Ai paşaport pentru cer? Dar viză?

Ce se întâmplă după ce dosarul tău penal este desfiinţat, este că Dumnezeu ia în serios credinţa ta şi părerea de rău pentru relele făcute şi nu-ţi mai cere socoteală pentru păcatele tale. El consideră că jertfa lui Cristos este suficientă pentru tine. Drept urmare, Dumnezeu ne consideră această credinţă dreptate. Nimic mai puţin. Despre patriarhul Avraam citim că crezut că Dumnezeu poate să îi dea un copil în ciuda vârstei sale înaintate: „a crezut şi Dumnezeu i-a socotit acest lucru dreptate” (Gen. 15:6). El nu s-a uitat la trupul lui „aproape mort”, ci a sperat împotriva oricărei speranţe şi nu s-a îndoit de promisiunea lui Dumnezeu (Rom. 4:18-19). Meditând la credinţa lui Avraam, Apostolul Pavel spune că şi nouă ne este socotită credinţa dreptate la fel ca şi lui Avraam.

„Plata unui om care lucrează nu este socotită ca un dar, ci ca un lucru care îi este datorat, însă celui care nu lucrează, ci se încrede în Cel Care-l îndreptăţeşte pe cel neevlavios, credinţa îi este socotită dreptate. […] Acum, „i-a fost socotită“ n-a fost scris doar pentru el, ci şi pentru noi, cărora urmează să ne fie socotită, nouă, care credem în Cel Ce L-a înviat dintre cei morţi pe Isus, Domnul nostru, Care a fost dat pentru păcatele noastre şi Care a fost înviat pentru îndreptăţirea noastră.” (Romani 4:4-5, 23-25).

Regula ne-o dă Însuşi Domnul Isus:

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe Singurul Său Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan 3:16)

Păcătoşi de toate felurile sunt consideraţi drepţi. Oameni fără merite, dar care cred şi le pare rău de viaţa trăită sunt declaraţi achitaţi, sunt îndreptăţiţi, adică socotiţi vrednici de viaţa veşnică.

Ca minunea să fie şi mai mare, Dumnezeu se asigură că cel pornit pe această cale va şi intra în patria eternă. Prin urmare El dă şi viza, nu numai paşaportul. După ce Duhul lui Dumnezeu ne încălzeşte inima şi ne-o cucereşte pentru Dumnezeu, după ce ne deschide ochii să înţelegem măreţia lui Dumnezeu şi bunătatea Lui faţă de noi, Duhul Sfânt ne este dat ca prieten cu care să avem părtăşie şi să fim învăţaţi ca să creştem în înţelepciune şi în caracter, să fim tot mai asemenea Domnului Isus.

Apostolul Pavel vorbeşte despre faptul că creştinii sunt parafaţi, ştampilaţi, sigilaţi, pecetluiţi cu Duhul Sfânt.

„Cel Care ne întăreşte împreună cu voi, în Cristos, şi Care ne-a uns, este Dumnezeu. El ne-a şi pecetluit şi ne-a dat în inimă Duhul ca pe o garanţie.” (2 Corinteni 1:21-22)

Duhul Sfânt este dovada proprietăţii lui Dumnezeu în fiecare credincios.

„În [Cristos], de asemenea, aţi auzit cuvântul adevărului, Evanghelia5 mântuirii voastre. În El aţi şi crezut şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt pe Care L-a promis, Care este o garanţie a moştenirii noastre până la răscumpărarea celor ce sunt proprietatea lui Dumnezeu, spre lauda slavei Lui.” (Efeseni 1:13-14, cf. 4:30)

Ceea ce este al lui Dumnezeu nu poate fi luat de nimeni. Doar El este autoritatea supremă în univers. Vorbind despre această realitate, Domnul Isus îi compara pe credincioşi cu nişte oi al căror Păstor este Însuşi Domnul Isus şi asupra cărora nimeni nu are autoritate (Ioan 10:28-29).

Ai primit paşaportul Împărăţiei lui Dumnezeu? Ai viza pentru viaţa veşnică? Mai urmează să vedem cum ne asigurăm că paşaportul şi viza noastră sunt autentice, ca să nu ne trezim cu surpriza de a fi întorşi înapoi de la frontieră.

Reclame

Comentarii închise la Ai paşaport pentru cer? Dar viză?

Din categoria Evanghelizare

Comentariile nu sunt permise.