Arhive pe etichete: Biblia si arta

Ghid de artă creştină

Screen shot 2009-11-13 at 11.07.42Arta a existat chiar şi în condiţiile religiei iconoclaste a Vechiului Testament. Motivele geometrice şi florale au împodobit obiectele de cult şi îmbrăcăminte preoţească. Reprezentări de animale reale şi fantastice erau adesea zugrăvite în spaţiile sacre şi decorau revelaţiile uluitoare ale profeţilor despre Divinitate.

Volumul de faţă este o trecere în revistă de natură diacronică a curentelor artistice care au preluat şi prelucrat teme de inspiraţie biblică sau din tradiţia creştină. Survolul acoperă tot ce este reprezentativ în arta creştină de la începuturile sale timpurii până în contemporaneitate. Michelle P. Brown, editorul acestui volum, a invitat un colectiv de specialişti să contribuie la realizarea acestei colecţii de eseuri. Nu a fost pierdut din vedere nimic din ceea ce înseamnă artă în creştinism: sculpturi, mozaicuri, decoraţiuni murale, basoreliefuri, panouri, tapiserii, fresce, manuscrise anluminate, crucifixuri, icoane, obiecte de podoabă şi de uz cultic, capiteluri, vitralii, catedrale, baptisterii şi alte spaţii cultice, etc. Din Africa până în Nordul Europei, de pe continentul american până în Asia, toate tradiţiile creştine îşi găsesc locul pe paginile acestei lucrări. Ocazional sunt alocate articole scurte unor chestiuni semnificative pentru fenomenul artei creştine. Surprinde în mod plăcut discursul echidistant, nedogmatic al comentatorilor. Pentru convenienţa cititorilor redau aici conţinutul volumului:

Ce este arta creştină?

1. Arta primilor creştini: rădăcini iudaice şi greco-romane.

2. Sub semnul crucii: Constantin şi pătrunderea creştinismului în curentul social predominant.

3. Martiri şi mozaicuri: bisericile timpurii din Italia.

4. Răsăritul creştin: arta creştină în Palestina, Armenia, Georgia şi Siria.

5. Africa: arta bisericilor copte din Egipt, Ethiopia şi Nubia.

6. Noua Romă: Împăratul Iustinian şi arta bizantină timpurie.

7. Arta ortodoxiei: Bizanţul şi tradiţia iconografică. Suplimentar: Icoanele din perspectiva unui scriitor de icoane (pr. Regan O’Callaghan).

8. Ascensiunea islamului: islamul şi arta creştină. Suplimentar: Arta creştină în contextele musulmane (prof. Sheila S. Blair şi Jonathan M. Bloom).

9. Barbarii! Arta şi reconvertirea Apusului.

10. Arta imperială: arta în Imperiul Carolingian şi în Imperiul Ottonian. Suplimentar: „Cuvinte transmise posterităţii”: picturi carolingiene ale tălmăcirii şi transmiterii (prof. Herbert L. Kessler).

11. Crucifixuri, ritualuri şi rânduiala creştină: arta anglo-saxonă târzie şi reforma benedictină.

12. Arta romanică: pelerini, cruciaţi şi stilul european. Suplimentar: Estetica monastică şi ascensiunea artei gotice (prof. Conrad Rudolph).

13. Arta gotică: catedralele, universităţile şi urbanizarea. Suplimentar: Vitralii medievale: protectori şi scopuri.

14. Goticul italian: arta şi germenii Renaşterii. Suplimentar: Arta creştină şi oraşul-stat italian (dr. Griffith Mann).

15. Viaţa culturală a oraşelor-stat italiene: umanişti, artişti şi ascensiunea Renaşterii. Suplimentar: Manuscrise, umanism şi patronaj în Florenţa renascentistă (dr. Mark Evans).

16. Apogeul Renaşterii italiene: Madone, papi şi prinţi. Suplimentar: Imagini de bronz şi aramă sunătoare. Semnificaţia şi utilizarea bronzului în contexte creştine (dr. Victoria Avery).

17. Renaşterea septentrională: comercianţi şi meşteşuguri.

18. Stăpânirea de sine în vremuri tulburi: Reformă, opoziţie şi ascensiunea protestantismului. Suplimentar: Controversa asupra imaginilor în timpul Reformei şi Contrareformei (prof. Iole Carlettini).

19. Serenisima Republică veneţiană: meditaţia mercantilă şi preţul artei sublime. Suplimentar: De la Contrareformă la baroc: aspecte ale artei Romei (prof. Daniela Gallavotti Cavallero).

20. Protestantismul şi Contrareforma catolică: pietate cotidiană, manierism şi caracterul teatral al barocului. Suplimentar: Rubens şi teatrul Contrareformei: imaginarul biblic întrupat (prof. Michelle P. Brown).

21. Epoca Iluminismului: raţionalismul, neoclasicismul şi noul imperialism. Suplimentar: Apariţia studiului istoriei artei creştine (prof. Nancy Netzer).

22. Renaşterea misticii şi a romantismului: Blake, anticii şi arta nonconformistă. Suplimentar: Îngăduinţă, prohibiţie, mecenat şi metodism. Relaţia unei denominaţii cu arta (dr. Peter Forsaith).

23. Credinţa şi originile artei nord-americane: Un nou Eden. Suplimentar: Arta populară religioasă (prof. Virginia Raguin).

24. Inovaţia industrială, nostalgia estetică: romantism, prerafaelitism şi redescoperirea spiritului medieval.

25. Artă pentru o eră nouă: realiştii, impresioniştii şi simboliştii.

26. Şocul noului: mecanizare, expresionism, realism spiritual şi originile abstracţionismului. Suplimentar: Artişti evrei, teme creştine (Emily D. Bilski).

27. Impactul modernismului: distrugere, creaţie, abstracţionism.

28. Impactul celui de-al Doilea Război Mondial: suprarealism, simbolism şi renaşterea artei figurative. Suplimentar: Mileniul şi mai departe. O expoziţie de artă creştină contemporană în Marea Britanie (Meryl Doney).

29. Călătoria continuă: Arta pământului (earth art): peisaj, artă şi eco-teologie.

30. Inovare şi tradiţie: căutarea spiritualului în arta contemporană. Suplimentar: Vorbeşte scribul. Realizarea Bibliei Sf. Ioan (Donald Jackson).

31. Quo Vadis? Şi acum, încotro? Suplimentar: Creştinismul şi arta contemporană în America de Nord. Studiul de caz CIVA (dr. James Romaine).

32. Câteva gânduri de încheiere.

Lucrarea, bogat ilustrată, a fost realizată în condiţii grafice excepţionale. Traducerea (Antonela Buligă), corectura (Claudia Dudaş) şi editarea (Daniel Fărcaş) textului românesc este excepţională. Glosarul de termeni şi Indexul de nume facilitează călătoria cititorului prin mileniile de artă creştină.

Prin tot ceea ce este Ghidul îşi merită cu prisosinţă locul printre cărţile de referinţă din biblioteca personală a oricărui român şi în biblioteca oricărei instituţii din România. În plină recesiune economică, editura Casa Cărţii a reuşit din nou să îşi depăşească limitele şi să ofere publicului român o carte memorabilă. Cu siguranţă Ghidul de artă creştină se califică a fi ales drept cadou pentru orice suflet sensibil. Volumul este disponibil în librăriile Humanitas şi librăriile creştine din ţară. Alternativ poate fi achiziţionat direct de la Editura Casa Cărţii din Oradea (contact aici).

Comentarii închise la Ghid de artă creştină

Din categoria Arte vizuale