Un alt român, doctor în Vechiul Testament

Un alt român şi-a finalizat studiile de doctorat în domeniul Vechiului Testament. Ovidiu Creangă şi-a susţinut teza cu titlul The Conquest of Memory: Israel’s Identity and the Commemoration of the Past in Joshua’ Conquest Narrative [Josh. 1-12]  în septembrie 2009 la King’s College, Londra. În ianuarie 2010 i s-a conferit şi titlul de doctor (PhD). Editura Sheffield Phoenix Press urmează să-i publice în curând teza lui Ovidiu.

Teza încearcă să citească naraţiunea cuceririi Ţării Făgăduinţei (Iosua 1-12) din perspectiva temei deuteronomiste a comemorării şi transmiterii cuvintelor Legii ca act de identificare şi perpetuare a identităţii colective israelite. Contextul istoric în care aceste idei s-au dezvoltat în forma narativă pe care o are textul biblic în forma sa masoretică este exilul babilonian, unde problema existenţei continue a lui Israel ajunge la un punct critic. În exil fiind, descendenţii clasei politice şi religioase iahviste (din curtea regelui Iosia reformulează conceptele deuteronomiste, în aşa fel încât întoarcerea în Ţara Făgăduinţei este nu numai posibilă (la o dată viitoare) ci şi paradigmatică pentru identitatea „adevăratului” Israel în exil – contrar altor opinii susţinute de facţiuni din anturajul regilor Ioiachim şi Zedechia şi a guvernatorului Ghedalia.

Tradiţiile fragmentare ale eroului efraimit Iosua sunt împletite cu cele cultice pentru a produce modelul de israelite potrivit pentru noul context post-exilic. Pe lângă caracteristicile de lider şi preot în asemănarea lui Moise, teza analizează şi atributele masculinităţii lui Iosua, dat fiind faptul că ideile teologice şi de gen sunt folosite împreună de autorii / editorii exilici pentru a combate sincretismul religios şi tendinţele de asimilare printre israeliţii deportaţi în Babilon.

În concepţia autorilor / editorilor iahvişti, lipsit de Iahve, Israel este destinat uitării, precum locuitorii din trecut ai Canaanului, feminizaţi în moartea lor ruşinoasă înaintea lui Iosua. Urmarea legilor lui Moise, pe de altă parte, garantează reposedarea Ţării Făgăduinţei şi triumful memoriei israeliţilor exilici ca popor a cărui identitate este (re)scrisă în solul promisiunilor divine, asemenea celor conduşi de Iosua-ben-Nun.

Ovidiu Creangă a absolvit studiile teologice la Universitatea Emanuel din Oradea în 1999, fiind licenţiat în acest domeniu de Universitatea Bucureşti. Şi-a continuat studiile în teologie la Facultatea de teologie din Osjek, Croaţia, şi a obţinut titlul de Master prin intermediul Oxford Center for Mission Studies şi University of Leeds în 2001. S-a căsătorit cu Rebecca Chamberlain (of Charlevoix, Michigan) în 2001 şi au urmat împreună studii doctorale in Londra. Momentan sunt stabiliţi în Washington D.C., SUA.

Pe lângă recenzii în jurnalele de specialitate, Review of Biblical Literature, Journal for the Study of the Old Testament, Strata: Bulletin of the Anglo-Israeli Society şi Crucible: A Christian Journal of Social Ethics, a mai publicat în calitate de editor, Men and Masculinity in the Hebrew Bible and Beyond (see: http://www.sheffieldphoenix.com/showbook.asp?bkid=168), tot la Sheffield Phoenix Press. O altă publicaţie, co-editată, este Ethical Thinking at the Crossroads of European Reasoning (Prague, CZ: IBTS Publishing House, 2007). Vezi: http://books.google.com/books/about/Ethical_Thinking_at_the_Crossroads_of_Eu.html?id=EiUDLwAACAAJ

Actualmente lucrează ca cercetător la US Holocaust Memorial Museum şi conferenţiar de studii ebraice la Wesley Theological Seminary.

Comentarii închise la Un alt român, doctor în Vechiul Testament

Din categoria Carte comentată, Personalităţi, Publicaţii

Comentariile nu sunt permise.