Arhive lunare: septembrie 2009

Unde-i lege, nu-i tocmeală!

iStock_JusticeRoyalCourtsweAşa spune un proverb românesc, subliniind valoarea legii pentru societatea umană. Din păcate la noi în Balcani, cu spiritul nostru comunitar de a face şi desface toate, nici nu ştiu cum se face că şi-a găsit loc un asemenea proverb în înţelepciunea populară românească. Dacă poliţistul reprezintă braţul legii, toţi ştim, poate chiar din experienţă personală, cât de „înţelegători” pot fi poliţiştii. Doar sunt şi ei oameni.

Tocmai această înclinaţie spre generozitate a legii este deplânsă ca fiind lipsă în Statele Unite de teologul Miroslav Volf în capitolul introductiv al cărţii sale Free of Charge: Giving and Forgiving in a Culture Stripped of Grace (Zondervan, 2004). Ajuns în America să fie sancţionat de un poliţist pentru a fi intrat pe sens unic tocmai în ziua în care adopta un copil, pe drumul spre spitalul de unde urma să-l preia pe nou-născut, Volf este şocat de fermitatea ofiţerului. Iată cum descrie el acest contact:

Clad in a uniform, with his eyes – those windows of the soul – hidden behind dark shades, he was all power, all law, all business. His humanity? Locked up somewhere deep inside, underneath the shiny police belt buckle. His generosity? Hidden behind the badge of office. Within the space of one hour, I got a nasty ticket from a gruff cop, and a tender child from a loving birth mother (p. 13).

Deşi Volf recunoaşte că nu se aşteaptă să primească bomboane de la poliţişti, se aştepta să fie tratat cu mai multă indulgenţă în această situaţie specială. Şi noi ne aşteptăm – nu-i aşa? – mai ales dacă şofăm într-un oraş străin, să fim trataţi cu mai multă înţelegere atât de colegii de trafic, cât şi de poliţişti. Totuşi, este poliţistul îndreptăţit să ofere clemenţă pe drumuri şi pe la garduri? Într-un „sistem ticăloşit” ca cel românesc, probabil că unii sunt tentaţi să aplice Evanghelia care zice: „În timp ce te duci cu acuzatorul tău la magistrat, dă-ţi silinţa, pe drum, să te împaci cu el, ca nu cumva să te târască înaintea judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna ofiţerului, iar ofiţerul să te arunce în închisoare!” (Luca 12:58) Atenţie, aici este vorba despre împăcarea dintre acuzator şi acuzat. Noi vorbeam despre relaţia dintre vinovat şi ofiţer.

Într-o societate unde vinovaţii tratează cu ofiţerul şi scapă basma curată, sau doar cu o amendă plătită, ofensatorii penali rămân în libertate să facă şi alte crime, poate mai grave, care afectează pe mai mulţi, şi, ceea ce este mai grav, dezvoltă o mentalitate de haiduc, de nedreptăţit în raport cu legea. Tocmai legea care are menirea de a-i păzi pe cetăţeni de oameni ca el. Ştiu, au fost vremuri când legea era toată strâmbă şi poate că astăzi încă n-a ajuns dreaptă. Citesc în presă că până şi Constituţia post-decembristă ar fi fost scrisă pentru a-l proteja pe Iliescu şi interesul grupării care îl susţinea (vezi aici). Totuşi, Constituţia poate fi schimbată prin voinţă populară, prin contribuţia preşedintelui şi a parlamentului.

Deşi nu suntem o republică prezidenţială ca şi S.U.A. şi multe alte ţări (pierderea este a noastră), preşedinte are un rol semnificativ în stat. Un om care nu se ruşinează de nimeni şi îi e frică doar de KGB nu poate lucra pentru binele poporului său, la fel de mult cum poate un preşedinte care se teme de Dumnezeu şi caută binele semenilor săi, mai ales al celor năpăstuiţi. Consider că, oricât de anemice sunt convingerile creştine ale unui om temător de Dumnezeu, tot mai multă speranţă există cu un astfel de om, decât cu un ateu, sau agnostic.

Dacă tot suntem o republică parlamentară, atunci avem nevoie de o contribuţie mai consistentă din partea forului legislativ al ţării. Poporul acesta în continuă descreştere numerică se află în poziţia de a întreţine de la buget un număr crescând de pensionari, dintre care o mulţime de pensionari de boală şi pensionari de lux, şi o hoardă de parlamentari buni de nimic, care trimit legile de la o cameră la alta, se controlează reciproc prin tot felul de comisii şi îşi aprobă cu zel salarii şi tot felul de avantaje băneşti. Eficientizarea muncii Parlamentului, mai ales în contextul balcanic al muncii de-a roata, al cumetriei, al relaţiilor ineficiente între instituţiile statului  şi al corupţiei generalizate, nu cred că se poate face altfel decât prin reducerea drastică a numărului de parlamentari şi prin transformarea parlamentului bicameral într-unul unicameral.

Avem nevoie să repunem legea să ne guverneze. Aş prefera un sistem unde poliţistul intransigent să dea amenzi tuturor celor care nu respectă sensul unic, deşi sunt străzi paralele care ar fi putut fi folosite, parchează neregulamentar deşi există spaţii de parcare în vecinătate şi trimit la judecată pe cei care vor să negocieze călcarea legii. Aş prefera un sistem unde judecătorul, un om moral cu perspicacitate şi înţelegere, să trimită la rece pe cei care nu dovedesc nici cea mai mică remuşcare şi să fie indulgent cu cei care se pocăiesc. Aş prefera un sistem unde Constituţia este bună pentru toţi, fără nicio deosebire, şi nimeni nu este mai presus de lege, nici măcar ziariştii, medicii, funcţionarii sau parlamentarii. Până atunci îmi rămâne să mă rog cuvintele Psalmului 82:

1 Dumnezeu Îşi ia locul în adunarea lui Dumnezeu;

El judecă în mijlocul „dumnezeilor“.

2 „Până când veţi mai judeca cu nedreptate

şi veţi continua să-i favorizaţi pe cei răi? Sela

3 Faceţi dreptate celui sărman şi orfanului,

daţi dreptate celui nevoiaş şi lipsit!

4 Scăpaţi-l pe cel sărman şi pe cel amărât,

izbăviţi-i din mâna celor răi!“

5 Dar ei nici nu ştiu, nici nu pricep;

umblă în întuneric;

de aceea se clatină temeliile pământului.

6 Eu am zis: „Sunteţi «dumnezei»,

fii ai Celui Preaînalt, cu toţii.

7 Cu siguranţă, însă, veţi muri ca nişte oameni de rând

şi veţi cădea ca orice alt conducător.“

8 Ridică-Te, Dumnezeule, şi judecă pământul,

căci Tu iei în stăpânire toate neamurile!


Comentarii închise la Unde-i lege, nu-i tocmeală!

Din categoria Biblia şi societatea

Cui ajută legalizarea prostituţiei?

anti-prostitution_Ii3GZ_22980Prostituţia înseamnă infracţiunea comisă de o persoană de a-şi câştiga existenţa prin relaţii sexuale cu o persoană, alta decât partenerul de căsătorie. Prin urmare, legalizarea prostituţiei înseamnă ieşirea acestei infracţiuni din ilegalitate şi trecerea ei în rândul ocupaţiilor decente şi autorizate. Este adevărat că prostituţia este una dintre cele mai vechi ocupaţii ale omului, înstrăinat de Dumnezeu aş adăuga eu. Criteriul vechimii nu este nicidecum suficient pentru a legaliza un astfel de comportament pe un continent cu o moştenire creştină indiscutabilă şi într-o ţară majoritar creştină precum România.

Este cunoscut faptul că Dumnezeu şi-a făurit un popor, pe Israel, dintre celelalte popoare ale lumii şi a dorit ca acesta să fie diferit de toate. Diferenţele nu trebuiau să rămână la nivelul abstract al zeităţii căreia îi arondau cultul, nici la nivelul liturghiei, ci inclusiv la cel al moralităţii. Omul este o persoană şi Dumnezeu avea pretenţia ca omul ca întreg să Îl cunoască şi să stabilească o relaţie cu Dumnezeu. Sexualitatea este doar un aspect al personalităţii umane şi Dumnezeu stabilea cu rigurozitate limitele manifestării în acest domeniu.

Lui Israel îi era interzis ca să se prostitueze: „Să nu existe printre femeile din Israel nici o prostituată şi să nu existe printre bărbaţii din Israel nici unul care practică prostituţia” (Deuteronomul 23:17). Dintre câte opţiuni erau disponibile unui sărac evreu, prostituarea copilei sale era o interdicţie explicită: „Să nu-ţi pângăreşti fiica, făcând-o prostituată, pentru ca nu cumva ţara să ajungă un loc de prostituţie şi să se umple de nelegiuire” (Leviticul 19:29). Deşi căsătoria cu femei din alte popoare era permisă, preoţilor li se interzicea cu desăvârşire căsătoria cu o prostituată: „Să nu se căsătorească cu o văduvă sau cu o femeie divorţată, nici cu o femeie care s-a pângărit sau cu o prostituată” (Leviticul 21:14). Până acolo mergea separarea de prostituate încât venitul obţinut din prostituţie era refuzat la colecta de la Tabernacol / Casa Domnului: „Să nu aduci în Casa Domnului, Dumnezeul tău, câştigul unei prostituate sau al unui sodomit, ca împlinire a unui jurământ, căci şi unul şi celălalt sunt o urâciune înaintea Domnului, Dumnezeul tău” (Deuteronomul 23:18). Până acolo merge dezgustul profeţilor faţă de prostituţie încât imaginea prostituţiei este folosită pentru a ilustra tot ce este mai abject, mai pervers şi mai nemeritoriu înaintea lui Dumnezeu (vezi Proverbele mai ales cap. 6 şi 7). De regulă, prostituarea este folosită pentru a compara idolatria lui Israel (e.g., Judecători 8:27; Isaia 1:21; Ezechiel 16 şi 23; Apocalipsa 17, inter alia). Totuşi, prostituatele pot servi şi ca exemplu de transformare radicală, atunci când Domnul Isus le dă pildă alături de preceptorii de taxe despre modul în care unii Dumnezeu aşteaptă ca oamenii să caute Împărăţia lui Dumnezeu (Matei 21:31-32).

Persoanele surprinse într-o astfel de relaţie nelegitimă erau sancţionate cu moartea (Leviticul 20:10-18). Gravitatea sancţiunii trebuie înţeleasă tocmai în contextul păgân în care Dumnezeu dorea să-şi ridice un nou popor şi necesitatea asanării morale a unui popor foarte tolerant cu valorile morale ale popoarelor păgâne învecinate. Deşi, Biblia nu vorbeşte despre niveluri de păcătoşenie şi despre grade de ofensă, totuşi se subliniază faptul că, dintre toate păcatele, desfrâul este împotriva propriului trup şi, prin urmare, cu consecinţe dintre cele mai grave (1 Corinteni 6:15-16). În cele din urmă, creştinii sunt chemaţi să evite desfrâul: „Voia lui Dumnezeu este sfinţirea voastră: să vă feriţi de desfrâu” (1 Tesaloniceni 4:3; Efeseni 5:3). Desfrâul este enumerat prin faptele produse în mod natural de firea păcătoasă (Galateni 5:19), iar desfrânaţii care nu se pocăiesc vor sfârşi în iad (Apocalipsa 21:8; 22:15).

Totuşi, există câteva cazuri celebre de prostituate în Biblie, a căror contribuţie la istoria mântuirii reprezintă tot atâtea motive de discuţie şi pe care nu le putem discuta acum. Iuda, fiul lui Iacov, a fost indus în eroare de cumnata sa, Tamara, o canaaneancă la origine, care şi-a ascuns identitatea dându-se o prostituată şi a obţinut descendenţi legitimi de la socrul ei (Geneza 38). Prostituata Rahav, locuitoare a Ierihonului, a servit pentru protejarea spionilor evrei şi a sfârşit ca soţie a lui Salmon şi mamă a lui Boaz (Judecători 6, Matei 1). Pe lângă numeroasele soţii şi ţiitoare pe care le-a avut, Ghedeon a mai avut o relaţie nelegitimă cu o prostituată, din care s-a născut criminalul Abimelek (Judecători 9). Iefta a fost rodul nelegitim al lui Ghilad cu o prostituată (Judecători 11). Samson a avut o slăbiciune faţă de „femeile străine” (cum le numeşte Biblia pe prostituate mai ales în Proverbe). Dintre toate cea mai celebră relaţie a fost cea cu Dalila (Judecători 16). Regele Solomon a avut de rezolvat o criză apărută între două prostituate care se acuzau reciproc că şi-ar fi omorât copilul (1 Regi 3). Aceste exemple indică faptul că prostituatele păgâne au fost incluse în neamul lui Israel şi că israeliţii nu s-au grăbit să respecte legea lui Moise, tolerând manifestări de genul acesta atât între păgâni cât şi, foarte probabil, şi între evrei. Profetul Osea a primit porunca expresă din partea lui Dumnezeu de a se căsători cu o prostituată, pentru ca relaţia sa cu Gomera să fie luată ca exemplu extrem pentru mesajul lui Dumnezeu cu privire la Israel (Osea 1:2). Situaţia aceasta este unică şi irepetabilă.

Este clar că Biblia se opune prostituţiei ca mod de viaţă şi consideră că cei care o practică, indiferent că sunt femei sau bărbaţi, trebuie să se pocăiască, adică să admită greşeala şi să renunţe la o astfel de viaţă. Creştinii români nu pot susţine legiferarea prostituţiei, indiferent care sunt motivele pentru care o astfel de lege ar fi necesară. Legalizarea prostituţiei ar ajuta în primul rând celor ce o practică din convingere şi de bună voie, pentru că astfel ar scăpa oprobriului public şi le-ar permite să-şi apere imaginea şi drepturile, chiar şi în instanţă, faţă de înguştii care îşi permit riscul să îi catalogheze ca atare. Legalizarea prostituţiei ar ajuta apoi celor ce o promovează, acelora care şi acum în condiţii de ilegalitate se îmbogăţesc din exploatarea fizică a tinerilor. Oamenii aceştia ar merita să înfunde puşcăriile, dar demonstrarea acestui tip de vină este atât de alunecoasă. Legalizarea prostituţiei ar ajuta pe beneficiarii fără minte ai acestor servicii. În felul acesta vor fi mai siguri că serviciile oferite sunt garantate, de calitate şi sigure. Poate că bolile venerice nu se vor transmite în acelaşi ritm alert ca şi până acum, dar nu există nici cea mai mică certitudine că prostituţia neautorizată va fi încheiată. Legalizarea prostituţiei ar ajuta bugetul local, pentru că astfel de activităţi ar fi autorizate şi taxate. Cum v-ar plăcea să citiţi pe un trotuar: „Aici sunt banii dumneavoastră. Prostituatele oraşului au plătit pentru urbea noastră?” În fond şi la urmei legiferând prostituţia cosmetizăm suprafeţe şi nu schimbăm nimic în profunzime. Tipic bărbătesc, sau românesc?! Ar fi fost nevoie ca preşedintele Băsescu să recomande prostituatele şi peştilor lor ca şi rromilor din România: „Încreştinaţi-vă!” Eu aş zice împreună cu Biblia: „Pocăiţi-vă!”

Comentarii închise la Cui ajută legalizarea prostituţiei?

Din categoria Biblia şi societatea, Utilităţi pentru adunare

Invitaţie la seminar cu Scott Hafemann

scotthafemannConexiunea dintre Vechiul şi Noul Testament face obiectul unor studii de specialitate între care se înscrie şi studiul modului în care autorii NT au folosit VT. Scott Hafemann este unul dintre aceşti specialişti. Prin intermedierea fratelui Radu Gheorghiţă şi Colocviului Cornilescu, între 5 şi 7 octombrie, profesorul de la Gordon-Conwell Theological Seminary va conferenţia în Oradea, la Biserica Providenţa,  pe tema LUCRAREA ŞI VIAŢA DE PĂSTOR ÎN LUMINA EPISTOLEI 2 CORINTENI. Pentru o biografie a invitatului se poate vedea documentul ataşat.

Deşi direcţia primordială a aplicaţiilor îi vizează pe păstori, toţi aceia care slujesc în Biserică în calitate de predicatori, misionari, educatori sau mânuiesc Cuvântul în altă calitate ca jurnalişti sau scriitori sunt bineveniţi a participa la acest seminar, cu condiţia să se anunţe din timp la persoanele desemnate (vezi documentul ataşat). Participarea este gratuită. Aceia care necesită cazare şi hrană au două opţiuni menţionate în documentul ataşat mai jos şi vor trebui să îşi rezolve situaţia din timp.

Colocviul_Cornilescu_2009b

Comentarii închise la Invitaţie la seminar cu Scott Hafemann

Din categoria Utilităţi pentru adunare