Eroul dictează momentele subiectului

Am terminat de corectat ultimele lucrări ale studenţilor din anul II Zi şi am întâlnit destul de frecvent o eroare pe care doresc să o semnalez aici cu speranţa că va auzi şi cine are urechi de auzit. După cum cred şi am subliniat în repetate rânduri la curs, miezul unei naraţiuni constă în preocuparea eroului / eroinei de a-şi îndeplini scopul care îi consumă toate energiile, în jurul căreia se coalizează prietenii şi în raport cu care se organizează opoziţia. Am numit acest scop misiunea eroului. Ca să fie vrednică a fi amintită o misiune trebuie să presupună depăşirea a cel puţin unui obstacol, dacă nu mai multe.

Din perspectiva momentelor subiectului, eroul cu misiunea şi obstacolele sale se vor vedea astfel: anunţarea misiunii reprezintă momentul incitant, conjunctura în care eroul stă să depăşească ultimul obstacol îl reprezintă punctul culminant, iar eventuala complicaţie a ACELEIAŞI misiuni, după ce se creeaseră premisele încheierii definitive a conflictului coincide cu suspansul final.

Naraţiunea din Geneza 26:34-28:9 nu este tocmai uşoară de analizat. Întrucât sunt studenţi care lucrează la tema finală pentru acest curs mă voi abţine să dau soluţii. Vom putea discuta doar scenarii şi la nivel pur teoretic. În naraţiunea în cauză interacţionează doar patru personaje şi s-au găsit susţinători dintre studenţi ai fiecăruia dintre personaje ca erou. Este clar că personajele se coalizează două câte două: Iacov şi Esau într-o tabără, Rebeca şi Iacov în alta, prima este transparentă, a doua este conspirativă. Preocuparea tuturor poate fi definită ca o goană după binecuvântarea patriarhului Isaac, îmbătrânit şi cu vederea slăbită. Isaac şi Esau, nici nu  realizează că dorinţa lor sinceră şi deschisă este speculată de Rebeca, soţie şi mamă, pentru fiul ei Iacov, fiul mai mic. Isaac nu realizează nici că dorinţa lui contravine intenţiei lui Dumnezeu revelată prin oracol înainte de naşterea lor.

Dacă se ia ca erou Isaac, atunci misiunea sa – oferirea binecuvântării sale lui Esau – trebuie concordată cu momentele subiectului. Isaac se teme că va muri curând şi intenţionează să-şi dea binecuvântarea fiului său cel mare (momentul incitant). Isaac se împiedică de chiar primul obstacol scos în cale de Rebeca, dar nu reuşeşte să stea ferm pe poziţie nici când Esau îl imploră cu lacrimi să-i dea şi lui o binecuvântare (deşi numai una putea fi). Dacă se poate vorbi de un asemenea erou care nu reuşeşte să depăşească niciun obstacol atunci ultima încercare a lui Esau, înainte de a primi „restul” de binecuvântare este punctul culminant. Esau plăsmuieşte planuri în ascuns (suspans final). Isaac nu protestează, ci acceptă situaţia şi îl trimite pe Iacov de acasă pentru a evita o escaladare a conflictului, nu neapărat cu soţia sa, ci între cei doi fii.

Dacă se ia ca eroină Rebeca, atunci misiunea sa este însuşirea frauduloasă a binecuvântării lui Isaac pentru Iacov. Chemarea lui Iacov de a fura binecuvântarea reprezintă momentul incitant. Iacov trebuie convins mai întâi să se angreneze în acest joc periculos. Apoi Iacov continuă jocul depăşind toate obstacolele ridicate de intuiţia unui tată bătrân şi nevăzător. Când se întoarce Esau, acesta trebuie domolit, dar rolul de îmblânzire a sa îl joacă Isaac. Rebeca a păstrat contactul cu cortul lui Isaac şi al lui Esau şi, când a aflat că Esau planifică omorârea fratelui său imediat după ce tatăl său se va fi dus (suspansul final), Rebeca mai intervine o dată. Ea îl convinge pe Iacov să plece de acasă şi pe Isaac să-l trimită de acasă în Padan-Aram la familia ei pentru a-şi găsi o soţie.

Alegerea oricăruia dintre fii ca erou se loveşte de faptul că fiecare dintre ei are o misiune proprie ce acoperă doar o parte din text şi lasă restul textului neintegrat, mai ales 26:34-35, 27:41-28:9. Amândoi îşi îndeplinesc misiunea, deşi sunt particularităţi pentru fiecare dintre acestea. Este nevoie de o explicaţie coerentă care să le integreze pe cele două personaje, fără a le menţine indecis ca două misiuni concurente aşa cum propunea Fokkelman.

Comentarii închise la Eroul dictează momentele subiectului

Din categoria Exegeza naraţiunilor, Geneza

Comentariile nu sunt permise.