Câţi ani a domnit regele Saul?

Formula folosită în cartea Regilor pentru a reda durata domniei unui rege iudeu sau israelit este: „Şi n ani a domnit la capitala”, formulă preluată şi de cronicar.

Formula folosită în 1 Samuel 13:1 nu se potriveşte acestora. Ea mai apare o singură dată în cartea Samuel, cu privire la regele David: „David avea 30 de ani când a [început să] împărăţit şi a împărăţit 40 de ani” (2 Samuel 5:4). Dacă ar fi să luăm literal această formulă aşa cum apare ea în varianta lui Saul, ar trebui să citim 1 Samuel 13:1 astfel: „Saul avea un an când a [început să] împărăţit şi a împărăţit doi ani”. Atât cât ne putem da seama, acesta este un text defectuos, adică transmis cu lipsuri. De apreciat seriozitatea masoreţilor care nu au intervenit în text, ci l-au transmis exact aşa cum l-au primit. Nici măcar Septuaginta nu a intervenit la durata domniei lui Saul, lăsând-o la doi ani, deşi a propus vârste diferite pentru Saul în anul începerii domniei, fie 30 sau 21. Versiunea Cornilescu preia această tradiţie a Septuagintei.

NRSV propune redarea acestui verset cu lacune: „Saul was . . . years old when he began to reign; and he reigned . . . and two years over Israel.” Din pricina faptul că este lacunar, unii comentatori nici măcar nu i-au în considerare acest verset pentru analiză. KJV propune o traducere care ia în considerare o altă posibilitate: „Saul reigned one year; and when he had reigned two years over Israel …”, interpretând anii specificaţi aici ca fiind termenul la care Saul şi-a ridicat armata pentru a începe ofensiva anti-filisteană. Versiunea NTR preia versiunea oferită de Septuaginta şi corectează durata domniei în lumina textului din Faptele apostolilor, marcând aceste adăugiri prin litere cursive şi note de subsol corespunzătoare.

Diaconul Ştefan este singurul care vorbeşte despre durata domniei lui Saul ca fiind de 40 de ani (F. ap. 13:21), deşi Vechiul Testament nu afirmă nicăieri în mod explicit faptul că Saul ar fi domnit 40 de ani. Cifra folosită de Ştefan ar putea fi foarte bine doar o aproximare. Argumentul său nu ridica pretenţii pentru exactitatea datelor. Patruzeci reprezintă o cifră rotundă pentru durata unei generaţii. Din moment ce David şi Solomon au domnit fiecare câte 40 de ani, este mai mult decât natural ca şi primului rege să îi fie alocaţi tot 40 de ani. Tot 40 de ani de odihnă urmează stăpânirii lui Otniel, Debora, Ghedeon şi Eli, iar celei a lui Ehud – 80 de ani (de două ori 40). Moise însuşi a petrecut câte 40 de ani în fiecare etapă a vieţii sale: 40 în Egipt, 40 în Madian şi 40 de ani cu Israel pe drum.

K.A. Kitchen, în cartea sa On the Reliability of the Old Testament (2003, p. 309), socotea anii de autoritate a judecătorilor şi primilor regi în limita celor 480 de ani despre care vorbea autorul Regilor că ar fi trecut de la ieşirea din Egipt până în momentul dedicării Templului. Astfel, prin diferenţe ajungea să propună că domnia lui Saul a fost de 32 de ani.

Până la confirmarea textului din 1 Samuel 13:1 de manuscrise mai vechi decât cele pe care le avem, durata domniei lui Saul rămâne neconfirmată de Vechiul Testament.

Publicitate

Comentarii închise la Câţi ani a domnit regele Saul?

Din categoria Polemici biblice

Comentariile nu sunt permise.