Comentariu omiletic la Iosua

Absenţa de pe blog din ultimele săptămâni are multiple justificări. Aici este prima dintre ele: preocuparea de a pregăti pentru tipar un comentariu omiletic la cartea Iosua. Acesta a primit „bun de tipar” şi urmează să intre în tipar mâine. Lucrarea este în format A5, şi are cca 230 pagini, cu bibliografie selectivă şi index. Textul folosit este al versiunii Noua traducere românească.

Cuprinsul arată cam aşa:

Cartea Iosua – chestiuni introductive

1. Locul cărţii în Canon

2. Datarea cuceririi Canaanului

3. Analiza literară a cărţii

4. Iosua – noul lider naţional

5. Relaţia cu Noul Testament

6. Iosua în exegeza patristică

7. Folosul lecturii cărţii Iosua pentru omul modern

8. Tema cărţii Iosua: intrarea lui Israel în posesia moştenirii

Partea întâi (1:1–5:12): Pregătiri esenţiale

Condiţiile biruinţei  (Iosua 1)

1. Biruinţa în lucrarea Domnului vine atunci când este confirmată de sprijinul lui Dumnezeu

2. Biruinţa în lucrarea Domnului trebuie confirmată de sprijinul popular

Dezmoştenitul reîmproprietărit  (Iosua 2)

1. Cine era Rahab?

2. Rahab se disociază de poporul ei şi se asociază cu poporul lui Dumnezeu

3. Rahab îşi mărturiseşte convingerile personale

4. Rahab acceptă termenii legământului cu israeliţii

Consacrarea preliminară pentru scopul vieţii creştine – confruntarea cu păcatul (Iosua 3-4)

1. Sfinţirea personală

2. Necunoaşterea traseului

3. Nevrednicia poporului

4. Lipsa de credibilitate a liderilor

Azime sângerii  (Iosua 5:1-12)

1. Ce înseamnă circumcizia şi sărbătorirea Paştelui?

2. În ce constă identitatea creştinului?

Partea a doua (5:13–12:24):  Principii de angajare în luptă

Dumnezeu este strategul  (Iosua 5:13-6:27)

1. Strategia adecvată este oferită de Dumnezeu

2. Strategia lui Dumnezeu nu anulează principiile deja acceptate: locul de cinste al Chivotului şi al slujitorilor lui Dumnezeu şi respectarea angajamentelor deja asumate

Epilog: Blestemarea Ierihonului şi reputaţia lui Iosua

Ce lipseşte strategiei lui Dumnezeu  ca să fie garantat succesul campaniei? (Iosua 7:1–9:2)

1. Dă-I întotdeauna credit lui Dumnezeu ca strateg

2. Dumnezeu sancţionează nerespectarea strategiei sale şi comuni-tatea plăteşte pentru greşeala individului

3. Scopul principal al strategiei lui Dumnezeu este evitarea pierderilor din armata Sa

4. Deznodământul

Dumnezeu se implică în luptă  (Iosua 9:3–10:43)

1. Dumnezeu foloseşte circumstanţele nefavorabile, chiar erorile noastre pentru a-Şi împlini planul şi a ne facilita misiunea

2. Dumnezeu luptă pentru poporul Său

Războiul spiritual – o formalitate?  (Iosua 11:1–12:24)

1. Cavaleria trebuie paralizată, făcută inutilizabilă

2. Exterminarea canaaneenilor şi evitarea legămintelor

Partea a treia (13:1–21:45): Principii de împărţire a moştenirii

Principii de împărţire a moştenirii  (Iosua 12–21)

1. Moştenirea era împărţită, deşi stârpirea canaaneenilor nu fusese încheiată

2. Moştenirea era imuabilă

3. Moştenirea era împărţită meritoriu

Partea a patra (22:1–24:33): Consecinţele luptei

Când bunele intenţii sunt răstălmăcite  (Iosua 22)

1. Acuzarea trebuie să fie echilibrată de profilul acuzatului

2. Acordă-i atenţia cuvenită celui greşit şi fă-ţi timp să-i faci cunoscută propria reacţie la acţiunea lui

3. Admite greşeala dacă se dovedeşte că interpretarea ta a fost eronată

Relaţia cu Dumnezeu – Obligaţie sau devotament?  (Iosua 23–24)

1. Obligaţia relaţiei dintre om şi Dumnezeu

2. Onoarea relaţiei dintre om şi Dumnezeu

Comentarii închise la Comentariu omiletic la Iosua

Din categoria Publicaţii

Comentariile nu sunt permise.