datoriile lor. Când Isus îl reabilitează pe Petru, el foloseşte imaginea hrănirii şi îngrijirii turmei pentru a desemna îndatorirea apostolică şi pastorală a lui Petru (In 21:15–17). Presbiterii bisericii sunt încurajaţi să supravegheze viaţa lor şi a turmei încredinţate lor şi sunt avertizaţi despre aceia care vor căuta să o prade (F. ap. 20:28–29). Aceşti presbiteri sunt îndemnaţi şi să se achite de îndatoririle pastorale de bună voie, dintr-o dorinţă autentică de a sluji şi nu pentru răsplătire bănească, şi să urmărească a se da exemplu turmei şi nu a stăpâni asupra ei (1 Pt. 5:3–4). 

Reclame

Comentarii închise la Liderul ca păstor

Din categoria Publicaţii