Arhive pe categorii: Notificări

Anunţuri de interes studenţesc

Pregătirea de absolvire a cursului de Exegeza naraţiunilor despre patriarhi

Pentru absolvirea cursului de exegeza este necesar a fi predat recenzia la cartea Ferestre spre lume de Leland Ryken si a scrie un material exegetic asupra unui text din Geneza hotărât de profesor, cu termen de predare 1 februarie 2011, orele 11AM.
Se cere:
DELIMITARE
Discutaţi calităţile de text narativ ale textului primit. Evidenţiaţi textele non-narative care sunt incluse (daca e cazul) în textul primit.
INCORPORARE
Comparaţi 20 versete din textul primit în trei versiuni: Versiunea D. Cornilescu, Noua Traducere Romaneasca, Versiunea Sfantului Sinod, punând textul într-un tabel cu trei coloane. Discutaţi diferenţele de traducere şi oferiţi soluţii.
Discutaţi elementele de context socio-cultural si istoric.
SEGMENTARE
Impărţiţi textul pe scene şi episoade.
Identificaţi şi marcaţi corespunzător perechile adiacente.
Realizaţi secvenţa temporală a evenimentelor din naraţiune.
EVALUARE
Identificaţi figurile artistice folosite în text.
Identificaţi contribuţiile nemijlocite ale naratorului.
CONTURARE
Identificaţi şi caracterizaţi personajele.
Alegeţi eroul justificând alegerea în funcţie de misiunea şi obstacolele sale.
Identificaţi momentele subiectului şi justificaţi alegerea.
TABELARE
Realizaţi cartografierea pragmatică a textului primit.
Realizaţi profilul intrigii.
INTERPRETARE
Discutaţi (unde este cazul) rolul discronologizărilor, anonimatul personajelor şi sensul figurilor artistice.
ANALOGIE
Extrageţi mesajul textului.
Identificaţi paralele cu alte texte din VT şi NT şi evaluaţi contribuţia textului la înţelegerea subiectului din text.
Propuneţi o învăţătură aplicabilă Bisericii în societatea contemporană.
Ca bibliografie se poate folosi: Exegeza naratiunilor biblice: Analiza literară a Judecătorilor (Metanoia, 2004) şi Exegeza naraţiunilor despre patriarhi (2011) în varianta PDF trimisă fiecărui student.
Lucrarea va fi notată în felul următor: fiecare dintre cele opt etape ale exegezei va fi notat pe o scală de la 1 la 5 şi se va face media aritmetică a punctelor obţinute la fiecare etapă. Pentru absolvire este necesară obţinerea unui punctaj minim de 3. Lucrarea va fi în mod obligatoriu redactată pe calculator.

Comentarii închise la Pregătirea de absolvire a cursului de Exegeza naraţiunilor despre patriarhi

Din categoria Notificări

Etica VT, Teme de seminar

Semestrul acesta am demarat un nou curs în catedra de VT a ITP Bucureşti, cel de Etica VT. Munca se va împărţi între ore de seminar şi ore de curs. Munca de seminar va presupune şi în acest an lectură obligatorie şi rezumarea capitolelor selectate din lucrarea în 6 volume a lui Carl Henry, Dumnezeu, revelaţie şi autoritate. Această activitate presupune convertirea fiecărui paragraf din carte într-un paragraf succint în cuvinte proprii.

1. Simplitatea divină a lui Dumnezeu şi atributele Lui (Henry 1999, vol. 5, p. 144-159)

2. Personalitatea în Dumnezeire (Henry 1999, vol. 5, p. 160-177)

3. Dumnezeu şi problema răului (Henry 1999, vol. 6, p. 301-316)

4. Răul ca dilema religioasă (Henry 1999, vol. 6, p. 317-342)

5. Imaginea gravată a lui Dumnezeu: Omenirea răscumpărată (Henry 1999, vol. 4: p. 537-567)

6. Omul nou şi noua societate (Henry 1999, vol. 4, p. 568-589)

7. Veşti bune pentru cei oprimaţi (Henry 1999, vol. 4, p. 590-603)

Studenţii care nu sunt prezenţi la TOATE cursurile vor avea de parcurs toate cele şapte capitole listate, ceilalţi doar pe primele cinci.

Comentarii închise la Etica VT, Teme de seminar

Din categoria Notificări

Cursuri online la SVT1

Începând de astăzi, 12 noiembrie, voi posta prelegerile de Studiu introductiv al VT: cărţile legislative şi istorice, secţiunea de introducere specială. Aceste notiţe în format .PPT trebuie completate cu materialul de la curs pe care studenţii de la cursuri de zi l-au primit deja. Avantajul notiţelor .PPT este că rezumează şi condensează varietatea de problematici ridicată de cărţile canonice şi permit survolarea soluţiilor oferite. Prezentarea chestiunilor de conţinut, cele mai laborioase dar şi accesibile în acelaşi timp, a fost evitată. Secţiunea de introducere generală, de interes particular pentru studenţi nu este abordată în acest format, dar este inclusă în materialul scris oferit studenţilor.

Comentarii închise la Cursuri online la SVT1

Din categoria Notificări