Examenul la Studiul Vechiului Testament, modulul al IV-lea

325752626_69392aa6b1În semestrul al doilea al anului universitar 2008-2009, studenţii la teologie au trebuit să parcurgă cursul de exegeza textelor profetice, cu aplicaţie pe textul canonic al lui Amos.

Nota finală a fost realizată din rezultatele la trei tipuri de activităţi: testele săptămânale (10%), temele de seminar (20%) şi examenul scris din sesiune (70%). Din totalul celor 28 de studenţi, s-au prezentat la examen 25 şi doar unul nu a reuşit să-l treacă (promovabilitate 85%). Notele au fost repartizate astfel: nota 9 = un student, nota 8 = şase studenţi, nota 7 = treisprezece studenţi, nota 6 = patru studenţi.

Toţi studenţii s-au achitat de datoria de seminar, chiar dacă unii au întârziat predarea lucrărilor, motiv pentru care au şi fost depunctaţi. Cea mai mare suferinţă s-a notat la testele săptămânale, studenţii reuşind cu foarte puţine excepţii să obţină cel puţin 50% din punctaj sau mai mult. 

Examenul final a avut şase secţiuni. Prima secţiune cu trei subiecte impuse solicitau cunoaşterea textului din Amos. Studentul Marius C. a obţinut punctajul maxim aici. A doua secţiune solicita alegerea răspunsului corect dintre cele trei date. Doar studentul Dumitru P. a obţinut punctajul maxim aici. Secţiunea a treia conţinea afirmaţii a căror valoare de adevăr trebuia identificată (Adevărat / Fals). Studentul Gabriel A. a reuşit să le identifice corect. În secţiunea a patra trebuiau asociaţi zece termeni cu definiţiile corespunzătoare. Numeroşi studenţi au rezolvat cu brio această cerinţă. În fine, ultima secţiune aducea înaintea studenţilor patru subiecte dintre care aveau obligaţia de a rezolva doar două la alegere. Răspunsul presupunea prelucrarea informaţiei pe tiparul unui eseu scurt. Studentul Marius T. a reuşit obţinerea punctajului cel mai mare (18/20).

Restanţele se vor susţine în 16 septembrie, orele 10.30, iar re-examinarea în 23 septembrie, orele 10.30.

Comentarii închise la Examenul la Studiul Vechiului Testament, modulul al IV-lea

Din categoria Exegeza profeţiei lui Amos

Comentariile nu sunt permise.