Arhive pe categorii: Notificări

Anunţuri de interes studenţesc

Pregătirea de absolvire a cursului de Exegeza naraţiunilor despre patriarhi

Pentru absolvirea cursului de exegeza este necesar a fi predat recenzia la cartea Ferestre spre lume de Leland Ryken si a scrie un material exegetic asupra unui text din Geneza hotărât de profesor, cu termen de predare 1 februarie 2011, orele 11AM.
Se cere:
DELIMITARE
Discutaţi calităţile de text narativ ale textului primit. Evidenţiaţi textele non-narative care sunt incluse (daca e cazul) în textul primit.
INCORPORARE
Comparaţi 20 versete din textul primit în trei versiuni: Versiunea D. Cornilescu, Noua Traducere Romaneasca, Versiunea Sfantului Sinod, punând textul într-un tabel cu trei coloane. Discutaţi diferenţele de traducere şi oferiţi soluţii.
Discutaţi elementele de context socio-cultural si istoric.
SEGMENTARE
Impărţiţi textul pe scene şi episoade.
Identificaţi şi marcaţi corespunzător perechile adiacente.
Realizaţi secvenţa temporală a evenimentelor din naraţiune.
EVALUARE
Identificaţi figurile artistice folosite în text.
Identificaţi contribuţiile nemijlocite ale naratorului.
CONTURARE
Identificaţi şi caracterizaţi personajele.
Alegeţi eroul justificând alegerea în funcţie de misiunea şi obstacolele sale.
Identificaţi momentele subiectului şi justificaţi alegerea.
TABELARE
Realizaţi cartografierea pragmatică a textului primit.
Realizaţi profilul intrigii.
INTERPRETARE
Discutaţi (unde este cazul) rolul discronologizărilor, anonimatul personajelor şi sensul figurilor artistice.
ANALOGIE
Extrageţi mesajul textului.
Identificaţi paralele cu alte texte din VT şi NT şi evaluaţi contribuţia textului la înţelegerea subiectului din text.
Propuneţi o învăţătură aplicabilă Bisericii în societatea contemporană.
Ca bibliografie se poate folosi: Exegeza naratiunilor biblice: Analiza literară a Judecătorilor (Metanoia, 2004) şi Exegeza naraţiunilor despre patriarhi (2011) în varianta PDF trimisă fiecărui student.
Lucrarea va fi notată în felul următor: fiecare dintre cele opt etape ale exegezei va fi notat pe o scală de la 1 la 5 şi se va face media aritmetică a punctelor obţinute la fiecare etapă. Pentru absolvire este necesară obţinerea unui punctaj minim de 3. Lucrarea va fi în mod obligatoriu redactată pe calculator.
Reclame

Comentarii închise la Pregătirea de absolvire a cursului de Exegeza naraţiunilor despre patriarhi

Din categoria Notificări

Etica VT, Teme de seminar

Semestrul acesta am demarat un nou curs în catedra de VT a ITP Bucureşti, cel de Etica VT. Munca se va împărţi între ore de seminar şi ore de curs. Munca de seminar va presupune şi în acest an lectură obligatorie şi rezumarea capitolelor selectate din lucrarea în 6 volume a lui Carl Henry, Dumnezeu, revelaţie şi autoritate. Această activitate presupune convertirea fiecărui paragraf din carte într-un paragraf succint în cuvinte proprii.

1. Simplitatea divină a lui Dumnezeu şi atributele Lui (Henry 1999, vol. 5, p. 144-159)

2. Personalitatea în Dumnezeire (Henry 1999, vol. 5, p. 160-177)

3. Dumnezeu şi problema răului (Henry 1999, vol. 6, p. 301-316)

4. Răul ca dilema religioasă (Henry 1999, vol. 6, p. 317-342)

5. Imaginea gravată a lui Dumnezeu: Omenirea răscumpărată (Henry 1999, vol. 4: p. 537-567)

6. Omul nou şi noua societate (Henry 1999, vol. 4, p. 568-589)

7. Veşti bune pentru cei oprimaţi (Henry 1999, vol. 4, p. 590-603)

Studenţii care nu sunt prezenţi la TOATE cursurile vor avea de parcurs toate cele şapte capitole listate, ceilalţi doar pe primele cinci.

Comentarii închise la Etica VT, Teme de seminar

Din categoria Notificări

Cursuri online la SVT1

Începând de astăzi, 12 noiembrie, voi posta prelegerile de Studiu introductiv al VT: cărţile legislative şi istorice, secţiunea de introducere specială. Aceste notiţe în format .PPT trebuie completate cu materialul de la curs pe care studenţii de la cursuri de zi l-au primit deja. Avantajul notiţelor .PPT este că rezumează şi condensează varietatea de problematici ridicată de cărţile canonice şi permit survolarea soluţiilor oferite. Prezentarea chestiunilor de conţinut, cele mai laborioase dar şi accesibile în acelaşi timp, a fost evitată. Secţiunea de introducere generală, de interes particular pentru studenţi nu este abordată în acest format, dar este inclusă în materialul scris oferit studenţilor.

Comentarii închise la Cursuri online la SVT1

Din categoria Notificări

Temele de seminar la Exegeza naraţiunilor

Fiecare student rămâne responsabil a se asigura că nu a lipsit la seminarii. Activitatea de seminar a fost anunţată şi, prin urmare, este la cunoştinţa fiecărui student dacă a participat sau nu la fiecare dintre cele şapte ocazii. NU VOI PUTEA reveni cu specificări suplimentare privitoare la activitatea de seminar. Studenţii de la regim special au obligaţia de a face toate temele de seminar după cum sunt prezentate în documentul de mai jos.

Comentarii închise la Temele de seminar la Exegeza naraţiunilor

Din categoria Notificări

Teme de seminar la profeţia lui Amos

Studenţii în regim special, sau cei care, pentru diverse motive, nu pot fi prezenţi la unul dintre seminarii, vor trebui să scrie o lucrare pe tema corespunzătoare seminarului la care s-a absentat. Admiterea la examenul final este permisă numai pe baza participării la seminarii sau a prezentării lucrărilor corespunzătoare seminariilor la care s-a absentat.

Tema seminarului 1: Precizaţi segmentele textului din Amos 1-2 în funcţie de prezenţa mărcilor disjunctive specifice tradiţiei masoretice şi creştine. Studiaţi comparativ în versiunea Cornilescu, versiunea Sfântului Sinod (1988) şi NIV.

Tema seminarului 2: Precizaţi elementele de context cultural din Amos 3-4.

Tema seminarului 3: Împărţiţi textul pe linii poetice, versuri, strofe şi oracole în Amos 5-6.

Tema seminarului 4: Identificaţi şi marcaţi corespunzător perechile adiacente din Amos 7.

Tema seminarului 5: Identificaţi figurile discursului figurat din Amos 8-9.

Tema seminarului 6: Discutaţi tehnica telescopării şi a anticipării în Amos 8-9.

Tema seminarului 7: Conturaţi teologia profetului Amos.

Comentarii închise la Teme de seminar la profeţia lui Amos

Din categoria Curs online SVT3, Notificări

Teme de seminar la Geneza 12-25

Studenţii în regim special, sau cei care, pentru diverse motive, nu pot fi prezenţi la unul dintre seminarii, vor trebui să scrie o lucrare pe tema corespunzătoare seminarului la care s-a absentat. Admiterea la examenul final este permisă numai pe baza participării la seminarii sau a prezentării lucrărilor corespunzătoare seminariilor la care s-a absentat. Studiaţi comparativ în versiunea Cornilescu, versiunea Sfântului Sinod (1988) şi NIV.

Tema seminarului 1: Precizaţi segmentele textului din Geneza 12-13 în funcţie de prezenţa mărcilor disjunctive specifice tradiţiei masoretice şi creştine.

Tema seminarului 2: Precizaţi elementele de context cultural din Geneza 14-15.

Tema seminarului 3: Precizaţi evenimentele din desfăşurarea acţiunii relatate în Geneza 16.1-15.

Tema seminarului 4: Identificaţi şi marcaţi corespunzător perechile adiacente din Geneza 18-19.

Tema seminarului 5: Identificaţi personajele şi eroul cu misiunea adiacentă din Geneza 22.1-19.

Tema seminarului 6: Identificaţi momentele subiectului din naraţiunea Geneza 24. Justificaţi alegerea.

Tema seminarului 7: Conturaţi teologia naraţiunilor din ciclul narativ „Avraam”.

Comentarii închise la Teme de seminar la Geneza 12-25

Din categoria Notificări, SVT2