Cât a prelucrat Cornilescu ediția din 1921 pentru a fi publicată ca ediția SBB din 1924: Leviticul

Ediția din 1924 preia din ediția anterioară (1921) subtitlurile, cu excepția celui dinaintea v. 14 din capitolul 27, unde în loc de învechitul „Afierosirea lucrurilor” se preferă „Predarea lucrurilor”. Împărțirea pe paragrafe nu mai este păstrată. Apare, din nou, o îndreptare la nivelul împărțirii pe capitole, când ultimele versete din cap. 5 sunt trecute în cap. 6:1-7, o decizie care merge împotriva împărțirii din Biblia ebraică. În plus, propoziția „Eu sînt Domnul, Dumnezeul vostru”, absentă în ediția din 1921, este recuperată în ediția din 1924, după modelul Bibliei ebraice.

În cele 27 de capitole ale Leviticului am putut identifica 26 de corecturi, 13 capitole fiind preluate fără corecturi. Cele mai multe corecturi, câte patru, au fost realizate în cap. 5, 21 și 27. S-a pierdut nota despre Moloh din 18:21 (consider utilă) și s-au îndreptat doar două erori de tipar: „umfltură” (13:10) și „trebuiesă” (17:5). S-ar mai fi putut face și alte corecturi, dacă D. Cornilescu ar fi rămas consecvent cu sine însuși: se păstrează „între cele două seri” (Lev. 23:5), deși expresia a fost corectată în Exodul, se păstrează forme învechite care au fost corectate în restul Bibliei, sau chiar și în Levitic: „vre un” (Lev. 6:27), „pănă” (Lev. 7:17; 25:51; 26:29, 36, 44), „măruntae” (Lev. 3:3, 9).

Aspectul parafrazei este și acesta reprezentat aici prin câteva cazuri: expresia „a da mâna” este înlocuită cu „a putea” de șase ori (Lev. 5:7, 10; 12:8; 14:21, 30; 25:26), „pămîntul să se odihnească, să țină un Sabat” este rezumat la „pămîntul să țină un Sabat” (Lev. 25:2), „să nu se facă necurat, și să nu se atingă nici chiar de tatăl său sau de mama sa” este restrânsă la „să nu se facă necurat, nici chiar pentru tatăl său sau pentru mama sa” (Lev. 21:11). În 21:5 se mai adaugă „pentru un mort”, probabil pentru a înlesni înțelegerea, dar adăugirea dispare în ediția din 1924.

Corecturile pe care le-am sesizat până acum comparând cărțile Geneza, Exodul și Leviticul în edițiile din 1921 și din 1924 sunt prea puține pentru a justifica pretenția lui Cornilescu și / sau a Societății Biblice Britanice de a fi revizuit ediția din 1921 la nivelul Vechiului Testament. Zelul corectorului s-a înecat gradual, începând din Geneza 12. Erorile rămase necorectate, natura și numărul corecturilor executate sugerează că munca a fost realizată singur și că s-a avut în vedere îndreptarea unor situații punctuale, probabil sesizate personal de Cornilescu sau de alții care l-au înștiințat pe acesta.

(Va urma)

Anunțuri

Comentarii închise la Cât a prelucrat Cornilescu ediția din 1921 pentru a fi publicată ca ediția SBB din 1924: Leviticul

Din categoria Uncategorized

Comentariile nu sunt permise.