Încă este timpul căutării lui Dumnezeu

Ce face Dumnezeu cu un popor care crede că Dumnezeu este de partea Sa, dar trăieşte fără să ţină cont de aşteptările Sale? Dumnezeu nu tolerează un asemenea comportament din partea copiilor Săi. Textul din Isaia 55:1-11 ne descoperă ce aşteptări are Dumnezeu de la poporul Său înstrăinat. Prima parte a textului (v.1-7) este organizată în jurul a trei imperative: „veniţi”, „ascultaţi” şi „căutaţi”, pentru ca în partea a doua (v. 8-11) să se ofere două adevăruri fundamentale privitoare la Dumnezeu: gândurile lui Dumnezeu sunt superioare oricărui om (v. 8-9) şi Cuvântul lui Dumnezeu este eficace (v. 10-11).

1 Voi toţi cei care sunteţi însetaţi,

veniţi la ape!

Voi care n-aveţi argint,

veniţi, cumpăraţi şi mâncaţi!

Veniţi, cumpăraţi vin şi lapte

fără argint şi fără plată!

2 De ce vă cheltuiţi argintul pe ceea ce nu este pâine

şi truda pe ceea ce nu satură?

Ascultaţi-Mă cu atenţie şi mâncaţi ce este bun,

desfătaţi-vă sufletul cu mâncare bogată!

3 Luaţi aminte şi veniţi la Mine!

Ascultaţi şi sufletul vostru va trăi!

Voi încheia cu voi un legământ veşnic

şi astfel îndurările faţă de David vor fi întărite.

4 Iată, l-am făcut un martor înaintea popoarelor,

un conducător şi un stăpânitor pentru popoare.

5 Iată, vei aduna neamuri pe care nu le cunoşti

şi neamuri care nu te cunosc vor alerga la tine,

din pricina DOMNULUI, Dumnezeul tău,

a Sfântului lui Israel,

căci El te-a glorificat.»

6 Căutaţi pe DOMNUL cât timp mai poate fi găsit!

Chemaţi-L cât timp mai este aproape!

7 Nelegiuitul să-şi părăsească calea,

iar omul rău să renunţe la gândurile lui!

Să se întoarcă la DOMNUL, Care îi va arăta îndurare,

la Dumnezeul nostru, Care îl va ierta pe deplin.

8 «Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre,

iar căile voastre nu sunt căile Mele,

zice DOMNUL.

9 Pentru că, aşa cum sunt de sus cerurile faţă de pământ,

tot aşa sunt de sus căile Mele faţă de căile voastre

şi gândurile Mele faţă de gândurile voastre.

10 Căci, aşa cum ploaia şi zăpada

coboară din ceruri

şi nu se întorc înapoi

până nu udă pământul,

făcându-l să rodească şi să încolţească,

dând sămânţă semănătorului şi pâine celui ce mănâncă,

11 tot aşa este şi cu al Meu Cuvânt, care iese din gura Mea:

nu se va întoarce la Mine fără rod,

ci Îmi va împlini dorinţa

şi va reuşi în lucrul pentru care L-am trimis.

Prima chemare, „veniţi la ape”, „veniţi de cumpăraţi” (v. 1), presupune conştientizarea nimicniciei omului, a lipsei şi a preocupărilor minore, precum „ceea ce nu satură”. Dumnezeu este dispus să ofere hrană adevărată şi săţioasă. La ce folos obiecte de lux dacă eşti muritor de foame?

A doua chemare, „ascultaţi cu atenţie” (v. 2b), presupune recunoaşterea autorităţii lui Dumnezeu. Dacă admiţi lipsa şi abilitatea lui Dumnezeu de a o îndeplini eşti pe drumul bun deschisă numai de credinţă.

A treia chemare, „căutaţi pe Domnul” (v. 6), încheie cursa credinţei cu o întoarcere deplină. Pocăinţa priveşte nu numai faptele ci şi gândurile omului. Numai astfel poate omul spera în îndurarea şi iertarea lui Dumnezeu.

Alte opţiuni sunt cu totul nerealiste şi imposibile cu Dumnezeu, singurul care stabileşte cum poate fi refăcută relaţia cu Dumnezeu. Cine se poate gândi la o soluţie mai bună decât Dumnezeu, când gândurile Sale sunt de neatins, iar căile Sale sunt incomparabil diferite de ale oamenilor. Singura certitudine este că Dumnezeu emite decrete care nu pot fi schimbate: Cuvântul lui Dumnezeu va împlini cu siguranţă dorinţa lui Dumnezeu (v. 11).

Dacă hotărârile lui Dumnezeu cu Israel s-au împlinit, tot la fel se va întâmpla şi cu hotărârile care privesc poporul lui Dumnezeu răscumpărat prin Cristos. Pentru finalul istoriei Dumnezeu pregăteşte o lume nouă în care va locui dreptatea şi vor avea loc doar cei răscumpăraţi. Credinţa condusă până la pocăinţă este singura cale de îndreptare a relaţiei cu Dumnezeu. Cine însetează şi flămânzeşte după dreptate va fi săturat (Matei 5:6). Domnul Isus a promis: „Dacă însetează cineva să vină la Mine şi să bea!” (Ioan 7:37).

Reclame

Comentarii închise la Încă este timpul căutării lui Dumnezeu

Din categoria Utilităţi pentru adunare

Comentariile nu sunt permise.