Arhive pe etichete: Vechiul Testament

Atelier de poezie ebraică clasică

Cu ajutorul Domnului, am început expunerea de teme de popularizare a caracteristicilor poeziei ebraice clasice. Primele două prezentări, desfășurate deja în 16 și 23 iunie la Biserica Baptistă „Filadelfia” din Sibiu, au avut tema „Paralelismul ideilor în poezia ebraică clasică”. Materialul primelor prezentări se poate vizualiza aici: PEC_1.

Urmează să discutăm despre metaforă (6 iulie) și despre alte figuri artistice în sesiunea următoare (20 iulie). Prelegerile din august (11 august, 31 august) vor viza structurile specifice poeziei ebraice (în principal chiasmul și acrostihul alfabetic). Din octombrie voi căuta să abordăm mai specific câteva categorii mai importante de poezie ebraică: poezia cultică (psalmi),  poezia de înțelepciune (proverbe și reflecții teologice) și poezia oraculară.

Toate prezentările vor avea loc la Biserica Baptistă „Filadelfia” din Sibiu, la orele 18.00, după timpul de rugăciune. De regulă prima sesiune din fiecare pereche este consacrată prelucrării unui material, iar a doua este deschisă pentru întrebări și exerciții pe marginea materialului din prima sesiune. Sunt invitați să participe toți cei interesați să aprofundeze acest subiect.

Reclame

2 comentarii

Din categoria Poezie ebraică

Curs public la Colegiul biblic „Betania” din Sibiu

Sâmbătă, 19 octombrie 2013, de la orele 9.00 la 17.00, cu pauza de prânz, voi avea o serie de prelegeri pe tema Literaturii canonice a Vechiului Testament. Intenția mea este să parcurg câteva dintre genurile literare mai bine reprezentate în Vechiul Testament și să ofer soluții în direcția interpretării și expunerii lor. Mă gândesc să abordez următoarele tipuri de text: narațiunile, oracolele profetice, prescripțiile, instrucțiunile, scrisorile, discursurile publice, rugăciunile, blestemele și binecuvântările, genealogiile, cronicile. Cursanții sunt în principal cei înscriși la Colegiul biblic „Betania” Sibiu.

Comentarii închise la Curs public la Colegiul biblic „Betania” din Sibiu

Din categoria Biblia şi societatea

Fenomenul profetismului biblic în atenția cercetării românești. Din nou.

magia_vrajitoria_biblic-216x300Editura Universității din București a publicat în 2011 teza de doctorat a lui Cristinel Iatan sub titlul „Rogu-te ghicește-mi chemând un mort” (1RG 28,8): Magia, vrăjitoria și divinația din perspectivă biblică (Format B5, 444 p., 9786061600786). Deși nu este precizat de autor contextul în care a realizat cercetarea, înțeleg din surse proprii că prof. univ. dr Petre Semen i-a fost coordonator. Cercetarea se ocupă îndeaproape de definirea termenilor (și nu puțini) și a practicilor din acest domeniu atât de popular în Orientul Apropiat antic. Într-un mod fericit autorul a avut acces la bibliografia din spațiul protestant (dicționare, comentarii și monografii), care dă mai multă greutate rezultatelor cercetării sale. Lucrarea nu se încheie înainte de a se prezenta concepția Părinților Bisericii asupra acestui subiect.

Este adevărat că „în domeniul teologic românesc sunt rare aparițiile pe marginea fenomenului magiei, vrăjitoriei și divinației din Vechiul și Noul Testament” așa cum afirmă Iatan ( p. 53), dar contribuțiile nu se restrâng la articolele unor preoți ortodocși din prima jumătate a sec. al XX-lea. Am putea aminti măcar trei chiar din sec. XXI: Emanuel Conțac, Extazul mistic în concepția și practica lui Filon din Alexandria, Pleroma VIII.4 (2006): 63-86; Silviu Tatu, Profetismul israelit în documentele biblice: între fals și autentic (Casa cărții de știință, Cluj-Napoca, 2008), cu capitole prepublicate în jurnale teologice și C. Bălăceanu-Stolnici și M. Berescu, Gândirea magică: geneză și evoluție (Nemira, București, 2009). Probabil că s-ar mai putea găsi și altele.

Lucrarea lui Iatan ignoră munca lui Athanase Negoiță, el însuși preot ortodox și orientalist, care a lăsat moștenire traduceri ale documentelor mesopotamiene și ugaritice: Gândirea asiro-babiloniană în texte (București, 1975) și Gândirea feniciană în texte (București, 1979). În lipsa unei teze care să fie urmărite și demonstrate pe parcursul lucrării, cercetarea lui Iatan este una de arheologie textuală, cu caracter introductiv la fenomenul magiei în Orientului Apropiat antic.

Cuprins:

1.Introducere. Magia şi vrăjitoria: originea şi definirea lor;

2. Termeni folosiţi pentru desemnarea  magicienilor, vrăjitorilor şi a celor care practicau divinaţia;

3. Ce era divinaţia şi cum se realiza. Forme ale divinaţiei, tehnici şi instrumente folosite în aflarea viitorului;

4. Revelaţia realizată şi prin visuri sau viziuni. Rolul lor în cunoaşterea viitorului;

5. Magia, vrăjitoria şi divinaţia în manuscrisele de la Marea Moartă (Qumran);

6. Atitudinea scrierilor nou-testamentare faţă de magie, vrăjitorie şi divinaţie;

7. Sfinţii părinţi, scriitorii bisericeşti şi canoanele ortodoxe despre magie, practicarea vrăjitoriei şi divinaţiei.

Comentarii închise la Fenomenul profetismului biblic în atenția cercetării românești. Din nou.

Din categoria Carte comentată, Uncategorized

„Cuvântul în obiectiv”

Picture 5După experienţa din 2007 cu Cristian Ţepeş nu am mai avut prilejul de a media mesajul biblic prin camera de filmat până zilele acestea când, graţie insistenţei lui Ghiţă Mocan, fost coleg de catedră la I.T.P. Bucureşti şi pastor la Biserica Penticostală Filadelfia din Oradea, am ajuns din nou în studio. De data aceasta pentru nişte înregistrări ca episoade ale emisiunii „Cuvântul în obiectiv” ce vor fi difuzate pe canalul CREDO. Studioul Ancora vieţii de curând deschis în Oradea are intenţia de a produce programe TV cu orientare creştină. Cele două înregistrări au avut subiecte de interes contemporan, deşi au izvorât din lumea Vechiului Testament: Chipurile Cuvântului divin şi Tentaţiile idolatriei în Vechiul Testament. Experienţa a fost pozitivă, conţinutul prelegerii nu a fost foarte sofisticat. Dacă se va dovedi şi folositor voi fi deschis pentru continuarea colaborării. Deocamdată sunt mulţumit pentru răbdarea realizatorului cu mine şi bucuros că am reuşit să-mi depăşesc tracul.

Comentarii închise la „Cuvântul în obiectiv”

Din categoria Arte vizuale

O nouă publicaţie pe marginea unor texte din Vechiul Testament

În această lucrare sunt incluse expuneri din profeţiile lui Amos, Ţefania şi Hagai. Deşi interesul pentru exegeză nu lipseşte, preocuparea primordială este pentru relevanţa textului antic la problematica societăţii contemporane. Cartea se poate procura direct de la editură (www.ecasacartii.ro) sau de la librăriile creştine din ţară. Actualmente mă aflu în procesul scrierii unui comentariu la cartea Amos în care mă voi adânci în discuţii de natură exegetică şi teologică pe care aici abia dacă am avut ocazia să le ating.

Doresc să menţionez două dintre cele mai nefericite erori: la cuprins Capitolul 5 al cărţii priveşte capitolele 5 şi 6 din cartea Amos, nu numai capitolul 5; în consecinţă (pagina 79), textul din Amos supus exegezei ar trebui să fie Amos 5:1-6:14. Sunt convins că descoperirea altor erori, mai semnificative, le va umbri pe acestea.

Comentarii închise la O nouă publicaţie pe marginea unor texte din Vechiul Testament

Din categoria Publicaţii

„Profetismul israelit” într-o nouă ediţie

Lucrarea despre mişcarea profetică a iahvismului antic conform documentelor biblice este publicată într-o nouă ediţie de editura Casa cărţii de ştiinţă din Cluj-Napoca. Tirajul este limitat. Lucrarea poate fi procurată direct de la autor la preţul de 30 RON.

Comentarii închise la „Profetismul israelit” într-o nouă ediţie

Din categoria Publicaţii

Profeţii antici israeliţi şi printre românii secolului al XXI-lea

coperta_noua.png

Sunt bucuros să vă anunţ apariţia unei noi lucrări de specialitate în domeniul Vechiului Testament. Începând din 2005 lucrarea a devenit manualul studenţilor de la Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti pentru cursul de exegeză a textelor profetice. În această carte am investigat contribuţia culturilor din Mesopotamia, Anatolia, Levant şi Egipt asupra profetismului israelit, în măsura în care acestea au fost relevante pentru înţelegerea fenomenului israelit.

M-am străduit să identific însuşirile profetului iahvist aşa cum sunt ele reflectate de reprezentanţii genului din galeria iniţiată de patriarhi şi încheiată cu profeţii scriitori. Fiind, de regulă, o ocupaţie temporară şi vocaţională, descrierea fenomenului atinge şi manifestarea sa printre mireni şi printre femei. Am discutat atât tehnicile preferate de profeţii iahvişti pentru receptarea mesajelor: sorţii, efodul, visul, precum şi fenomenele profetice specifice activităţii profetice şi genului literar creat de aceasta: experienţa extatică, săvârşirea de miracole şi vindecări, predicţia şi acţiunile simbolice.

Printre sursele primare, alături de textele biblice stau texte din arhivele asiriene, arameice, hitite, ugaritice şi egiptene (tăbliţe de lut, papirusuri, suluri sau codexuri), dar şi fragmente de pe ostraca, de pe sigilii, sau de pe monumente. Interpreţii contemporani ai documentelor antice consultaţi permit atingerea unor soluţii credibile la problematica abordată şi integrarea lucrării în contextul cercetării ştiinţifice de actualitate.

Cartea poate fi procurată direct de la editură (www.ecasacartii.ro) sau de la librăriile din ţară. Domnul să fie slăvit pentru harul Său!

Comentarii închise la Profeţii antici israeliţi şi printre românii secolului al XXI-lea

Din categoria Publicaţii