De ce a ales Domnul pe Israel?

„[7] Nu doar pentrucă întreceţi la număr pe toate celelalte popoare S’a alipit Domnul de voi şi v’a ales, căci voi sînteţi cel mai mic dintre toate popoarele. [8] Ci, pentrucă Domnul vă iubeşte, pentrucă a vrut să ţină jurămîntul pe care l-a facut părinţilor voştri, pentru aceea v’a scos Domnul cu mîna Lui puternică, şi v’a izbăvit din casa robiei, din mîna lui Faraon, împăratul Egiptului.” (Deuteronomul 7:7-8, VDC)

Formularea versiunii Cornilescu sugerează în prima parte a versetului 7, prin simpla apariţie a adverbului „doar”, teza că Domnul ar avea mai multe motive pentru care S-a ataşat de israeliţi şi i-a ales, pentru ca în partea a doua a aceluiaşi verset să o contrazică – „căci voi sînteţi cel mai mic dintre toate popoarele”. Dacă ar fi aşa ar însemna că alegerea lui Dumnezeu este bazată pe meritele omului, fapt ce contrazice atotsuficienţa şi harul lui Dumnezeu. Oricum, versetul 8 redă adevăratul şi singurul motiv al alegerii lui Israel: iubirea motivată de legământul cu patriarhii.

Adverbul „doar”, prin care se exprimă ideea unei delimitări sau restricţii, este folosit de Cornilescu de 60 de ori în Biblie. Alteori a preferat adverbele „decât”, „numai”, sau conjuncţia adversativă „ci”. Cel mai adesea acestea traduc expresia ebraică „kî ‘îm” care funcţionează în acest sens delimitativ, restrictiv, mai ales când urmează unei propoziţii principale negative. Alternativ se poate folosi particula kî cu acelaşi sens.

Aşa este cazul chiar în Deuteronomul 7, unde Moise prezenta noii generaţii de israeliţi interdicţia de a se înrudi cu popoarele păgâne din Canaan (v. 3), pentru ca ulterior să prezinta singura alternativă: „kî ‘îm să le dărâmi altarele, să le zdrobeşti pietrele sacre, să le tai aşerele şi să le arzi idolii în foc” (v. 5). Versetul 6 oferă motivaţia pentru un asemenea comportament: Israel este pus deoparte pentru Dumnezeu, iar versetul 7 redă temeiul ataşamentului lui Dumnezeu faţă de Israel. Nu există nevoia pentru ca expresia kî ‘îm să fie folosită aici, motiv pentru care nici nu apare. Consider că versiunea NTR, la fel ca numeroase alte versiuni moderne redă mai bine ideea exprimată de text.

„Domnul nu s-a ataşat de voi şi nu v-a ales pentru că sunteţi mai numeroşi decât celelalte popoare, – căci voi sunteţi cei mai neînsemnaţi dintre toate popoarele, – ci pentru că vă iubeşte şi Şi-a respectat jurământul pe care l-a făcut strămoşilor voştri; de aceea v-a scos cu mână puternică şi v-a eliberat din casa sclaviei, din mâna lui Faraon, monarhul Egiptului.” (Deuteronomul 7:7-8, NTR)

Să fi făcut Cornilescu un calc la versiunea Louis Segond, cum s-a întâmplat în alte ocazii?

„Ce n’est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples, que l’Éternel s’est attaché à vous et qu’il vous a choisis, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais, parce que l’Éternel vous aime, parce qu’il a voulu tenir le serment qu’il avait fait à vos pères, l’Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivrés de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d’Égypte.” (Deuteronomul 7:7-8, Louis Segond)

Expresia „ce n’est point” din versiunea Louis Segond mai apare şi în alte texte din Deuteronomul (5:3, 9:5, 9:6, 17:3, 32:21), dar Cornilescu a tradus-o printr-o simplă negaţie fără ajutorul adverbului „doar”. Totuşi, în Deuteronomul 29:14, unde aceeaşi expresie apare din nou, Cornilescu recurge la ajutorul adverbului „numai”, de data aceasta în mod corect.

„14Ce n’est point avec vous seuls que je traite cette alliance, cette alliance contractée avec serment. 15Mais c’est avec ceux qui sont ici parmi nous, présents en ce jour devant l’Éternel, notre Dieu, et avec ceux qui ne sont point ici parmi nous en ce jour.” (Louis Segond)

„14Nu numai cu voi închei legămîntul acesta încheiat cu jurămînt, 15ci atît cu cei ce sînt aici printre noi, de faţă în ziua aceasta înaintea Domnului, Dumnezeului nostru, cît şi cu cei ce nu sînt aici printre noi în ziua aceasta.” (VDC)

Construcţiile folosite în Deuteronomul 7:7-7 şi 29:14-15 [13-14] în original sunt asemănătoare. Propoziţia principală este amânată de un obiect cu negaţie şi este urmată de un alt obiect cu particula kî. Nu-mi rămâne decât să constat prezenţa eronată a adverbului „doar” în Deuteronomul 7:7 şi să o consider o eroare de interpretare din partea lui Cornilescu.

Comentarii închise la De ce a ales Domnul pe Israel?

Din categoria Biblia românească

Comentariile nu sunt permise.