Remember John Stott

John H. W. Stott (1921-2011), sau, aşa cum a fost cunoscut de apropiaţii săi, unchiul John, a fost unul dintre evanghelicii cei mai cunoscuţi ai secolului XX. Nu degeaba revista Time l-a desemnat în 2005 unul dintre cei 100 mai influenţi oameni. Pentru o biografie şi o bibliografie a lui John Stot vezi situl Langham Partnership International, fundaţia pe care a întemeiat-o Stott şi în care a investit timpul, energia şi rugăciunile sale (vezi aici). Los Angeles Times publică un necrolog lui Stott (vezi aici). Christianity Today a scris în repetate rânduri despre acest mare lider creştin (pentru o trecere în revistă a acestora vezi aici). Biograful său, Timothy Dudley-Smith a publicat două volume despre viaţa lui John Stott: The Making of a Leader (IVP, 1999), despre primii 40 de ani de viaţă, şi A Global Ministry (IVP, 2001), care acoperă perioada de la anii ’60 până astăzi. Pentru o succintă biografie se poate vedea materialul expus pe youtube (vezi aici).

Mă număr printre românii privilegiaţi a-i fi citit cărţile, a-l fi întâlnit pe Stott şi a fi fost susţinut financiar în studiile mele de doctorat printr-unul dintre proiectele iniţiate de John Stott. Sunt alţi români care l-au ştiut mai îndeaproape, precum Dănuţ Mănăstireanu (vezi elogiul său aici). Chiar şi aşa am avut onoarea să îmi exprim gândurile despre moştenirea lăsată creştinimului contemporan într-un material difuzat de Radio Vocea Evangheliei Suceava, la invitaţia lui David Regus (vezi aici).

Câteva dintre cărţile sale traduse în limba română încă se găsesc prin librăriile creştine sau prin anticariate: Să înţelegem Biblia (Romanian Aid Fund/Logos), Crucea lui Cristos (Cartea Creştină, Oradea), Noua societate a lui Dumnezeu (Cartea Creştină, Oradea), Predica de pe Munte (Logos, Cluj-Napoca), Romani: Vestea Bună a lui Dumnezeu pentru întreaga lume (Logos, Cluj-Napoca), 1, 2 Tesaloniceni (Logos, Cluj-Napoca), 2 Timotei (Logos, Cluj-Napoca), Galateni: o singură cale (Logos, Cluj-Napoca), Puterea predicării (Logos, Cluj-Napoca), Portretul predicatorului (Logos, Cluj-Napoca), Esenţa credinţei creştine (Discipolul, Cluj-Napoca), Chemarea la o viaţă nouă: Roadele înnoirii noastre în Hristos (Discipolul, Cluj-Napoca), Chemare la slujire: Modele biblice oferite liderului creştin (Făclia, Oradea).

Comentarii închise la Remember John Stott

Din categoria Evenimente, Memorabilia, Publicaţii

Comentariile nu sunt permise.