Arhive lunare: septembrie 2010

CONFERINŢA LANGHAM – AREOPAGUS

Fundaţia LANGHAM şi Centrul AREOPAGUS din Timişoara organizează în perioada 30 septembrie – 3 octombrie conferinţa cu titlul “Building the Church for the 21st Century: (Re)Defining the Theological Task of Our Generation”. Lucrările prezentate cu acest prilej sunt intenţionate a investiga situaţia la zi a studiilor teologice şi a propune direcţii de dezvoltare pentru viitor. Sesiunile plenare vor avea loc joi (30.09.10) între orele 19.30-21.00, vineri (01.10.10) între orele 9.30-12.30 şi 15.00-18.30, şi sâmbătă (02.10.10) între orele 9.30-13.45.

Mi-am anunţat participarea cu un articol care investighează situaţia studiului Vechiului Testament în ultimii 20 de ani: „The Hidden Treasure”: Old Testament studies in the 21st century Romania. Deşi am încheiat cercetarea, nu voi fi prezent pentru simplul motiv că nu îmi permit să particip din punct de vedere financiar. Sper ca publicarea documentului în volumul conferinţei să ajungă pe mâinile celor interesaţi de acest subiect.

Comentarii închise la CONFERINŢA LANGHAM – AREOPAGUS

Din categoria Evenimente

Lot, sau istoria înstrăinării de Dumnezeu, ep. 4: Fără pocăinţă totul e pierdut.

Delegaţia îngerească îl surprinde pe Lot la poarta cetăţii Sodoma, situaţie care descrie statutul elevat de care se bucura în acest moment. Sodomiţii îl acuză pe Lot că se dă judecător, când el este doar un venetic (Gen. 19:1, 9). Un alt semn că Lot a ajuns o persoană cu influenţă în Sodoma. Aşa se încheie transformarea nomadului venit de dincolo de Eufrat (acesta este sensul termenului de evreu în cazul lui Avraam) într-un cetăţean cuminte al Canaanului.

Perspectiva distrugerii Câmpiei însemna pierderea tuturor proprietăţilor imobiliare ale lui Lot. Luat pe sus de îngeri împreună cu soţia şi fetele lui, Lot reuşeşte să-şi scape doar viaţa. Ar fi putut să rămână în urmă cu soţia şi să se uite înapoi spre Sodoma, dar a ales să fugă la munte (chiar dacă a fugit în doi timpi). Câtă ironie: Lot s-a salvat tot la munte, de unde plecase iniţial.

Probabil că ruşinea eşecului l-a împiedicat pe Lot să refacă relaţia mai mult decât deficitară cu unchiul său Avraam. In muntele din partea opusă zonei unde locuia Avraam, lipsit de orice mijloace, cu două fiice din care Sodoma încă nu ieşise, Lot ajunge să genereze două popoare deloc amiabile faţă de Israel: moabiţii şi amoniţii. Lot este prototipul omului care a ales să se îndeparte de poporul binecuvântării. După ce a fost în imediata vecinătate a recipientului binecuvântării, s-a separat de acesta, a refuzat să refacă relaţia cu el în ciuda faptului că a fost eliberat din sclavie de el şi şi-a făcut un nume în civilizaţia pe care acesta o evita cu bună-ştiinţă.

Lot îl reprezintă pe omul care se împotriveşte cercetării lui Dumnezeu şi este refractar la trăirea cu Dumnezeu în termenii lui Dumnezeu. În Biblie Sodoma a ajuns să reprezinte judecata exemplară a lui Dumnezeu adusă atât împotriva popoarelor (Isaia 1:9-10; 13:19; Ţefania 2:9), cât şi împotriva lui Israel (Deut. 29:23; 32:32; Ieremia 23:14; 49:18; 50:40; Plângeri 4:6; Ezechiel 16; Amos 4:11).

Exemplul lui Lot este folosit de apostolul Petru ca să ilustreze credincioşia lui Dumnezeu faţă de aleşii Săi şi păstrarea celor răi pentru judecata finală (2 Petru 2:6-10). Domnul Isus invoca exemplul cetăţilor Câmpiei pentru a ilustra revenirea sa a doua oară (Luca 17:28-33). Cred că exemplul Avraam faţă de Lot poate fi sesizat în îndemnul lui Iuda pentru creştini: „Fiţi îndurători cu cei ce se îndoiesc, pe alţii salvaţi-i smulgându-i din foc, iar altora arătaţi-le îndurare, dar cu teamă, urând până şi tunica mânjită de fire.” (v. 23).

În capitolele 7 şi 8 din Epistola către romani Pavel îi învaţă pe credincioşii din Roma că există oameni care îşi pot domestici firea până acolo încât să trăiască după standardul Legii: nu fură, nu mint, etc., şi pot ajunge să-şi considere moralitatea un merit sau o monedă de schimb (do ut des!). Faptul acesta nu poate decât să demonstreze urâciunea firii pământeşti. Soluţia este înnoirea vieţii şi slujirea lui Dumnezeu prin Duhul. Frica de moarte ne poate motiva să păzim Legea, dar trebuie să murim faţă de Lege şi să trăim în Duhul şi după îndemnurile Lui.

Există lucruri mult mai importante decât proprietăţile. Mulţi oameni cred în valoarea de adevăr a acestei afirmaţii. Cu toate acestea se lasă inexorabili atraşi de civilizaţia Sodomei. Cât de pertinentă este interogaţia Domnului Isus: „La ce i-ar folosi unui om să câştige întreaga lume, dacă şi-ar pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimbul sufletului său?” (Matei 16:26)

Comentarii închise la Lot, sau istoria înstrăinării de Dumnezeu, ep. 4: Fără pocăinţă totul e pierdut.

Din categoria Evanghelizare, Exegeza naraţiunilor, Geneza

Lot, sau istoria înstrăinării de Dumnezeu, ep. 3: Imunitatea la încercare.

Lot este surprins de invazia mesopotamiană care a periat zona Levantului, pierzându-şi nu numai averea ci şi libertatea. Nici acum nu se menţionează nimic cu privire la familia sa (soţie sau copii), dar se specifică faptul că locuia în Sodoma (14:12).

Lot este eliberat de Avram şi aliaţii săi. Proprietăţile îi sunt restituite. Ar fi putut rămâne cu Avram, dar alege să-şi reînceapă viaţa în Sodoma. După ce a pierdut oportunitatea primei încercări, Lot o pierde şi pe a doua. Printre coloanele de sclavi Lot trebuie să fi gustat toate umilinţele rezervate unor oameni deposedaţi de toate şi fără statut. Atacul fulgerător al mesopotamienilor şi puterea militară demonstrată de aceştia trebuie să-l fi lăsat pe Lot fără nicio speranţă de a mai fi vreodată liber. Când s-au trezit în miez de noapte sub asediu, pentru ca în zori să fie eliberaţi, trebuie să fi fost cea mai dulce experienţă de care se bucurase până atunci Lot şi, asemenea lui, toţi ceilalţi canaaneni. Din păcate, în loc să capitalizeze experienţa avută şi să se întoarcă la Avraam, Lot a rămas fidel proiectului început la Sodoma.

Domnul Isus Însuşi ne-a atras atenţia că slujirea lui Dumnezeu nu se poate amesteca cu slujirea lui Mamona. Apostolul Pavel afirma că „iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor” şi cei care s-au lăsat cuprinşi de ea au sfârşit în tot felul de necazuri şi chiar în apostazie (1 Tim. 6:10). Apostolul Ioan ne avertiza că „cine iubeşte lumea şi lucrurile din ea dragostea Tatălui nu este în el” (1 Ioan 2:15).

Predispoziţia omului spre păcat se vede nu numai din graba cu care omul săvârşeşte păcatul, ci şi din faptul că are o mai mare dorinţă de a persevera în lucrurile rele decât în cele bune. Cum te poţi păzi ca modelul de viaţă al Sodomei să nu-şi facă loc în mintea ta? Cea mai eficientă dintre soluţii este cea pentru care Lot nu a optat: să stai departe de Sodoma. Dacă ai de ales asemenea lui Lot nu te aşeza în mijlocul răutăţilor. Chiar şi când stai departe de el, păcatul te pune la mari cheltuieli numai ca să ajungi să-l săvârşeşti, darmite când eşti la uşa lui. Iuda a fost ispitit de banii din puşculiţă. Cel mai bine pentru el ar fi fost să renunţe la această slujbă cu totul. Stând în preajma păcatului ajungi să fii dependent de el. În această privinţă se aplică principiul „Fuga e ruşinoasă, dar e cea mai sănătoasă”.

Comentarii închise la Lot, sau istoria înstrăinării de Dumnezeu, ep. 3: Imunitatea la încercare.

Din categoria Evanghelizare, Exegeza naraţiunilor, Geneza