Eşti sigur că paşaportul şi viza ta sunt autentice?

Trebuie să fii sigur că ai paşaportul şi viza corespunzătoare.
Paşapoartele şi vizele autorizate se eliberează doar de instituţiile acreditate. Există însă şi diverşi indivizi care încearcă să câştige venituri falsificându-le. Nimeni nu încearcă să falsifice ceea ce nu are valoare. Pentru a combate acest fenomen s-au inventat tot felul de sisteme de siguranţă pentru documente.
Tot la fel şi în viaţa de credinţă sunt tot felul de instituţii (unele numite biserici, altele numite altfel) care promit paşapoarte de călătorie şi viză pentru viaţa veşnică. Este posibil să te asiguri înainte de a ajunge la frontieră, când va fi prea târziu, că ai paşaportul şi viza corectă? Aici recomand trei teste.

(1) Ortodoxia convingerilor
Biblia ne atrage atenţia că şi „demonii cred şi se înfioară”. Ei ştiu multe lucruri despre Dumnezeu şi le ştiu bine, dar nu le ajută la nimic, pentru că nu se pot schimba. Lor Dumnezeu nu le dă Duhul ca să îi ajute în schimbare.
În lumea noastră se pune mare preţ pe opinie, adică ce crede fiecare om despre orice lucru. Ca şi cum nu ar exista un standard definitiv, sau un adevăr definitiv. Toţi avem păreri despre toate lucrurile şi nu contează dacă suntem corecţi sau greşiţi. Totuşi, Biblia ne avertizează că cine învaţă pe oameni lucruri greşite despre Dumnezeu îşi atrage mânia lui Dumnezeu (1 Tim. 6:3). Apostolul Ioan ne avertizează cu privire la profeţii falşi şi la datoria pe care o avem de a verifica ce auzim (1 Ioan 4:6). Apostolul Pavel spune că tocmai de aceea avem slujitori în Biserică, pentru a fi instruiţi, pentru a ne cunoaşte crezul aşa încât să nu ne ducă cu vorba nimeni, ci să-L cunoaştem pe Cristos tot mai mult şi să ne fim de folos unii altora (Ef. 4:11-16). Este important ce crezi. Cei care se pregătesc de cer îşi cunosc constituţia patriei lor şi o cunosc bine.

(2) Siguranţa interioară
Revenim la descrierea Domnului Isus ca păstor şi a credincioşilor ca turmă a sa. În Ioan 10:14 Domnul spune că El „le cunoaşte pe oile Sale, iar cele ce sunt ale Mele Mă cunosc pe Mine”. Domnul Isus le spune credincioşilor Săi să îi deschidă uşa, „să cineze cu Mine şi Eu voi cina cu ei” (Ap. 3:20). Aşadar cunoaşterea este reciprocă. Dacă începem o relaţie cu Dumnezeu de pe acum, când vom ajunge la frontieră (moartea) ne vom recunoaşte unul pe altul.
Când stabileşti o întâlnire cu cineva pe care nu l-ai văzut niciodată dai cât mai multe indicii şi cât mai deosebite, pentru ca să nu fii confundat. Nu aşa este cu noi. Deşi nu L-am văzut niciodată pe Dumnezeu (nimeni nu L-a văzut), am avut parte de Duhul Sfânt în noi. Astfel Dumnezeu a locuit în noi şi a generat în noi o viaţă nouă, asemenea celei viitoare. Când Îl vom vedea pe Dumnezeu, vom vedea că suntem compatibili, ne vom recunoaşte unul pe altul.

(3) Confirmarea exterioară
Sunt oameni care se numesc creştini, dar batjocoresc tot ce este sfânt: pe Dumnezeu, dreptatea, moralitatea, pe oameni, pe sfinţi. Aceştia nu numai că nu-şi merită numele, dar sigur nu au ce să caute în viaţa veşnică. Dumnezeu este foarte categoric cu cei care nu vor intra acolo. Lista celor cărora li se refuză cetăţenia îi cuprinde pe următorii: laşii, necredincioşii, scârboşii, ucigaşii, desfrânaţii, vrăjitorii, închinătorii la idoli, mincinoşii (Ap. 21:8), cei ce au căzut de la credinţă (Evrei 6:4-8), cei ce îi urăsc pe fraţi, ereticii (1 Ioan 2-4), batjocoritorii (2 Pt. 2), iubitorii de sine, iubitorii de bani, aroganţii, blasfemiatorii, neascultătorii de părinţi, nemulţumitorii, cei neînduplecaţi, încrezuţii, oamenii religioşi, sălbaticii, trădătorii, nechibzuiţii, iubitorii de plăceri (2 Tim. 3:1-9), oamenii lacomi (Ef. 5:5; Col. 3:5). Dumnezeu vrea să populeze lumea de sus cu oameni cărora le este dragă dragostea, pacea, bucuria, răbdarea, bunătatea, generozitatea, credinţa, blândeţea, înfrânarea poftelor (Gal. 5:22-23). Acestea nu le poţi produce în mod natural, dar le produce Duhul. Omul care a fost sigilat cu Duhul Sfânt, le are în mod natural. Roadele produse de o minte nouă dovedesc un caracter înnoit şi sunt vizibile pentru toată lumea.

Dacă până acum te-ai rugat rugăciunea omului primitiv, care striga spre cer când îi lipsea ceva sau îi era frică de alte forţe mai puternice decât el, este nevoie să înveţi a te rogi altfel lui Dumnezeu. Să te rogi nu pentru ceea ce El îţi poate da, ci pentru ceea ce este El însuşi, de dragul Lui. Dacă până acum te-ai rugat rugăciunea omului religios, care şi-a împlinit datoria faţă de Dumnezeu, trebuie să înveţi să vorbeşti cu Dumnezeu ca şi cum ar fi Persoana cu care şi tu vrei să intri în relaţie. Eşti cetăţean al cerului cu acte în regulă? Învaţă să trăieşti pentru patria ta.

Reclame

Comentarii închise la Eşti sigur că paşaportul şi viza ta sunt autentice?

Din categoria Evanghelizare

Comentariile nu sunt permise.