Arhive pe categorii: Personalităţi

Profesorul John H. Walton vizitează România

Dr. John Walton este profesor de Vechiul Testament la Wheaton College, SUA, unde predă discipline introductive, exegetice și de teologie a VT. Aici a ajuns în 2001, după ce a predat la Moody Bible Institute.
Studiile doctorale le-a încheiat la Hebrew Union College – Jewish Institute of Religion (Cincinnati, Ohio) cu o teză pe Turnul Babel.

Profesorul Walton are un interes de lungă durată în cartea Geneza, pe care a abordat-o mai ales din perspectiva problemelor de context socio-cultural și istoric, publicând un comentariu și mai multe monografii. Dintre acestea menționăm următoarele:

Ancient Israelite Literature in Its Cultural Context (1994)

The NIV Application Commentary on Genesis (2001)

Old Testament Today: A Journey from Original Meaning to Contemporary Significance (2004)

Ancient Near Eastern Thought and the Old Testament: Introducing the Conceptual World of the Hebrew Bible (2006)

A Survey of the Old Testament (2009)

The Lost World of Genesis One: Ancient Cosmology and the Origins Debate (2009)

Din păcate pentru cititorul român, doar lucrarea Diagrame și tabele cronologice ale Vechiului Testament a fost publicată până în prezent în România (Editura Logos). Actualmente editura Casa Cărții din Oradea are în curs de traducere lucrarea The IVP Biblie Background Dictionary – Old Testament (IVP, 2000), un volum masiv la care John Walton a contribuit în calitate de coautor împreună cu Victor H. Matthews și Mark W. Chavalas.

Se poate spune că profesorul Walton este un învățător al Bisericii pentru că are o preocupare constantă de a învăța Scripturile pe oameni de toate vârstele, de la copii până la vârstnici. Dovadă stau și numeroasele publicații în acest domeniu și povestirile biblice cu Tiny Tots realizate împreună cu soția sa.

Lucrarea cel mai recent publicată, Genesis 1 as Ancient Cosmology (septembrie 2011), privește interpretarea primului capitol din Geneza, într-o încercare de a pune în dialog versiunea biblică a originii lumii cu celelalte perspective existente din Antichitate, fie ele egiptene, sumeriene sau akkadiene.

În 2013 Profesorul Walton se află într-un an sabatic în cursul căruia circulă prin lume dezbătând ideile susținute în cartea sa. Pe 5 și 6 martie dânsul se află la București și așteptăm cu interes să vedem modul în care școlile de teologie se mobilizează pentru organizarea unui program de prelegeri, dezbateri, mese rotunde, interviuri în instituțiile noastre. Voi reveni cu detalii despre perspectiva autorului asupra perspectivei biblice despre creația lumii.

 

Comentarii închise la Profesorul John H. Walton vizitează România

Din categoria Biblia şi societatea, Personalităţi

Un nou doctor în teologie pe domeniul Vechiului Testament

Lectorul universitar Romulus Ganea este cadru didactic la ITP din 2001, pe care l-a absolvit în același an, și este responsabil de cursurile de Ebraică biblică și Introducere în Vechiul Testament.

Romulus Ganea şi-a susţinut public teza de doctorat pe 21 februarie 2012 la Departamentul de Teologie Protestantă din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu. Pentru calitatea muncii depuse comisia i-a acordat titlul de doctor în teologie, cu calificativul „foarte bine”.

În lucrarea intitulată „Teme teologice în cartea Estera” Ganea încearcă să demonstreze că sulul Estera face trimitere implicită la Legământul lui Dumnezeu, care este singura sursa de identitate pentru evreii din diaspora persană, și din a cărui asumare se naște însăși izbăvirea evreilor. Nădăjduim să o vedem și publicată în cursul acestui an.

2 comentarii

Din categoria Memorabilia, Personalităţi

Mari savanţi ai Bibliei au plecat din lumea noastră

Anul acesta, deşi nu s-a scurs încă de tot, a fost martorul plecării dintre noi a unor mari savanţi precum Anson F. Rainey şi Eugene A. Nida.

Anson F. Rainey (n. 1930) a decedat în 19 februarie 2011. Studiile şi le-a făcut la UCLA (BA, 1956) şi Brandeis University (PhD,1962). A fost profesor la American Institute for Holy Land Studies (actualmente Jerusalem University College) şi la Tel Aviv University (1964-1998), de unde s-a şi pensionat. A fost Professor asociat la Harvard University (1976–77), University of Pennsylvania (1983–84; 1988–89; 1995–96), UCLA (2001), Konkuk University în Seoul (2002), University of Melbourne (2002), University of Bar-Ilan (2002-2007).  Se spune că în 1980 s-a convertit la iudaism.

Lui îi datorăm traducerea din ebraică în engleză a unor lucrări de referinţă din domeniul geografiei şi arheologiei lui Israel: The Historical Geography of the Holy Land a lui Yohanan Aharoni şi The Holy Land a lui Michael Avi Yonah. Rainey însuşi a scris o lucrarea de geografie istorică a lui Israel, The Sacred Bridge (2005), împreună cu Steve Notley. De la publicarea tezei sale de doctorat în ebraică, The Social Structure of Ugarit (1967), ulterior publicată şi în engleză The Scribe at Ugarit: His Position and Influence (1969), a scris peste 200 de articole şi cărţi în domenii diverse: limbi orientale, geografie, istorie şi societatea Orientului Apropiat al Antichităţii. Este cunoscut pentru monografia în patru volume cu privire la gramatica limbii din scrisorile de la Amarna, Canaanite in the Amarna Letters (1996). Moartea l-a surprins lucrând la o ediţie critică a scrisorilor de la Amarna, din care a apucat să vadă publicat doar un prim volum, încredinţând continuarea lucrării prof. Bill Schniedewind de la UCLA.

Eugene A. Nida, renumitul lingvist de care se leagă traducerea modernă a Bibliei şi traducerea Bibliei în multe limbi noi, a fost şi pastor baptist. S-a născut în 1914 în Oklahoma City şi a decedat la 25 august a.c. la vârsta de 96 de ani. Şi-a făcut studiile la University of California, Los Angeles (BA), University of Southern California (MA). Şi-a luat doctoratul în lingvistică în 1943 de la University of Michigan.

Timp de 40 de ani, Nida a fost conducătorul programelor de traducere a Bibliei ale Societăţii Biblice Americane. A început munca de traducător în 1943 şi a reuşit să impună o metodă de pregătire a traducătorilor şi o tehnică de traducere a Bibliei, cunoscută ca „echivalenţa dinamică” sau „echivalenţa funcţională”. Sub conducerea sa Biblia a fost tradusă în peste 200 de limbi ale lumii. Lui i se datorează şi versiunea Good News Bible, o versiune în limba engleză colocvială, intenţionată pentru cei care vorbesc limba engleza ca limbă maternă. A produs în jur de 50 de cărţi şi numeroase articole şi instrumente folositoare traducătorilor Bibliei dintre care menţionez: Toward a Science of Translating (Brill, 1964), The Theory and Practice of Translation, împreună cu Charles R. Taber (Brill, 1969), Contexts in Translating (Benjamins, 2001), Fascinated by Languages (Benjamins, 2003) şi o mulţime de articole în The Bible Translator şi alte jurnale de specialitate. Institutul european din Iaşi a publicat una din cărţile sale, Traducerea sensurilor, în 2004.

Comentarii închise la Mari savanţi ai Bibliei au plecat din lumea noastră

Din categoria Biblia şi societatea, Personalităţi

Un alt român, doctor în Vechiul Testament

Un alt român şi-a finalizat studiile de doctorat în domeniul Vechiului Testament. Ovidiu Creangă şi-a susţinut teza cu titlul The Conquest of Memory: Israel’s Identity and the Commemoration of the Past in Joshua’ Conquest Narrative [Josh. 1-12]  în septembrie 2009 la King’s College, Londra. În ianuarie 2010 i s-a conferit şi titlul de doctor (PhD). Editura Sheffield Phoenix Press urmează să-i publice în curând teza lui Ovidiu.

Teza încearcă să citească naraţiunea cuceririi Ţării Făgăduinţei (Iosua 1-12) din perspectiva temei deuteronomiste a comemorării şi transmiterii cuvintelor Legii ca act de identificare şi perpetuare a identităţii colective israelite. Contextul istoric în care aceste idei s-au dezvoltat în forma narativă pe care o are textul biblic în forma sa masoretică este exilul babilonian, unde problema existenţei continue a lui Israel ajunge la un punct critic. În exil fiind, descendenţii clasei politice şi religioase iahviste (din curtea regelui Iosia reformulează conceptele deuteronomiste, în aşa fel încât întoarcerea în Ţara Făgăduinţei este nu numai posibilă (la o dată viitoare) ci şi paradigmatică pentru identitatea „adevăratului” Israel în exil – contrar altor opinii susţinute de facţiuni din anturajul regilor Ioiachim şi Zedechia şi a guvernatorului Ghedalia.

Tradiţiile fragmentare ale eroului efraimit Iosua sunt împletite cu cele cultice pentru a produce modelul de israelite potrivit pentru noul context post-exilic. Pe lângă caracteristicile de lider şi preot în asemănarea lui Moise, teza analizează şi atributele masculinităţii lui Iosua, dat fiind faptul că ideile teologice şi de gen sunt folosite împreună de autorii / editorii exilici pentru a combate sincretismul religios şi tendinţele de asimilare printre israeliţii deportaţi în Babilon.

În concepţia autorilor / editorilor iahvişti, lipsit de Iahve, Israel este destinat uitării, precum locuitorii din trecut ai Canaanului, feminizaţi în moartea lor ruşinoasă înaintea lui Iosua. Urmarea legilor lui Moise, pe de altă parte, garantează reposedarea Ţării Făgăduinţei şi triumful memoriei israeliţilor exilici ca popor a cărui identitate este (re)scrisă în solul promisiunilor divine, asemenea celor conduşi de Iosua-ben-Nun.

Ovidiu Creangă a absolvit studiile teologice la Universitatea Emanuel din Oradea în 1999, fiind licenţiat în acest domeniu de Universitatea Bucureşti. Şi-a continuat studiile în teologie la Facultatea de teologie din Osjek, Croaţia, şi a obţinut titlul de Master prin intermediul Oxford Center for Mission Studies şi University of Leeds în 2001. S-a căsătorit cu Rebecca Chamberlain (of Charlevoix, Michigan) în 2001 şi au urmat împreună studii doctorale in Londra. Momentan sunt stabiliţi în Washington D.C., SUA.

Pe lângă recenzii în jurnalele de specialitate, Review of Biblical Literature, Journal for the Study of the Old Testament, Strata: Bulletin of the Anglo-Israeli Society şi Crucible: A Christian Journal of Social Ethics, a mai publicat în calitate de editor, Men and Masculinity in the Hebrew Bible and Beyond (see: http://www.sheffieldphoenix.com/showbook.asp?bkid=168), tot la Sheffield Phoenix Press. O altă publicaţie, co-editată, este Ethical Thinking at the Crossroads of European Reasoning (Prague, CZ: IBTS Publishing House, 2007). Vezi: http://books.google.com/books/about/Ethical_Thinking_at_the_Crossroads_of_Eu.html?id=EiUDLwAACAAJ

Actualmente lucrează ca cercetător la US Holocaust Memorial Museum şi conferenţiar de studii ebraice la Wesley Theological Seminary.

Comentarii închise la Un alt român, doctor în Vechiul Testament

Din categoria Carte comentată, Personalităţi, Publicaţii

„Eu sunt prieten cu toţi cei ce se tem de tine” (Ps. 119:63)

Mă trezesc în dimineaţa zilei de 23 august cu un email tocmai din capătul celălalt al lumii, din Australia, de la venerabilul profesor Francis Ian Andersen. Ajuns la 85 de ani şi rămas văduv de câteva săptămâni, profesorul îşi pregătea ultima carte pentru publicare: o sintaxă a limbii ebraice clasice. În acest context a ajuns să citească şi teza mea de doctorat împreună cu ale altor colegi, care am abordat limba ebraică dintr-o perspectivă linguistică inovatoare.

Licenţiat în chimie (1947) şi în rusă (1955), F.I. Andersen a obţinut şi un master în chimie (1951) înainte de a fi incitat de studiile teologice. De când şi-a luat doctoratul în teologie la Johns Hopkins University (1960) lucrează în domeniul sintaxei limbii ebraice şi al arheologiei. S-a pensionat de trei ori: la Universitatea Queensland (1988), la New College for Advanced Christian Studies, Berkeley, California (1993) şi la Fuller Theological Seminary, Pasadena, California (1997).

Pe durata îndelungatei sale cariere a publicat 43 de cărţi între care şi comentarii la cărţile biblice Iov, Osea, Ieremia, Amos, Habacuc şi Mica. A iniţiat folosirea calculatorului pentru studiile biblice, a lucrat cu manuscrisele biblice deţinute de Uniunea Sovietică şi a realizat numeroase concordanţe pentru diverse cărţi biblice.

Din discuţiile care au urmat acestui contact iniţial, am fost impresionat de iubirea neascunsă pe care încă o purta soţiei sale şi de dorinţa de a se pregăti pentru o moarte de creştin pe măsura vieţii pe care a dus-o. Sunt onorat că acest onorabil cercetător m-a găsit vrednic să mă caute şi să studieze lucrarea mea. Mai onorat însă sunt pentru că acest mai vârstnic frate în Domnul (deşi anglican de confesiune) se înviorează la cunoştinţa comuniunii pe care o putem avea în Duhul de la mii de kilometri distanţă unul de altul. Fratele Andersen este slăbit şi bolnav acum. Cu siguranţă rugăciunile noastre îl vor susţine.

Pentru un articol biografic scris de unul dintre nepoţii săi, vezi aici.

Comentarii închise la „Eu sunt prieten cu toţi cei ce se tem de tine” (Ps. 119:63)

Din categoria Personalităţi