Arhive pe etichete: Lot

Lot, sau istoria înstrăinării de Dumnezeu, ep. 3: Imunitatea la încercare.

Lot este surprins de invazia mesopotamiană care a periat zona Levantului, pierzându-şi nu numai averea ci şi libertatea. Nici acum nu se menţionează nimic cu privire la familia sa (soţie sau copii), dar se specifică faptul că locuia în Sodoma (14:12).

Lot este eliberat de Avram şi aliaţii săi. Proprietăţile îi sunt restituite. Ar fi putut rămâne cu Avram, dar alege să-şi reînceapă viaţa în Sodoma. După ce a pierdut oportunitatea primei încercări, Lot o pierde şi pe a doua. Printre coloanele de sclavi Lot trebuie să fi gustat toate umilinţele rezervate unor oameni deposedaţi de toate şi fără statut. Atacul fulgerător al mesopotamienilor şi puterea militară demonstrată de aceştia trebuie să-l fi lăsat pe Lot fără nicio speranţă de a mai fi vreodată liber. Când s-au trezit în miez de noapte sub asediu, pentru ca în zori să fie eliberaţi, trebuie să fi fost cea mai dulce experienţă de care se bucurase până atunci Lot şi, asemenea lui, toţi ceilalţi canaaneni. Din păcate, în loc să capitalizeze experienţa avută şi să se întoarcă la Avraam, Lot a rămas fidel proiectului început la Sodoma.

Domnul Isus Însuşi ne-a atras atenţia că slujirea lui Dumnezeu nu se poate amesteca cu slujirea lui Mamona. Apostolul Pavel afirma că „iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor” şi cei care s-au lăsat cuprinşi de ea au sfârşit în tot felul de necazuri şi chiar în apostazie (1 Tim. 6:10). Apostolul Ioan ne avertiza că „cine iubeşte lumea şi lucrurile din ea dragostea Tatălui nu este în el” (1 Ioan 2:15).

Predispoziţia omului spre păcat se vede nu numai din graba cu care omul săvârşeşte păcatul, ci şi din faptul că are o mai mare dorinţă de a persevera în lucrurile rele decât în cele bune. Cum te poţi păzi ca modelul de viaţă al Sodomei să nu-şi facă loc în mintea ta? Cea mai eficientă dintre soluţii este cea pentru care Lot nu a optat: să stai departe de Sodoma. Dacă ai de ales asemenea lui Lot nu te aşeza în mijlocul răutăţilor. Chiar şi când stai departe de el, păcatul te pune la mari cheltuieli numai ca să ajungi să-l săvârşeşti, darmite când eşti la uşa lui. Iuda a fost ispitit de banii din puşculiţă. Cel mai bine pentru el ar fi fost să renunţe la această slujbă cu totul. Stând în preajma păcatului ajungi să fii dependent de el. În această privinţă se aplică principiul „Fuga e ruşinoasă, dar e cea mai sănătoasă”.

Comentarii închise la Lot, sau istoria înstrăinării de Dumnezeu, ep. 3: Imunitatea la încercare.

Din categoria Evanghelizare, Exegeza naraţiunilor, Geneza