Arhive pe categorii: Curs online SVT1

Notiţe de curs la Introducere în Vechiul Testament

Pregătirea de absolvire a cursului de Exegeza naraţiunilor despre patriarhi

Pentru absolvirea cursului de exegeza este necesar a fi predat recenzia la cartea Ferestre spre lume de Leland Ryken si a scrie un material exegetic asupra unui text din Geneza hotărât de profesor, cu termen de predare 1 februarie 2011, orele 11AM.
Se cere:
DELIMITARE
Discutaţi calităţile de text narativ ale textului primit. Evidenţiaţi textele non-narative care sunt incluse (daca e cazul) în textul primit.
INCORPORARE
Comparaţi 20 versete din textul primit în trei versiuni: Versiunea D. Cornilescu, Noua Traducere Romaneasca, Versiunea Sfantului Sinod, punând textul într-un tabel cu trei coloane. Discutaţi diferenţele de traducere şi oferiţi soluţii.
Discutaţi elementele de context socio-cultural si istoric.
SEGMENTARE
Impărţiţi textul pe scene şi episoade.
Identificaţi şi marcaţi corespunzător perechile adiacente.
Realizaţi secvenţa temporală a evenimentelor din naraţiune.
EVALUARE
Identificaţi figurile artistice folosite în text.
Identificaţi contribuţiile nemijlocite ale naratorului.
CONTURARE
Identificaţi şi caracterizaţi personajele.
Alegeţi eroul justificând alegerea în funcţie de misiunea şi obstacolele sale.
Identificaţi momentele subiectului şi justificaţi alegerea.
TABELARE
Realizaţi cartografierea pragmatică a textului primit.
Realizaţi profilul intrigii.
INTERPRETARE
Discutaţi (unde este cazul) rolul discronologizărilor, anonimatul personajelor şi sensul figurilor artistice.
ANALOGIE
Extrageţi mesajul textului.
Identificaţi paralele cu alte texte din VT şi NT şi evaluaţi contribuţia textului la înţelegerea subiectului din text.
Propuneţi o învăţătură aplicabilă Bisericii în societatea contemporană.
Ca bibliografie se poate folosi: Exegeza naratiunilor biblice: Analiza literară a Judecătorilor (Metanoia, 2004) şi Exegeza naraţiunilor despre patriarhi (2011) în varianta PDF trimisă fiecărui student.
Lucrarea va fi notată în felul următor: fiecare dintre cele opt etape ale exegezei va fi notat pe o scală de la 1 la 5 şi se va face media aritmetică a punctelor obţinute la fiecare etapă. Pentru absolvire este necesară obţinerea unui punctaj minim de 3. Lucrarea va fi în mod obligatoriu redactată pe calculator.

Comentarii închise la Pregătirea de absolvire a cursului de Exegeza naraţiunilor despre patriarhi

Din categoria Notificări

Introducere la Vechiul Testament

picture-2

Arnold, Bill T., and Bryan E. Beyer, Encountering the Old Testament: A Christian Survey (Encountering Biblical Studies; Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2008), pp. 526 + CD-ROM. Numerous figures. $49.99. ISBN 978-0-8010-3170-0.

This is the second edition of a goal oriented OT textbook, as the multitude of auxiliary boxes proves: outline, objectives, summary, study questions, key persons/places and further reading. General introductions are offered at the beginning of each of its main four sections: Pentateuch, Historical books, Poetical books, and Prophetic books. The approach is mainly canonical and synchronic, taking the biblical books as given literary units. There are few exceptions to this, namely Genesis, Isaiah, Jeremiah, and Ezekiel, which are studied in halves (Genesis 1-11, 12-50; Isaiah 1-39, 40-66; Jeremiah 1-20, 21-52; and Ezekiel 1-24, 25-48). Other than that, by allowing room for opposite opinion to be presented and quoting primary source material of extra-biblical origin, the authors avoid the charge of being dogmatic. Even so, its main thrust and bias is inescapably evangelical. The included CD-ROM offers an electronic/virtual (PC only) alternative to the book.

 

Since the main title uses the sintagm “Old Testament”, betraying its Christian agenda, the book’s subtitle – A Christian Survey – becomes rather superfluous. Supposing that its subtitle is meant for emphasis, it may suggest an interest to apply the study of the OT to the Christian context. This orientation can be seen in the mustard margins focus boxes containing modern day applications. Given this intention one would have expected a more detailed exposition of OT connections with the NT, much to the pattern Raymond B. Dillard and Tremper Longman III used in their Introduction to the Old Testament (1994, 2006). The full-fledged controversy of how modern Christians relate to the OT law escaped the purpose of this book.

Comentarii închise la Introducere la Vechiul Testament

Din categoria Curs online SVT1

Uzanţa Psaltirii în biserică

43371458img_2911book3.jpg Preocuparea pentru modul în care sunt exploataţi Psalmii în cultul creştin a împlinit un deceniu în cazul meu. La finalul cursurilor de studii aprofundate întreprinse la Universitatea din Oradea, Facultatea de Teologie Ortodoxă, în anul universitar 1997-1998 am primit încuviinţarea de a studia de o manieră sincronică şi comparativă modul în care sunt folosiţi Psalmii în cultul bisericii în Biserica Ortodoxă Română şi în Biserica Creştină Baptistă din România, un proiect coordonat de pr. prof. dr Abrudan. Pun la dispoziţia publicului a doua secţiune a lucrării, cu speranţa că voi reuşi cândva (poate chiar curând) să scanez şi prima parte a tezei. Lucrarea nu a fost actualizată, ci este prezentată de maniera în care a fost supusă comisiei de examinare în 1998. Sunt convins că în ultimii zece ani s-au mai adăugat şi alte preţioase modalităţi de utilizare a Psaltirii în biserică. Modelul acestei lucrări poate fi urmat de studenţii mei din anul I care trebuie să pregătească un material similar, poate mai puţin pretenţios, cu privire la utilizarea Psaltirii în cultul Bisericii Creştine Penticostale din România.teza_st_aprofundate_bb.pdf 

Comentarii închise la Uzanţa Psaltirii în biserică

Din categoria Biblia românească, Curs online SVT1, Utilităţi pentru adunare